A felelős, etikus cégek fóruma

Lapunk beszámol a felelős, etikus cégek országos fórumáról, ahol a résztvevők dialógust folytattak “Az üzleti etikáról a magyar gazdaságban” címmel. A tanácskozáson számos hazai vállalat vezetője képviseltette magát.

 

László Ervin professzor és Demcsák Mária a  Piac & Profit alapító főszerkesztője, az Üzleti Etikai Díj alapítói úgy gondolták, ideje volt megrendezni és rendszeressé tenni az Üzleti Etikus Cégek Fórumát, mely évente az üzleti etikus cégek találkozójává, párbeszédének színterévé válhat. Az alapítók szerint “össze kellene jönnünk azért, hogy egymást megismerjük, az üzleti etikáról eszmét cseréljünk, tisztázzuk egymással és a többi üzleti szereplővel, mi is pontosan az etikus vállalati magatartás, gondolkodás, megmutassuk egymásnak és a rendezvény többi, érdeklődő résztvevőinek saját etikus jelenlétünk gyakorlati megnyilvánulásait, példát mutassunk  a többi üzleti szereplőnek, . bebizonyítsuk, hogy  etikus üzleti magatartással sokkal érdemesebb gazdálkodni, mint anélkül.”

A konferencia programja két részből tevődött össze, az első két órában előadásokat hallhattunk, majd pedig egy úgy nevezett fórum keretében, néhány meghívott győztestől tudhattuk meg, hogy szerintük miért is nekik ítélték oda az etikai díjat.

Az esemény koordinátora Demcsák Mária az Üzleti Etikai Díj egyik alapítója és a Piac & Profit alapító főszerkesztője volt, aki maga prezentálta a résztvevők számára, azt a folyamatot, amely az Üzleti Etikai Díj megalapításától (2000) egészen mostanáig tartott. Demcsák Mária elmondta, hogy a kezdetek kezdetén, korántsem várhattak el annyit a jelentkezőktől, mint ma, így teljesen más feltételeknek kellett megfelelnie egy vállalatnak 2000-ben mint, ma 2013-ban. Például még a 2005-2006- os év alkalmával sem beszélhetünk a szolgáltatások etikusságáról. Ráadásul kezdetben maga a díj sem volt népszerű, mivel az akkori körülmények között, hazánkban még visszatetszést keltett az, ha valaki egy ilyen díjnak a birtokosa volt. Azonban az idő előrehaladtával és a gondolkodásmód megváltozásával, egyre több multinacionális illletve kis és középvállalkozó pályázott a díjra. Sőt ma már a kis és középvállalatok emelkednek ki inkább a multinacionális vállalatokkal szemben.

A konferencia kezdetén, skype-on keresztül a résztvevők meghallgathatták László Ervin professzornak, az Üzleti Etikai Díj másik alapítójának, a Budapest Klub elnökének megnyitó gondolatait. Előadásában a földet, mint egy természetes űrhajót mutatta be, ahol az életnek a kincsét fenn kell tartanunk. Az energiát úgy kell használnunk, hogy fenntartható legyen, hiszen ha kidobunk mindent az űrhajó nem lesz életképes. Csak akkor tudjuk ezt az űrhajót életképesen fenntartani, ha együttműködünk. Meg kell őriznünk azoknak a folyamatoknak az integritását, amelyek az élethez szükségesek. Ez pedig nem csak a világ vezető politikusainak és az ország vezetőinek a felelőssége, hanem az üzleti világnak is, mert ma nagyobb hatalmuk van, mint a politikának. Akiknek befolyásuk van, azoknak felelősségük van.

