„Legyen önkéntes! Tegyen a változásért!”

Az Önkéntesség Európai Éve Az Európai Bizottság útjára indítja Az Önkéntesség Európai Éve – 2011 programot

 

 

 

Kofi Annan„Ha azt szeretnénk, hogy a jobb és biztonságosabb világgal kapcsolatos reményünk ne maradjon puszta vágyálom, nagyobb szükségünk lesz az önkéntesek közreműködésére, mint valaha” – nyilatkozta Kofi Annan.

Csaknem százmillió európai szenteli idejét és szaktudását a rászorulóknak ebben a szellemben, eképpen is viszonozva a közösségétől kapott támogatást. Egy nyugdíjas művészettanár előadásokat tart a külföldi látogatóknak egy múzeumban az európai képzőművészeti remekművekről. Egy középiskolás diák felolvas a beteg gyerekeknek az egyik kórházban. Egy korábbi válogatott labdarúgó edzéseket tart a helyi klubban. Ezernyi módon járulhatunk hozzá a világ jobbá tételéhez. Annak érdekében, hogy ráirányítsa a figyelmet ezen erőfeszítésekre, és egyre több polgárt buzdítson önkéntes tevékenységre, az Európai Bizottság útjára indította Az Önkéntesség Európai Éve – 2011 programot.

Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős uniós biztos, Jean-Marc Delizée, Belgium szociális ügyekért felelős államtitkára, valamint Marian Harkin európai parlamenti képviselő együtt mutatták be az év szlogenjét: „Legyen önkéntes! Tegyen a változásért!”

Vivane Reding, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős uniós biztos„Szeretnék fejet hajtani azon európaiak milliói előtt, akik idejüket nem kímélve fáradoznak azon, hogy a világunkat jobbá tegyék” – jelentette ki Vivane Reding, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős uniós biztos. „Valamennyiünkben ott rejlik a képesség arra, hogy mozgósítsa energiáit és segítséget nyújtson a rászorulóknak. Az önkéntesség erősíti európai alapértékeinket – a szolidaritást és a társadalmi kohéziót. Az önkéntesség Európai Évének elindítása alkalmával kérem, hogy támogassuk azokat, akik készek arra, hogy tegyenek a változásért. Itt az ideje, hogy megosszuk, ami a miénk, és viszonozzuk azt, amit kaptunk – itt az ideje, hogy segítsük azokat, akik segítenek!”

A 2010 májusában készített Eurobarometer-tanulmány szerint 10-ből 3 európai saját bevallása szerint aktívan vállal önkéntes munkát. Az önkéntességnek számos különféle értelmezése és hagyománya létezik, az összes ilyen tevékenységet összefűzi azonban egy közös szál: ha az emberek valamilyen cél érdekében összefognak, hogy egymást segítsék és támogatást nyújtsanak a rászorulóknak, az a társadalom egészének és az egyes önkénteseknek éppúgy hasznára válik. Az önkéntes tevékenység révén új ismeretekre tehetünk szert, tökéletesíthetjük szaktudásunkat és kiszélesíthetjük társadalmi hálózatainkat, minek köszönhetően gyakran új és jobb álláslehetőséghez juthatunk. Az önkéntesség emellett hozzájárulhat személyes és szociális fejlődésünkhöz is.

A Bizottság segíti a fiatalokat abban, hogy önkéntes tevékenységben vegyenek részt. Az Európai Önkéntes Szolgálaton keresztül tizenévesek és fiatal felnőttek ezrei vállalnak a saját hazájukon kívül önkéntes tanítást, hozzájárulnak a kulturális érzékenység előmozdításához és az életvezetési ismeretek fejlesztéséhez. Például egy Verahus nevű koppenhágai szociális otthonban önkéntesek segítik a fogyatékos lakókat mindennapos teendőik elvégzésében. Szabadidős programokat szerveznek számukra – például festés, zene, játékok, sport –, illetve kísérik őket az utazásaik során.

Az önkéntesek munkájának jobb megismertetése céljából, annak ösztönzése érdekében, hogy minél többen bekapcsolódjanak e tevékenységekbe, illetve azért, hogy megoldást találjunk az önkéntesek előtt álló kihívásokra, Az Önkéntesség Európai Éve – 2011 program a következő négy fő célkitűzést határozta meg:

* az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység előtt álló akadályok csökkentése,
* az önkéntes szervezetek megerősítése és az önkéntesség minőségének javítása,
* az önkéntes tevékenységek jutalmazása és elismerése,
* az önkéntesség értékével és fontosságával kapcsolatos tudatosság növelése.

E célok elérése érdekében a Bizottság ösztönözni fogja a bevált módszerek cseréjét az egyes tagállamok hatóságai és önkéntes szervezetei között. Különös figyelmet fordít majd az önkéntesek képzésére, az akkreditációra és a minőségbiztosításra, valamint a lehetséges önkénteseknek az önkéntes tevékenységre kínálkozó lehetőségekhez való eredményes és hatékony hozzárendelésére. A Bizottság ösztönözni fogja a határokon átnyúló cserék, valamint az önkéntes szervezetek és egyéb ágazatok – különös tekintettel a vállalkozásokra – közötti egymást erősítő együttműködés előmozdítására irányuló európai szintű új hálózatépítési kezdeményezéseket.

Az önkéntesség évében fellépések és projektek százait helyezzük előtérbe és segítjük elő. Uniós szinten e kezdeményezések közé tartoznak a következők:

* EYV2011 Körutazás: Az önkéntesek egy éven keresztül járják az Unió tagországait, és körutazásuk minden egyes állomásán népszerűsítik munkájukat, valamint kapcsolatot teremtenek a politikai döntéshozókkal és a nyilvánossággal.
* EYV Közvetítés: 27 önkéntes „közvetítő” riporter kíséri nyomon 54 önkéntes szervezet munkáját, és készít audio-, video-, illetve írott riportokat, amelyek a média sugároz majd. Év végén a riportokat összesítik oly módon, hogy azokból egy sugárzási minőségű dokumentumfilm álljon össze, amely bemutatja az Európai Évet és az önkéntesek körutazását.
* Négy tematikus konferencia 2011 során az önkéntességgel kapcsolatos fő kérdések kiemelésére: január 8. – Budapest: Az önkéntesség elismerése; május/június: Az önkéntesek és az általuk nyújtott értékes hozzájárulás bemutatása; október: Az önkéntes szervezetek erősítése; december: Zárókonferencia a jövő kihívásairól.

A Bizottság szorosan együttműködik az önkéntes szervezeteket tömörítő Szövetséggel, az Európai Parlamenttel, a tagállamokkal, a Régiók Bizottságával, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal, az Európa Tanáccsal és az Egyesült Nemzetek Önkénteseivel.

Forrás: Europa.eu

CCO info