A biztonsági iparág fellendülése Európában

Valamennyi társadalmat komolyan foglalkoztatja a biztonság kérdése. A közelmúltban bekövetkezett természeti katasztrófák és terrorista támadások rávilágítottak arra, hogy jobban fel kell készülni a válsághelyzetekre. Az Európai Bizottság ezért az európai biztonsági iparág fellendítését célzó cselekvési programra tett javaslatot.

Az elképzelések szerint a program lehetővé fogja tenni, hogy az – EU-ban az egyik legnagyobb növekedési és foglalkoztatási potenciállal rendelkező ágazatnak számító – iparág Európában maradjon, és továbbra is minőségi biztonsági termékeket állítson elő.

Antonio Tajani, ipar- és vállalkozáspolitikai biztos, az Európai Bizottság alelnöke a következőképpen nyilatkozott: „A piac jelenlegi szétaprózottsága rontja az európai biztonsági iparág versenyképességét. Az „uniós márkajelzés” hiánya különösen hátrányos, mivel a biztonsági technológiák kulcsfontosságú piacait a jövőben nem Európa, hanem a feltörekvő országok jelentik majd. Ma megállapodás született egy, a biztonsági technológiák valódi belső piacának kialakítását célzó tervről. Ennek lényeges szerepe lesz biztonsági iparágunk pozíciójának megszilárdításában, hogy hozzá tudjon járulni a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez.”

A Bizottság a biztonsági iparág valódi belső piacának kialakítására tesz javaslatot többek között a következő intézkedések révén:

  • a biztonsági technológiákra vonatkozó szabványok és tanúsítási eljárások harmonizálása,
  • a (polgári) biztonsági és a védelmi kutatás közötti szinergiák hatékonyabb kiaknázása,
  • újszerű finanszírozási rendszerek – mint például a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzések – az uniós biztonsági kutatási projektek eredményeinek tesztelésére és jóváhagyására,
  • az új biztonsági technológiák társadalmi hatásaira vonatkozó vizsgálatoknak már a kutatási szakaszban való bevezetése.

A belső piac fellendíti az EU biztonsági iparágát

Az uniós biztonsági piac becsült értéke 26-36,5 milliárd euróra rúg, és mintegy 180 000 főt foglalkoztat. Nagyjából a következő szektorokra tagolható: légiközlekedés-biztonság, tengerbiztonság, határbiztonság, a létfontosságú infrastruktúrák védelme, terrorizmus elleni hírszerzés (beleértve a kiberbiztonságot és -kommunikációt), fizikai biztonságot jelentő védelem; válságkezelés és védőruházat.

Az európai vállalatok a biztonsági iparág legtöbb szegmensében továbbra is a világ élvonalába tartoznak. Technológiai előnyük megtartásához és növeléséhez alapvetőek a kedvező belső piaci feltételek, csakúgy, mint az európai biztonsági iparág pozíciójának megerősítése a feltörekvő nemzetközi piacokon. Különös hangsúlyt kell fektetni azoknak a kkv-knak a támogatására, amelyek harmadik országokban próbálnak meg belépni a nemzetközi piacra.

A Bizottság konkrétan a következő intézkedésekre tesz javaslatot annak érdekében, hogy a biztonsági iparágnak valódi belső piaca alakuljon ki:

  • a prioritást az uniós biztonsági piac szétaprózottságának megszüntetése fogja jelenteni a biztonsági technológiákra vonatkozó szabványok és tanúsítási eljárások harmonizálása révén. A Bizottság felkéri az európai szabványügyi szervezeteket, hogy állítsanak fel konkrét és részletes szabványosítási menetrendeket az új generációs technológiákra vonatkozóan. Ezzel összefüggésben a tanúsítási rendszerek kölcsönös elismerése érdekében a Bizottság két jogalkotási javaslat kidolgozását tervezi: a repülőtéri átvizsgálásra alkalmas (felderítő) berendezésekre EU-szerte alkalmazandó, összehangolt tanúsítási rendszer, valamint a riasztóberendezésekre EU-szerte alkalmazandó, összehangolt tanúsítási rendszer kialakítása érdekében,
  • hangsúlyt kell fektetni a (polgári) biztonsági és a védelmi kutatás közötti szinergiák hatékonyabb kiaknázására. A Bizottság szándékában áll, hogy az Európai Védelmi Ügynökséggel együttműködve „hibrid szabványok” megállapítására vonatkozó szabványosítási megbízásokat adjon az európai szabványügyi szervezeteknek,
  • különösen az uniós és a nemzetközi beszerzések esetében a kutatás és a piac között tapasztalható távolság áthidalása érdekében a Bizottság alkalmazni fogja a „Horizont 2020” keretprogramban kidolgozott újszerű finanszírozási rendszereket – mint például a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzések – az uniós biztonsági kutatási projektek eredményeinek tesztelésére és jóváhagyására. Ez a megközelítés minden bizonnyal már a kutatási projektek kezdetétől megteremti az ipar, a hatóságok és a végfelhasználók egységét. A határbiztonság és a légiközlekedés-biztonság a legígéretesebb területek,
  • a Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a vonatkozó uniós közbeszerzési jogszabályokkal összhangban indítsanak hasonló, nemzeti szintű kezdeményezéseket,
  • a Bizottság már a kutatási szakaszban bevezeti az új biztonsági technológiák társadalmi hatásaira vonatkozó vizsgálatokat. A Bizottság továbbá megbízást ad az európai szabványügyi szervezeteknek, hogy dolgozzanak ki egy olyan szabványt, amely alkalmas a magánélet védelmével kapcsolatos vonatkozások kezelésére a tervezéstől a termelési folyamatig,
  • egy átfogó tanulmány elemezni fogja a polgári jogi felelősségvállalás korlátozásának jogi és gazdasági következményeit.

Egy, a Bizottság által külön erre a feladatra felkért szakértői csoport, amelyet a biztonsági terület meghatározó szereplői alkotnak, évente legalább egy alkalommal ülésezni fog, hogy nyomon kövesse a javasolt szakpolitikai intézkedések végrehajtását.

Az utóbbi tíz év során a globális biztonsági piac volumene hozzávetőlegesen megtízszereződött: mintegy 10 milliárd euróról 2011-re közel 100 milliárd eurós piaccá nőtte ki magát, melynek az EU-ban közel 30 milliárd euró volt az éves forgalma. A legújabb piaci tendenciák azonban arra utalnak, hogy az európai vállalkozások világpiaci részesedése jelentősen visszaeshet az elkövetkező évek során, ha semmilyen intézkedésre nem kerül sor a versenyképességük javítása érdekében. Az egyesült államokbeli biztonsági vállalkozások a harmonizált jogi keret és az óriási belső piac előnyeinek köszönhetően továbbra is piacvezetők és a technológiai fejlődés éllovasai. Ezzel szemben az EU belső piaca rendkívül szétaprózott, szerkezete nemzeti és regionális egységekre tagozódik.

A biztonságpolitika az egyik legérzékenyebb politikai terület, ennek köszönhetően a tagállamok vonakodnak attól, hogy feladják nemzeti előjogaikat.

Forrás: europa.eu / Press Release