Az Európai Bizottság előkészíti a terepet a jelbeszédprojekthez

Az Európai Bizottság megnyitotta az utat egy új, az európai intézmények és a siketek és hallássérültek közötti kommunikáció javítását célzó kísérleti projekt előtt. A finanszírozási határozat értelmében végrehajtható az a kísérleti projekt, amelynek céljára az Európai Parlament 750 000 eurós költségvetést különített el.

 

 

„Az EU valamennyi polgárát megilleti az a jog, hogy részt vegyen az Unió demokratikus életében. Ennek során azonban néhány társunk akadályokba ütközik, nekünk pedig az a feladatunk, hogy változtassunk ezen” – nyilatkozta Viviane Reding alelnök, az Unió jogérvényesülési biztosa. „A nyelv a kommunikáció hatékony eszköze, amelyen keresztül megoszthatjuk ötleteinket és kifejezésre juttathatjuk érzéseinket. A jelnyelv sok siket társunk elsődleges, vagyis anyanyelve, míg családjaik és barátaik második vagy harmadik nyelvként használják a jelnyelvet.

Az intézményeknek és a politikusoknak ezért kötelességük mindent megtenni a jelnyelv használatának elősegítése érdekében, és könnyen kezelhető megoldásokat biztosítani a hallássérültek számára. A jelbeszédprojekttel épp ezt a célt kívánjuk elérni. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek és különösen Kósa Ádám, valamint Werner Kuhn képviselőknek állhatatos támogatásukért, amellyel segítették e fontos kísérleti projekt megvalósulását.”

A jelnyelvi tolmácsok bevonása gyakran idő- és költségigényes, ráadásul szervezési nehézségekkel járhat. A feladatot ellátó, magasan képzett szakembereket előre meg kell bízni, tevékenységükért fizetni kell, továbbá meg kell téríteni utazási és szállásköltségeiket is.

Látható, hogy mindez hátrányt jelent mindazok számára, akik rá vannak utalva az említett szolgáltatások igénybevételére, hiszen az uniós polgárok többségével ellentétben ők nem használhatják könnyedén és spontánul a beszélt nyelvet a tagállami vagy uniós tisztviselőkkel való közvetlen kommunikációra.

E nehézség áthidalására az európai intézmények és a siketek, illetőleg hallássérültek közötti kommunikáció javítására szolgáló kísérleti projekt keretében többek között audio- és videotechnológiákat telepítenek az uniós intézményekben, melyek útján a tisztviselők könnyebben kommunikálhatnak majd a jelbeszédet használókkal. A kísérleti projekt e törekvéshez kapcsolódóan mind a technológiai megoldásokra, mind a jelbeszéd tolmácsolására vonatkozó komponensre kiterjed.

Hosszabb távon a kísérleti projekt célja, hogy hozzájáruljon a tagállamokban élő közel egymillió siket vagy hallássérült állampolgárt támogató olyan megoldások fejlesztéséhez, amelyek a különféle jelnyelvek használatának biztosítása által, közvetlen kommunikáció útján teszik lehetővé a hozzáférést valamennyi uniós intézményhez.

Az Európai Bizottság és az Európai Parlament szorosan együttműködött annak érdekében, hogy útjára indulhasson ez a kísérleti projekt.

Forrás: europa.eu / Európai Bizottság sajtóközlemény