Az EU Bizottság javaslata szerint növekedne a verseny, bővülne a kínálat és csökkennének az árak a külföldön mobilozók számára

Az Európai Bizottság hosszú távú megoldásról szóló javaslatot terjesztett be a mobiltelefonok és egyéb mobileszközök EU-n belüli használatának (roaming, azaz barangolási szolgáltatások) egyre növekvő költségeire vonatkozóan.

A közvetlenül alkalmazandó rendeletjavaslat 2014. július 1-jétől elsőként vezetne be verseny ösztönzésére irányuló strukturális intézkedéseket. A javaslat szerint, a fogyasztók, ha úgy kívánják, régi telefonszámuk megőrzésével választhatnak olcsóbb mobiltelefonos barangolási szerződést, függetlenül a nemzeti mobilszolgáltatásokra vonatkozó szerződésüktől. A javaslat a mobilszolgáltatók számára (beleértve a saját hálózattal nem rendelkező virtuális mobilszolgáltatókat is) jogot biztosítana arra, hogy szabályozott nagykereskedelmi árakon más tagállamok alternatív szolgáltatóinak hálózatát használják, így ösztönözve több szolgáltató versengését a barangolási szolgáltatások piacán.

A strukturális intézkedések teljes körű hatálybalépéséig terjedő időszak lefedésének érdekében, illetve amíg a versenynek köszönhetően mérséklődnek a kiskereskedelmi árak, a javaslat fokozatosan csökkentené a jelenlegi kiskereskedelmi árplafont a hang- és szöveges üzenetekre (SMS) vonatkozó szolgáltatások tekintetében, valamint új árkorlátozást vezetne be a mobil adatszolgáltatásokra. 2014. július 1-jén már a barangolási szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók külföldi útjuk során hívásindításért percenként legfeljebb 24 centet fizetnének, míg hívásfogadásért percenként legfeljebb 10 centet, szöveges üzenet küldéséért ugyancsak legfeljebb 10 centet, továbbá adatok letöltéséért vagy internetes böngészésért megabyte-onként (MB) legfeljebb 50 centet (felhasznált kilobyte-onként számítva).

Neelie Kroes, az Európai Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke így nyilatkozott: „E javaslat a probléma gyökerével, azaz a barangolási piacokon tapasztalható versenyhiánnyal foglalkozik oly módon, hogy a fogyasztók számára nagyobb kínálatot biztosít, az alternatív szolgáltatók számára pedig könnyebb hozzáférést a barangolási piacokhoz. A javaslat egyúttal mérsékelné az adattovábbítás díjait, amelyből a szolgáltatók jelenleg óriási haszonra tesznek szert.”

A javaslat az európai digitális menetrendben (Digital Agenda for Europe) foglalt azon célkitűzés elérésére irányul, hogy a barangolási és a nemzeti távközlési tarifák közötti különbség 2015-re a nullához közelítsen. E cél csak akkor érhető el, ha a mobilszolgáltatók közötti verseny következtében a fogyasztók gyorsan és könnyen választhatnak a hazaival megegyező vagy ahhoz hasonló díjszabást alkalmazó barangolási szolgáltatót. A javaslat rövidesen az Európai Parlament és az uniós Miniszterek Tanácsa elé kerül elfogadás céljából.

A mai napon a Bizottság által elfogadott, a jelenlegi barangolásra vonatkozó rendeletről szóló jelentés szerint ideiglenesen csökkentek a barangolásos telefonhívások és szöveges üzenetek díjai, de nem oldódott meg a barangolási piacon fennálló versenyhiány problémája, mivel az árak továbbra sem térnek el a kiskereskedelmi díjküszöböktől. Ez megerősíti a 2010. június 30-án közzétett előzetes jelentés eredményeit.

A bizottsági javaslat a jelenlegi versenyhiányt és a fogyasztók választását az alábbi módokon kezelné:

Meg kell könnyíteni a barangolási piacokra való belépést az alternatív szolgáltatók, mint a virtuális mobilhálózat-üzemeltetők számára azzal az elvárással, hogy a más országok hálózatüzemeltetői szabályozott nagykereskedelmi árakon biztosítsanak hozzáférést hálózataikhoz. Ez az üzemeltetők között nagyobb versenyt eredményezne a barangolási piacokon, és jobban ösztönözné őket arra, hogy még vonzóbb árakat és szolgáltatásokat kínáljanak a fogyasztóknak.

