2011 egészségügyi kommunikációs szakembere és 2011 egészségügyi kommunikációs kampánya

A szakértőkből álló zsűri a beküldött pályázatok alapján Sztankó Péternek ítélte oda a 2011 egészségügyi kommunikációs szakembere címet. 2011 egészségügyi kommunikációs kampánya a Nemzeti Vese Program (Well PR Kft.) lett. Különdíjban részesült az Érthetően Az Egészségért egészségmegőrző, kis költségvetésű program (Érthetően Az Egészségért Alapítvány). A díjat a Nemzeti Egészségügyi és Egészségipari Kommunikációs Közhasznú Egyesület alapította. A díjak átadására 2012. február 16.-án kerül sor a Marketing, public relations és reklám az egészségügyben XV. Országos Konferencián.

 

A Nemzeti Egészségügyi és Egészségipari Kommunikációs Közhasznú Egyesület (NEEK) céljaként az egészségügy és az egészségipar (gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és orvostechnikai eszközök stb. gyártói és forgalmazói) területén dolgozó marketing-, public relations-, reklám- és más szakembereknek az egészségügyre specializált együttműködését kívánja megvalósítani.

Fontosnak tartja, különösen az egészségügy jelenlegi helyzetében, hogy ezen szakterületek – együttműködve a szakágak oktatási, érdekvédelmi szervezeteivel – kerüljenek mind nagyobb súllyal figyelembe vételre a lakosság tájékoztatásában, új egészségügyi rendszerek kidolgozásában és bevezetésében. Lehetőségeik a hazai egészségügy helyzetének és állapotának részletes feltárásában való részvételtől, a rendszeres adatgyűjtésig és ismeretterjesztésig, prevenciós projektek kidolgozásában és megvalósításukban való részvételig, az oktatáson át bármit felölelhet.

Külön figyelmet kívánnak fordítani az Európai Unió, Egyesületük profiljába tartozó irányelveinek hazai összhangjára, a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és
orvostechnikai eszközök ismertetése lehetőségeinek kibővítésére, kommunikálására. E célok elérése érdekében hirdette meg az Egyesület a kampányát, amelyre az előző évhez hasonlóan szép számú pályázat érkezett. A díjak ünnepélyes átadására a Marketing, public relations és reklám az egészségügyben XV. Országos Konferencián kerül sor. A díjakat Jóbai Zsolt, a NEEK elnöke adja át.

A 2012. február 16-17-én megrendezésre kerülő esemény az egészségügyi és egészségipari kommunikációs ágazat hagyományos seregszemléje, amelyet az eddigiek nyomdokain haladva az Egészségügy + Üzlet internetes portál rendez. A konferencián és a konferenciával lehetőséget kívánnak biztosítani ahhoz, hogy az egészségügy és az egészségipar területén dolgozó, a témakör iránt érdeklődő szakemberek közvetlenül is információkat és tájékoztatást kapjanak az őket érintő kérdésekről elméleti és gyakorlatorientált megközelítésben egyaránt.

Az elmúlt időszak jogszabályi változásai jelentős mértékben érintették a gyógyszertárakat. Ez az átalakulás a gazdasági környezet változásaival együtt hatással volt a patikai marketingre is. A korlátozások ellenére természetesen továbbra is van lehetőség aktív kommunikáció kifejtésére, modern technikák alkalmazására. Az egynapos ,,Marketing, public relations és reklám a patikákban” Szimpóziumon az elméleti és gyakorlati lehetőségek bemutatásával kívánnak segítséget nyújtani a napi munkához. A Konferencián 28, a Szimpóziumon további 8 előadás hangzik el a legváltozatosabb témákban.

Honlap: www.neek.hu, www.euuzlet.hu/kommunikacio

Lapunk, a CCO Magazin a Marketing, public relations és reklám az egészségügyben XV. Országos Konferencia Médiatámogatója. Lapunk főszerkesztője, Barát Tamás, a konferencia nyitónapján előadást tart a CSR – a szervezetek társadalmi felelősségvállalása és a public relations összefüggése témájában. Az előadás rövid kivonatát az alábbiakban közöljük.

Az előadás power point prezentációja ide kattintva letölthető, megtekinthető.

