Még mindig a lakosság közel felét érintheti a digitális írástudatlanság

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács nemrég megjelent sajtóközleménye kiemelte, hogy még mindig a lakosság közel felét érintheti a digitális írástudatlanság. Uniós támogatásokkal segíthetik Magyarországon és a határon túli magyarok körében is a digitális írástudatlanság felszámolását

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tevékenységében kiemelt szerepet játszik a digitális írástudatlanság csökkentése és az e-befogadás erősítése. A testület szerint ez egyértelmű prioritást kell, hogy élvezzen az uniós támogatások felhasználása során is. A hátrányos helyzetű térségek és kistelepülések lakói, a 40 év felettiek, az e-közigazgatási szolgáltatásokat eddig nem használók, a munkanélküliek és a határon túli magyar állampolgárok integrációját segítő források nyílnak most meg a kormány jóvoltából arra, hogy az magyarok közel felét érintő problémát orvosolja. A két, európai uniós forrásból finanszírozható projekt segítségével több, mint 150 kistelepülés lakóinak helyzetén lehet javítani, illetve mód nyílik a határon túli magyarsággal való közvetlenebb kapcsolattartás kiépítésére, az e-közigazgatás további lehetőségeinek bővítésére.

 

„Az NHIT feladata az információs társadalom kialakításának programját, menterendjét és intézkedéseit véleményezni. Ennek keretében kiemelt figyelmet kell szentelni az e-befogadás és a határon túli magyarságot szolgáló e-közigazgatási szolgáltatások kifejlesztése elnevezésű projektekre, amelyek csökkenthetik a digitális társadalmi különbségeket mind a hazai, mind a határon túl élő magyarok körében. – nyilatkozta Kalmár István, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnöke.

A Kormány az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évi akciótervének elfogadásáról szóló 1422/2012. (X.4.)) Korm. határozatában hagyta jóvá az Elektronikus közigazgatás operatív program 2011-2013. évi akciótervét, amelyben az e-befogadás és a határon túli magyarságot szolgáló közigazgatási szolgáltatások kifejlesztésének tervezete is kiemelt besorolást kapott.

Mindkét projekt az e-közigazgatás tágabb szintű meghatározását veszi alapul, az uniós megközelítésmódnak megfelelően az e-demokráciát, az online részvétel lehetőségeit, illetve a befogadó e-közigazgatást is ideértve.

Az e-befogadás projekt keretében az 5000 fő alatti településeken élők felzárkóztatása érdekében mintegy 180 helyen, köztük 120 kispostán és 50 kisiskolában hoznak létre ingyenes Wi-fi hozzáférési pontokat, 60 helyen érintőképernyős terminálokkal, amelyen speciális oktató és bemutató szoftver segítené az állampolgárokat az e-ügyintézés dolgaiban. A program keretében elsőként helyi szinten 500 mentort képeznek ki, akik a szoftveres és más oktatóanyagok mellett személyesen is segíteni tudnak a környezetükben élő embereknek. Az arra nyitott felhasználóknak okostelefon alkalmazás is segít majd az e-ügyintézésben.

A magyar kormány Digitális Megújulás Cselekvési Terve egyértelműen állást foglal, hogy az internet és a ráépülő digitális infrastruktúra biztosításával előmozdítható a határon túli magyarság információs társadalomba való bekapcsolása. Segítségével minél szorosabban és közvetlenebbül kötődhetnek a magyar kulturális élethez, hagyományokhoz. A határon túli magyarságot szolgáló e-közigazgatási szolgáltatások kifejlesztése projekt fontos eleme a hazai közigazgatási szolgáltatások megismertetésének elősegítése a határokon átnyúló szolgáltatások igénybevételéhez, valamint a szomszédos országok jogszabályaival való összehasonlítás. Ez mind a határontúli magyarok, mind az itthonról kinti lehetőségek iránt érdeklődők számára, valamint a szomszédos országok helyi lakosainak is hasznos szolgáltatás. A projekt keretében a tájékoztató anyagokat angol, szlovák, román, német, szerb, horvát nyelveken fogják megjelentetni, és az e-közigazgatási oktatási keretrendszert új modulok és oktatási anyagok kidolgozásával bővíteni.

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) feladatairól a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény rendelkezik. Az ebben foglaltak szerint az NHIT véleményezi a Kormány számára többek között az információs társadalom kialakításának programját, az informatika, hírközlés és média területére vonatkozó stratégiai döntéseket, a kutatás és fejlesztés irányvonalának meghatározását, valamint a Kormány számára készült kormányrendeletek, miniszteri rendeletek tervezeteit, előterjesztéseket, jogszabály-tervezeteket.
A Kormány vagy a miniszterelnök felkérésére az NHIT hírközlési és informatikai tudományos, célszerűségi, valamint gazdaságossági szempontok alapján megvizsgálhatja a Kormány vagy valamely miniszter irányítása, illetve felügyelete alatt álló szervek, egyéb szervezetek hírközlést és informatikát érintő uniós és egyéb pályázatait és azok teljesülését, valamint egyéb hírközlési és informatikai tárgyú projektjeit, beszerzéseit.

Forrás: NHIT sajtóközlemény