CSR BEST PRACTICE 2009. PÁLYÁZAT

A vállalati felelősségvállalás hazai példaértékű esettanulmányait bemutató, három éve sikeres ‘CSR Best Practice’ pályázatot 2010-ben is meghirdeti a Magyar Public Relations Szövetség „CSR Best Practice 2009.” címmel. A pályázat célja olyan vállalatok és intézmények tevékenységeinek, működésének, programjainak és magatartásának bemutatása, követendő példaként közkinccsé tétele, amelyek a vállalati felelősségvállalás elvén (CSR, CR) alapulnak, s melyeknek teljes működését áthatja a felelősségvállalás.

 

1. A pályázat beadásával kapcsolatos tudnivalók:

Pályázhat minden olyan, Magyarországon működő vállalat illetve közintézmény, amely

(i) Magyarországon került bejegyzésre, vagy

(ii) nemzetközi vállalat magyarországi leányvállalataként Magyarországon működik, és a 2009-es évben integrált Társadalmi Felelősségvállalási Programot valósított meg.

A pályázatot az alábbi kategóriákban hirdetjük meg:

* Kis- és középvállalat
* Magyar nagyvállalat
* Nemzetközi cég magyar leányvállalata
* Közintézmény

A pályázat első oldalán kérjük feltüntetni az alábbi adatokat:

* A pályázott kategória
* A pályázati anyag címe
* A vállalat főbb adatai (név, cégforma, székhely, fő tevékenység, székhely, levelezési

cím, adószám, bankszámlaszám)
* Kontaktszemély, és annak elérhetőségi adatai

2. A sikeres pályázatnak az alábbi szempontoknak kell megfelelnie:

* A vállalat rendelkezik CSR stratégiával, a megvalósított programok nem elszigeteltek és/vagy eseti jellegűek
* A felelősség elve áthatja a vállalat teljes működését, az érvényesül az alaptevékenységében is, és megvalósul az érdekcsoportokkal folytatott napi kapcsolatokban
* A vállalati felelősségvállalás nem csupán jótékonykodásról és mecenatúráról szól, hanem felelős gondolkodásról és a társadalmi problémák megoldásában való aktív szerepvállalást jelent. A CSR program választ nyújt az érintett csoportok felől megfogalmazódó elvárásokra, vagy tapasztalható kritikára és kockázatokra
* Nemzetközi vállalat esetén a nemzetközi CSR stratégiát a cég megfelelően adaptálja a helyi viszonyokra
* A CSR stratégia és programok a menedzsment támogatásával és közreműködésével valósulnak meg
* A programokban részt vesznek, involválódnak a vállalat munkatársai, és a végrehajtása alatt folyamatos ellenőrzés, értékelés valósul meg
* A programok eredményeit a vállalat beépíti a napi működésébe, és figyelembe veszi a CSR stratégia későbbi továbbfejlesztése során is.

3. A pályázati anyagban kérjük összefoglalni a megvalósult projekt sajátosságait, különös tekintettel az alábbi szempontokra:

* A társadalmi felelősségvállalás megjelenése a vállalat alaptevékenységében, működésében és vezetésében
* A felelős program(ok) célja
* A felelős programot/programokat megelőző kutatás és annak eredményei
* A felelősségvállalás stratégiája
* A felelős program(ok) megvalósítása
* A megvalósult programokra költött összeg (opcionális)
* A felelős program(ok) kommunikálása (a megvalósítás alatt és azt követően, illetve befelé és kifelé egyaránt)
* Értékelés, a felelős program(ok) eredményei
* A felelős program(ok) hatása a vállalat külső és belső érdekcsoportokkal fennálló kapcsolatára.

A 2010-es pályázatban kiemelt figyelmet kérünk fordítani annak részletes leírására és igazolására, hogy az etikus működés miként valósul meg a vállalat mindennapi működésében, és hogyan éri el a társaság a társadalmi és környezeti felelősség egyensúlyát.

A pályázathoz kérjük csatolni a felelősségvállalást alátámasztandó dokumentumokat is, pl. fényképek, újságcikkek, partnerszervezetektől érkezett referenciák stb. A pályázatokat olvasmányos formában kérjük elkészteni, digitális formában!

4. Nevezési díj:

A pályázat nevezési díja 100.000 Ft + ÁFA pályázónként, amely díjat a cégnév megjelölésével és „CSR Best Practice 2009. nevezési díj” megjegyzéssel a Magyar PR Szövetség K&H 10402166-21629853-00000000 számú bankszámlájára kérjük átutalni a nevezéssel egy időben.
Közintézmények számára a nevezés díjmentes, lévén közpénzek felhasználásáról van szó, és az nem fordítható a szervezet saját munkájának értékelésére, vagy megmérettetésére.

5. Nevezési határidő: 2010. augusztus 30.
6. Technikai elvárások:

* A pályázati anyag maximális mérete: nincs limitálva (a nagy terjedelmű fotókat, filmeket, kiadványokat digitális formában külön adathordozón – DVD, CD – kérjük mellékelni!)
* A pályázatokat a palyazat@mprsz.hu e-mail címre kérjük megküldeni!
* A beadni kívánt fényképek minimális felbontása: 300 dpi.
(Amennyiben a pályázati anyag terjedelme miatt mail-en nem küldhető, úgy kérjük külön, digitális adathordozón, 5 példányban az MPRSZ titkárságára eljuttatni: 1087 Budapest, VIII. ker. Kerepesi út 29/B. V. Ép. I. em. 17).

7. Elbírálás:

A beérkezett pályázatokat szakmai zsűri bírálja el 2010. október 31-ig. A szakmai zsűri tagjai:

Czakó Borbála – a Magyar Köztársaság londoni nagykövete, a HBLF elnöke
Demcsák Mária – a Piac&Profit magazin főszerkesztője
Dr. Szeles Péter – MPRSZ elnöke
Dr. Tóth Gergely- KÖVET elnöke
Igaz Zoltán – A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért alelnöke

8. Eredményhirdetés:

A pályázat eredményhirdetésére 2010 év végén kerül sor. A nyertes pályaműveket ezt követően ismét digitális könyv formátumban jelentetjük meg, és DVD formában fogja a szövetség terjeszteni, illetve – már haladó hagyományként – az adott évben nem értékesített példányokat a BGF, a BKF, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Sapientia Erdélyi Tudományegyetem könyvtárainak ajándékozza a MPRSZ.

Forrás: www.mprsz.hu