 

FELELŐSSÉG – TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

(Az előadás rövid kivonata)

Manapság Magyarországon kommunikációs slágertéma a CSR – a Corporate Social Responsibility, avagy a szervezetek társadalmi felelősségvállalása témája. Időnként vagy rossz fordításban találkozhatunk a témával (vállalatok társadalmi felelősségvállalása), vagy hibás értelmezésben.
Az előadás, a témát a felelősség, a társadalmi felelősségvállalás aspektusából vizsgálja. Az előadás foglalkozik a témában használt fontosabb kifejezések (Felelősség, felelősségvállalás) értelmezésével.

Ma Magyarországon, a téves értelmezések eredete között számos ok megtalálható. Az egyik ilyen feltételezett ok, hogy a mai társadalmunk számos ponton, a kapitalizmus körülményei között még mindig feudális gondolkodásmódú, ezzel egyidejűleg szocialista elvárásokkal rendelkezik.
Egy példa erre a szemléletmódra az egészségügy huszonegyedik századi helyzete Magyarországon:
A hazai orvostársadalom egyértelműen feudális alapokon, a tekintélyelvek alapján működik, természetesen kapitalista – piaci – körülmények között, azonban a társadalom elvárásai a szocializmus eszméinek megfelelők.
Az elvárások szerint, az egészségügy legyen továbbra is mindenki számára ingyenesen elérhető, de a kórházak működjenek úgy, mint a nyereségorientált vállalatok, mindezt egy rendkívül hierarhizált – főnök, beosztott – alá, fölérendeltségi rendszerben, ahol csak a főnöknek, a professzornak lehet igaza.
Egy másik feltételezett ok, hogy Magyarországon ismét alkalmazzák a huszadik század közepén megismert és használt, demokratikusnak éppen nem mondható elvet: a személyi kultuszt és a hozzá tapadó kommunikációs technikát, az egyirányú kommunikációt, az agitációs propagandát.

A társadalmi felelősségvállalás jelentése: “A társadalmi felelősségvállalás, amikor a társadalomban sajátos helyzetük alapján elkülönült embercsoportok tudatosan vállalják fel döntéseik, cselekedeteik következményeit.”
A felelős társadalom alapvető jellemzője, hogy “a sajátos helyzetük alapján elkülönült embercsoportoknak és a csoportokat alkotó egyéneknek tudatosan kell döntéseket hozni, azonban ehhez elengedhetetlenül szükségük van a tényszerű tájékoztatásra és a folyamatos információcserére, mivel a következmények nemcsak egyéniek, de kollektívek is lesznek.”

Szoros, elválaszthatatlan kapcsolatban áll egymással, a szervezetek CSR szemléletmódja és annak kommunikációjának megszervezése, valamint a kapcsolatépítés a szervezet és annak belső és külső környezete között. Tehát a CSR és annak kommunikációja, a szervezeti belső és külső public relations funkció részeként épül be a szervezetek stratégiájába, életébe.  A szervezetek társadalmi felelősségvállalása a szervezeti kultúra részeként egy időben jelent szemlélet- és gondolkodásmódot, magatartásformát, tevékenységet, illetve kommunikációt. Ez pedig a szervezetektől megköve
teli az etikus viselkedés és üzletmenet kialakítását, az átláthatóságot és a különböző érdekcsoportok érdekeinek figyelembevételét.

A CSR kiemelt területe az emberi jogok minden kérdése ugyanúgy, mint a szervezetek belső élete, a humánerőforrás-menedzsment, a munkajogok és munkavédelem területe, az üzleti etika, a tisztességes verseny, a korrupció kiküszöbölése, az szervezeti átláthatóság, a környezet tudatos alakítása, illetve a helyi közösségek élete, valamint a szervezeteknek a non-profit, civil szférával tartott kapcsolata.

Számos vállalati szakember leszűkíti a CSR fogalmát az adományozás, a karitatív cselekedetek, illetve a szponzorálás témakörére. Pedig világosan kell látni, hogy a CSR nem azonos az adományozással, a mecenatúrával, a jótékonykodással, bár mindezek vitathatatlanul összefüggnek a CSR tevékenységgel.

Barát Tamás

Az előadás szerkesztett változata ide kattintva elolvasható.