A Public Relations szakmai magatartási szabályzata – IPRA Velencei Szabályzat

Az alábbi magatartási szabályzatot az 1961 májusában, Velencében tartott közgyűlésén fogadta el a Nemzetközi Public Relations Szövetség (IPRA).
A) Személyi és szakmai sérthetetlenség
1. Személyes integritáson a magas erkölcsi normák és a makulátlan jó hír megőrzését értjük. Szakmai integritás azt jelenti, hogy betartjuk az IPRA alkotmányát, szabályait és különösen a szabályzatot.
B) Az ügyfelekkel és a munkáltatókkal kapcsolatos magatartás
1. A tagnak általános kötelessége tisztességes szolgáltatást nyújtani korábbi és jelenlegi ügyfeleinek, alkalmazóinak.
2. A tag nem képviselhet konfliktusba kerülő vagy konkurenciális érdekeket, az érintettek kifejezett egyetértése nélkül.
3. A tag őrizze meg mind a jelen, mind a korábbi ügyfeleinek és alkalmazóinak bizalmas közléseit.
4. A tag ne alkalmazzon olyan módszereket, melyek sérelmesek lehetnek egy másik ügyfelére vagy munkáltatójára.
5. Egy ügyfél vagy munkáltató számára végzett tevékenység során a tag ne fogadjon el bért, jutalékot vagy bármifajta értéket szolgáltatásával összefüggésben senki mástól, mint megbízójától, hacsak erre külön engedélyt nem kap ügyfelétől vagy alkalmazójától a tények teljes ismertetése után.
6. A tag nem javasolhatja leendő ügyfelének vagy alkalmazójának, hogy a bére vagy másfajta juttatása bizonyos eredményektől függjön, és nem köthet ilyen jellegű béregyezményt sem.
C) A közönséggel és a sajtóval kapcsolatos magatartás.
1. A tag szakmai kötelességeit a közérdekkel összhangban végzi, teljes tiszteletben tartva az egyén méltóságát.
2. A tag nem vehet részt olyan tevékenységben, amely a tömegkommunikációs csatornák megvesztegetésére irányul.
3. A tag szándékosan nem terjeszthet hamis vagy félrevezető információt.
4. A tag minden idõben arra törekedjen, hogy kiegyensúlyozott és hû képet adjon a szervezetről, melyet szolgál.
5. A tag nem hozhat létre olyan szervezetet, amely bejelentett céljától eltérően ügyfele, munkáltatója vagy saját maga titkos érdekeit szolgálja, valamint nem ajánlhatja e szervezet szolgálatait már létező egyéb intézményeknek.
D) A kollégákkal kapcsolatos magatartás.
1. A tag szándékosan nem sértheti meg egy másik tag szakmai jó hírét vagy gyakorlatát.
Azonban, ha a tagnak bizonyítéka van arra, hogy a másik tag bűnös etikátlan, törvényellenes vagy tisztességtelen lépések megtételében, melyek ellentmondanak ennek a törvénykönyvnek, ezt az információt az IPRA Tanácsának tudomására kell hoznia.
2. A tag nem törekedhet arra, hogy bármelyik más tagot megfosszon alkalmazójától vagy ügyfelétől.
3. A tag együtt kell, hogy működjön tagtársaival abban, hogy ezt a szabályzatot betartsák és betartassák.