A CE-jelöléssel kitárul az európai piac!

Gyakran látjuk ugyan a CE-jelölést az általunk vásárolt termékeken, de vajon mit is jelent valójában? „A CE-jelöléssel kitárul az európai piac!” szlogennel tájékoztató kampányt folytat a CE-jelölésről az Európai Bizottság. A jelölés arra hívja fel a fogyasztó figyelmét, hogy a termék megfelel valamennyi vonatkozó uniós előírásnak, így Unió-szerte forgalomba hozható és értékesíthető. A gyártó a CE-jelölés feltüntetésével saját kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a termék megfelel valamennyi vonatkozó jogi követelménynek, mindenekelőtt az egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírásoknak.

A megfelelőségi jelöléssel való visszaélés olyan súlyos jogi és gazdasági következményekkel jár, hogy azok a legtöbb jogszerű vállalkozást elrettentik a szabályok megsértésétől. A kampány elsősorban a gazdasági szereplőket veszi célba, bennük igyekszik tudatosítani a CE-jelölés jelentőségét.

Antonio Tajani, az Európai Bizottság alelnöke, vállalkozáspolitikai és ipari biztosAntonio Tajani, az Európai Bizottság alelnöke, vállalkozáspolitikai és ipari biztos elmondta: „Gondoskodnunk kell arról, hogy a CE-jelölés jobban bekerüljön a köztudatba, és nőjön a belé vetett bizalom. Kampányunk célja, hogy az emberek jobban megértsék, mit is jelent a CE-jelölés, és miért van szükség a használatára. Ez a bizalom azonban annak a rendszernek a megbízhatóságán is múlik, amelyre a CE-jelölés épül. Vagyis a kampány növelni fogja a fogyasztók bizalmát, ami kedvez a gyártóknak és a forgalmazóknak.”

A CE-jelölést nem kell valamennyi, az EU-ban értékesített terméken feltüntetni. Összesen mintegy 23 különböző termékkategóriára – például játékszerek, elektromos fogyasztási cikkek, gépek, egyéni védőeszközök és liftek – érvényes.

A CE-jelölés nem azt tanúsítja, hogy a termék az Európai Gazdasági Térségben készült, hanem csak azt, hogy a terméket a forgalomba hozatal előtt megvizsgálták, és megfelel a jogszabályi előírásoknak (például elér egy harmonizált biztonsági szintet). Azt jelenti tehát, hogy a gyártó meggyőződött arról, hogy a termék megfelel a rá érvényes irányelv vagy irányelvek által előírt valamennyi lényeges vonatkozó követelménynek (pl. egészségügyi és biztonsági előírások), vagy megvizsgáltatta a terméket egy bejelentett megfelelőségértékelő szervezettel.

Az Európai Unióban gyártott termékeket illetően a gyártó feladata, hogy elvégeztesse a megfelelőségértékelést, elkészítse a műszaki dokumentációt, kiadja az EK-megfelelőségi nyilatkozatot és ellássa a terméket a CE-jelöléssel. A forgalmazóknak pedig meg kell győződniük mind a CE-jelölés, mind a szükséges háttér-dokumentáció meglétéről. A harmadik országból behozott termékek esetében az importőrnek meg kell győződnie arról, hogy az Unión kívüli gyártó megtette a szükséges lépéseket, és a dokumentáció kérésre beszerezhető. A CE-jelölés megkönnyíti a vállalkozások és a nemzeti hatóságok dolgát.

Az európai ipar esetében a jelölés az uniós vállalkozások számára lehetővé teszi, hogy a teljes belső piachoz hozzáférjenek anélkül, hogy 27 nemzeti hatóság engedélyét kellene külön-külön beszerezniük. Ezáltal kisebb a megfelelőség követelménye által jelentett teher, csökkennek a belőle eredő költségek – ugyanakkor marad a kiváló színvonal.
A nemzeti hatóságok esetében a jelölés valamennyi hivatal számára megkönnyíti az ellenőrzést anélkül, hogy az a színvonal kárára válna – mégpedig egy olyan időszakban, amikor az uniós piacon elérhető termékek sora exponenciálisan nő.
A bejelentett szervezetek ellenőrzésének szigorítása és a piacfelügyelet javítása azonban javítja a CE-jelölés hírét és növeli a fogyasztók bizalmát.
Az áruforgalomra vonatkozó, átdolgozott belső piaci szabályozás hatályba lépésével erősödött a CE-jelölés szerepe és javult hitele.

A CE-jelölés hamisítása, illetve az azzal való visszaélés esetén alkalmazandó eljárásokról, intézkedésekről és szankciókról az adott tagállam nemzeti közigazgatási és büntetőjoga rendelkezik. Attól függően, hogy mennyire súlyos jogsértés történt, az érintett gazdasági szereplőre pénzbírságot, adott esetben pedig akár börtönbüntetést is kiszabhatnak. Ha azonban a termék nem jelent fenyegető veszélyt a biztonságra, a gyártó kaphat még egy lehetőséget arra, hogy a terméket összhangba hozza a vonatkozó szabályozással, mielőtt arra kötelezik, hogy termékét kivonja a piacról.

A tájékoztató kampány keretében többek között 30 információs rendezvényt/szemináriumot rendeznek gazdasági szereplők, szakmai szervezetek, fogyasztói szervezetek és újságírók számára.

Forrás: europa.eu

CCO / FPI info