A Bizottság áttekintette az uniós információmegosztó rendszereket, és meghatározta a használatukra és értékelésükre irányadó alapelveket

Az Európai Bizottság áttekintést terjesztett elő a személyes adatok bűnüldözési vagy migrációkezelési célból történő gyűjtését, tárolását, illetve határokon átnyúló átadását szabályozó jelenlegi uniós eszközökről.

 

A közlemény megvilágítja az eszközök fő célját és felépítését, ismerteti, mely személyes adatok tartoznak az alkalmazási körükbe, felsorolja az adott adatokhoz hozzáférő hatóságokat, valamint ismerteti az adatvédelemre és az adatmegőrzésre vonatkozó rendelkezéseket.

Cecilia Malmström, az Európai Bizottság uniós belügyekért felelős tagjaCecilia Malmström, az Európai Bizottság uniós belügyekért felelős tagja a következőket nyilatkozta: „A polgároknak joguk van tudni, mely személyes adataikat tartják nyilván, illetve adják át másoknak. Uniós belügyekért felelős biztosként az egyik első lépésem volt – az Európai Parlament kérésére – e kérdés áttekintésének elrendelése. A mai napon nagy örömmel terjesztem elő az elkészült áttekintést, amelyhez mellékeltük a szakpolitika további fejlődését meghatározó alapelveket is. Mindennek segítségével a meglévő eszközök felülvizsgálatakor átfogóbb képet kaphatunk a helyzetről, és eredményesebben alkalmazkodhatunk az idők során bekövetkező változásokhoz.”

A schengeni térség és a belső piac működésének alapvető kérdése az információk kezelése. Ahhoz, hogy tovább tudjuk fejleszteni a közös vízum- és menekültügyi politikát, valamint megakadályozzuk a terrortámadásokat és az egyéb súlyos bűncselekményeket, megfelelő eszközökre van szükség.

A személyes adatok gyűjtésének, tárolásának és határokon átnyúló átadásának szabályozására uniós szinten már számos intézkedés született, és számos további intézkedés vár jelenleg végrehajtásra vagy kidolgozásra.

Ezen eszközök világos, átfogó és átlátható összefoglalását – egyúttal a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségben az információkezelő eszközök értékelési alapelveinek meghatározását – első ízben ma terjeszti elő a Bizottság. Az említett elvek az adatgyűjtést, adattárolást vagy adatcserét szolgáló eszközök esetleges jövőbeni fejlesztését is meghatározzák.

Az alapelvek a következő kérdésekre terjednek ki: alapvető jogok, arányosság és megfelelő kockázatkezelés, a felelősségi körök egyértelmű meghatározása, költséghatékonyság és felülvizsgálati záradékok. A személyes adatok feldolgozására vonatkozó bármely új javaslat kidolgozásakor a Bizottság kiemelten szem előtt tartja az emberek alapvető jogainak védelmét – különösen a magánélethez és a személyes adatok védelméhez való jogukat –, amelyet az Európai Unió Alapjogi Chartája is kimond. A Bizottság a jövőben valamennyi szakpolitikai javaslatában értékeli majd az adott kezdeményezés személyes jogokra gyakorolt várt hatását, és megvizsgálja, valóban szükséges és arányos-e az adott a hatás. A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartását – nemzeti vagy uniós szinten – minden esetben független hatóság fogja ellenőrizni.

A Bizottság a mai közleményben tárgyalt valamennyi eszközt értékelni fogja az adott eszközben meghatározott jelentéstételi kötelezettség szerint. Így megbízható képet kaphatunk majd arról, miképpen illeszkednek bele az egyes eszközök a belső biztonság és a migrációkezelés tágabb összefüggéseibe. A jövőben előterjesztendő javaslatok szükség esetén éves jelentéstételi kötelezettséget, időszakos és ad hoc felülvizsgálatot, valamint hatályvesztésre vonatkozó rendelkezést is tartalmaznak majd. A meglévő eszközöket csak abban az esetben tartjuk meg, ha továbbra is eredeti törvényes céljukat szolgálják.

 

Forrás: Europa.eu

CCO info