A büntetőeljárás alá vont személyek tájékoztatáshoz való joga az EU-ban

Az EU tagállamainak képviselői jóváhagyták azt a jogszabálytervezetet, amely az EU-n belül bárhol biztosítja a büntetőeljárás alá vont személyek tájékoztatáshoz való jogát

Az új jogszabály szerint a bűncselekmények elkövetésével gyanúsított személyeket egy általuk értett nyelven tájékoztatni kell a jogaikról. Az intézkedés alapján az EU országaiban minden letartóztatott és minden olyan személy, aki ellen európai elfogatóparancsot bocsátottak ki, egy jogokról tájékoztató levelet fog kapni, amely felsorolja az e személyeket a büntetőeljárás során megillető alapvető jogokat. A Bizottság a tagállamok rendelkezésére bocsátotta a tájékoztató levél mintáját, amelyet az EU mind a 23 nyelvére lefordítanak majd. A fordítás és tolmácsolás igénybevételéhez való joggal együtt a büntetőeljárás során történő tájékoztatáshoz való jog egy sor, a tisztességes eljárással kapcsolatos olyan intézkedés része, amelyek célja az egységes európai uniós igazságügyi térség iránti bizalom erősítése.

„A megállapodás jelentős mérföldkőnek számít, hiszen ezzel a büntetőeljárások során Európa-szerte hatékonyabban biztosítható a gyanúsítottak tisztességes eljáráshoz való joga.” – nyilatkozta Viviane Reding, uniós jogérvényesülési biztos. „A megállapodás az EU szempontjából jelentős lépésnek számít az egységes igazságszolgáltatási térség megteremtése irányába. A bűncselekménnyel gyanúsított személyek számára a fenti jogot garantáló intézkedéssel fokozatosan megszilárdul a tagállami igazságügyi hatóságok közötti kölcsönös bizalom. Reményeim szerint a Parlament és a Tanács mihamarabb jóváhagyja a jogszabálytervezetet.”

 

 

Az Európai Bizottság az intézkedést 2010 júliusában, az Európa-szerte a tisztességes eljáráshoz való jog biztosítására irányuló erőfeszítései keretében terjesztette elő. Ez a második olyan intézkedés, amely közös uniós követelményeket határoz meg büntetőügyekben. A gyanúsítottak tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogát biztosító első javaslatot az Európai Parlament és a Tanács 2010 októberében fogadta el. A büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló irányelv javaslata a következő hetekben kerül az Európai Parlament elé jóváhagyásra, azt követően pedig a Tanács keretében ülésező miniszterek döntenek a végső elfogadásáról.

Az irányelv biztosítani fogja, hogy a rendőrség és az ügyészség megfelelő tájékoztatást nyújtson a gyanúsítottaknak az őket megillető jogokról. A letartóztatást követően a hatóságok írásban, egyszerű és közérthető nyelven megfogalmazott, jogokról tájékoztató levél útján közlik majd ezeket az információkat. Ezt a levelet a gyanúsított minden esetben meg fogja kapni a letartóztatásakor, függetlenül attól, hogy kéri-e vagy sem. Szükség esetén le is fordítják azt.

A jogokról tájékoztató levél gyakorlati részleteket tartalmaz a gyanúsítottak alábbi jogaival kapcsolatban:

  • ügyvédhez való jog,
  • a vádra vonatkozó tájékoztatáshoz való jog és adott esetben iratbetekintési jog,
  • a tolmácsolás és fordítás igénybevételéhez való jog azok számára, akik nem értik az eljárás nyelvét,
  • a letartóztatást követően a gyors bíróság elé állításhoz való jog.

A jogokról tájékoztató levél segíteni fogja az igazságszolgáltatási tévedések elkerülését és a fellebbezések számának csökkentését.

Az Unióban évente több mint 8 millió büntetőeljárásra kerül sor. Jelenleg Unió-szerte eltérő az esélye annak, hogy a polgárok a letartóztatásuk és vád alá helyezésük esetén megfelelő tájékoztatást kapnak a jogaikról. Néhány tagállamban a gyanúsítottak csupán szóbeli tájékoztatást kapnak eljárási jogaikról, más tagállamokban pedig csak kérelemre nyújtanak írásbeli tájékoztatást.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 82. cikkének (2) bekezdése értelmében, valamint a bírósági határozatok kölcsönös elismerésének és a határon átnyúló büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés javításának megkönnyítése érdekében az EU-nak jogában áll, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartájával összhangban intézkedéseket fogadjon el az uniós polgárok jogainak megerősítésére.

A tisztességes eljáráshoz és a védelemhez való jogot az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. és 48. cikke, valamint az emberi jogok európai egyezményének 6. cikke állapítja meg.

2011 júniusában a Bizottság javaslatot tett egy harmadik intézkedésre, amely biztosítaná a gyanúsítottak számára, hogy ügyvédhez fordulhassanak és felvehessék a kapcsolatot a családjukkal. A javaslatot jelenleg a Parlament és a Tanács tárgyalja.

Forrás: Európai Bizottság – Sajtóközlemény