Meg kell adni a fogyasztóknak azt a lehetőséget, hogy nemzeti szolgáltatójuktól függetlenül választhassanak más szolgáltatót a barangolási szolgáltatásokra. Határátlépéskor a fogyasztók automatikusan átváltanának választott barangolási szolgáltatójukra, anélkül, hogy ezért bármit is tenniük kellene, miközben megőrizhetik régi telefonszámukat és SIM-kártyájukat (előfizető-azonosító modul). Ez fokozná az átláthatóságot és lehetőséget teremtene arra, hogy a fogyasztók a legkedvezőbb barangolási ajánlatok közül válogassanak, a szolgáltatókat pedig arra ösztönzi, hogy több versenyképes barangolási ajánlatot adjanak.

Amíg ezek a strukturális megoldások nem járnak eredménnyel, a javaslat az alábbiakat kínálja:

Új kiskereskedelmi árplafon bevezetése a roaming adattovábbításra vonatkozóan (2016 közepéig hatályban maradna). Ez biztosítaná, hogy az okostelefonok, a táblaszámítógépek és egyéb készülékek felhasználói – a mobil hálózatokon keresztüli internethez való hozzáférés érdekében – külföldön is felcsatlakozhatnak az internetre anélkül, hogy az egekbe szökne a számlájuk. A Bizottság javasolja, hogy 2012. július 1-től a fogyasztók letöltött megabyte-onként (MB) legfeljebb 90 centet fizessenek, amely összeg 2014 júliusára megabyte-onként (MB) 50 centre zuhanna (ezen árakat kilobyte-onként, a hatékony felhasználás figyelembevételével határoznák meg). A jelenleg hatályos rendelet nem ír elő kiskereskedelmi árplafont a roaming adattovábbítás tekintetében. Az ilyen adattovábbításra vonatkozó nagykereskedelmi árplafonok 2009 júliusa óta érvényesek, de az árcsökkenést eddig nem érezték meg a fogyasztók. 2010 végén meglehetősen nagy különbségeket mutattak a kiskereskedelmi árak: a külföldön, azaz egy másik tagállamban folytatott adatletöltés kiskereskedelmi átlagára 1,06 eurót tett ki. A fogyasztóknak átlagosan 2,23 EUR/MB-t kellett fizetniük, ha külföldön egy másik mobilcsoport hálózatáról töltöttek le, egyes esetekben azonban a díjak még magasabbak voltak (akár 12 EUR/MB-ot). Fontos megjegyezni, hogy a javasolt kiskereskedelmi árplafonok pusztán biztonsági hálót jelentenek a fogyasztók védelmében, a Bizottság ugyanakkor azzal számol, hogy a javasolt versenyösztönző strukturális intézkedések innovatív, egész Európára kiterjedő ajánlatokat és a biztonsági árplafonoktól jelentősen olcsóbb árakat eredményeznek.

A kiskereskedelmi árplafonok megtartása a roaming hang- és szöveges üzenetekre (SMS) vonatkozóan. Az árplafonok révén, melyek 2016 közepéig hatályban maradnának, fokozatosan csökkennének a barangolási szolgáltatások díjai.

Az adatátviteli barangolásért felszámolt váratlanul nagy összegű számláktól való védelem megtartása – a fogyasztók és az utazó üzletemberek számára a mobilhálózatokon keresztül megvalósított adatátvitelért havonta kiszabható díj továbbra is legfeljebb 50 eurót érhet el, hacsak az ügyfél kifejezetten máshogy nem kívánja.

A valamennyi barangolási szolgáltatásért (hanghívások, SMS-ek és adatok) felszámolt nagykereskedelmi árplafonok 2022-ig történő fenntartása az egyes
üzemeltetők között annak érdekében, hogy kiszámítható befektetési környezetet alakítsanak ki a többi szolgáltató számára. A nagykereskedelmi árplafonok már 2022 előtt eltávolíthatók lesznek, ha a piaci adatok szerint a verseny megfelelő mértékű fejlődést mutatott.

Az új rendelet szerint a szolgáltatók továbbra is kötelesek tájékoztatni a fogyasztókat – egy másik tagállamba való belépésükkor – a roamingdíjakról, de a fogyasztók élhetnek azzal a lehetőséggel is, hogy nem veszik igénybe ezt a tájékoztatást.

Forrás: Európai Bizottság – sajtóközlemény