A nemzetközi üzletek angol nyelven köttetnek

Az Ipsos a közelmúltban tette közzé jelentését arról a kutatásról, amit a Reuters megbízásából 26 ország munkavállalóinak körében készített. Cikkünk ennek a kutatásnak néhány fontos megállapítását idézi fel. A kutatás legfontosabb megállapítása: “Az üzleti világ leggyakrabban használt közös nyelve az angol, a munkavállalók kétharmada így tartja a kapcsolatot a külföldiekkel.”

 

A világ munkavállalóinak negyede (27 százaléka) rendszeres kapcsolatban áll más országok dolgozóival. A magyar foglalkoztatottak ennél jóval kisebb arányban (14 százaléknyian) kapcsolódnak be a nemzetközi vérkeringésbe.

Az üzleti világ leggyakrabban használt közös nyelve az angol, a munkavállalók kétharmada így tartja a kapcsolatot a külföldiekkel.

E sorban második helyen a spanyol nyelv szerepel, 5 százalékkal. A más országokbeliekkel együttműködő magyar dolgozók fele kommunikál angol nyelven, 20 százaléka németül, míg 16 százaléknyian anyanyelvükön értetik meg magukat (utóbbi minden bizonnyal a környező országokban működő cégek képviselőivel lehet sikeres kapcsolattartási forma) – ezek a legfontosabb megállapításai annak a felmérésnek, amelyet az Ipsos készített a Reuters megbízásából 26 ország munkavállalóinak körében.

Leginkább az indiai, a szingapúri és a szaúd-arábiaikra jellemző (59, 55 illetve 50 százalékukra), hogy munkájuk során más nemzetbeliekkel is kapcsolatba kerülnek. Az internacionális munkavégzés legkevésbé a japánok körében elterjedt, mindössze 9 százalékuk teremt konkaktust külföldiekkel. Az orosz, a lengyel és a magyar munkaerő is inkább otthoniakkal tölti el a 8 órát, 14-14 százalékuknak szükséges együttműködnie idegen ország dolgozóival. Az viszont közös vonása minden országnak, hogy főképpen a diplomások, a magas jövedelműek és a 35 év alattiak részesei a munka nemzetközi világának.

Azok közül, akik más országok munkavállalóival állnak rendszeres kapcsolatban, tízből heten (67%) az angol nyelvet jelölték meg, mint kommunikációs “formát”. A magas jövedelemmel rendelkezők, a diplomások körében még az átlagosnál is elterjedtebb üzleti nyelvként az angol – háromnegyedük ezt használja.

Leginkább az észak-amerikaiak (76%) jelezték, hogy angol nyelven – tehát az anyanyelvükön – tartanak szakmai kapcsolatot más nemzetek polgáraival, őket az Ázsia és a Csendes-óceáni térség (72%), a Közép-Kelet és Afrika (67%), Európa (63%) és Latin-Amerika (33%) munkavállalók követik.

A spanyol nyelv a második leggyakoribb nemzetközi kapcsolattartási eszköz, de 5 százalékos említési arányával jócskán lemarad az angol mögött. A spanyolt a mandarin (4%) és a francia (3%) követi. Két százaléknyian jelölték meg a németet, az arabot, a hindit, az olaszt és az oroszt, mint közös üzleti nyelvet. Értelemszerűen a mandarint Kinában (21%) használják legtöbben ebben a vonatkozásban, de a többség (tízből hatan) ott is angol nyelven értetik meg magukat, ha külföldiekkel kerülnek munkakapcsolatba. A francia nyelvet, az előző példához hasonlóan, legtöbben (30%) a franciák, a belgák (28%) jelölték meg, de számukra is az angol nyelv a szakmai kommunikáció első számú eszköze (62 illetve 56%-uk használja).

A munkájuk során nemzetközi kapcsolatokat ápolók többsége (61%-a) nem az anyanyelvét használja. Bár a Nagy-Britanniában élők kedvező helyzetben vannak – lévén az angol az első számú munkanyelv -, de még körükben is minden ötödik arra kényszerül, hogy más nyelvet használjon internacionális munkavégzése során.

 

Forrás: www.ipsos.hu