László Ervin professzor előadásának másik példája az volt, hogy a föld olyan, mint az emberi test, ahol mindenkinek együtt kell működnie. Ha csak egyetlen egy sejt van, ami kimarad ebből az együttműködésből, akkor jönnek a betegségek, ha ez továbbra is így marad, akkor azt úgy hívjuk, hogy rák. A kérdés az, hogy úgy cselekszünk e hogy saját magunkat fenntartsuk és másoknak a megadjuk a lehetőséget, hogy fenntartsák magukat. Ezt ma még megkérdőjelezhetjük, de ezt vissza tudnánk állítani – mondta László Ervin professzor. Ami ehhez szükséges, az szerinte az etika. Ez mindenki számára követendő, de főleg az üzleti világ számára, mert ez a szegmens az, ami a leggyorsabban tud változni és hatni a világra.

László Ervin professzor előadását így fejezte be: „Próbáljunk meg úgy kommunikálni, és úgy élni is és viselkedni is, hogy ez a fenntartható világhoz hozzájáruljon.”

A tanácskozáson több hazai szakember mondta el a témával kapcsolatos véleményét, tapasztalatait.

Kovács Eszter a Profil Training Kft ügyvezetője és a pozitív pszichológia hazai úttörője, előadásában többek között egy pszichológus kutatónő Barbara Fredrickson  eredményeiről beszélt: miszerint két idegrendszeri minta létezik, az egyik a negatív melyet üss és fuss névvel illet a másik pedig a pozitív,  bővíts és építs. Ez a pozitív oldal a hosszú távú funkció. Ehhez kapcsolódóan említett egy igen elgondolkodtató mondatot, miszerint ha nem vagyok érték, akkor nem vagyok fontos, ha nem vagyok fontos akkor nem vagyok felelős. Az előadó egy másik pszichológust is megemlített, mégpedig Csíkszentmihályi Mihályt, aki a flow hatást alkotta meg. E szerint, “ha közöm van hozzá, akkor felelős vagyok”. Végül pedig említett egy olyan szimulációs játékot, amely kifejezetten cégvezetők számára fejlesztettek ki és amelyben a játékosok különböző szituációs feladatokat kell megoldaniuk.

Egy másik előadó, Radácsi László az E. ON Hungária Csoport CR- tanácsadója az érintettekkel való párbeszéd hatásáról beszélt az üzletre, az eredményességre és a felelős jelenlétre. Előadásában arról beszélt, hogy a személyes kapcsolattartás nem elhanyagolható része az üzletnek, sőt elengedhetetlen része annak. Kiemelte, hogy a vevőkkel való kapcsolattartás jelentős hatással van az eredményességre.

A konferencia második részében egy interaktív beszélgetés keretében a már díjat nyert szervezetek képviselői válaszoltak a konferencia hallgatósága kérdéseire.
A nyertesek között ott volt a Hajtás Pajtás ügyvezetője Kürti Gábor, a Tisza volán Zrt. –től Szeri István igazgató, az Sz+C Studióból Cank Géza ügyvezető, Bátori Mariann a Fővárosi Csatornázási Vízművek kommunikációs vezetője, a Gödöllő Coop Zrt. –től Kovácsné Nyirtai Gabriella, a Hodargó Zrt.- től Szabó Lajos vezérigazgató és Deákné Szántó Éva a Hatos és Társai nyelviskolából.

A válaszok, az elhangzott történetek bizonyították az etikus üzleti magatartás eredményességét. Olyan példák hangzottak el, amelyek mind azt bizonyitották, hogy érdemes az üzleti életben etikusan viselkedni. Például a Hodagro Zrt vezérigazgatója Szabó Lajos szerint nem élték volna túl a válságos időszakokat etikus üzleti magatartás nélkül. Szabó Lajos szerint nem csak a mezőgazda
ság szigorú szakmai követelményeinek tesznek eleget, hanem külön figyelmet fordítanak például az energia- és a víztakarékosságra is. Bátori Mariann a Fővárosi Csatornázási művektől, rávilágított arra, hogy a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés számukra kiemelkedően fontos, így például nemcsak a saját de más forrásokból eredő szennyvíz iszapból is készítenek bioenergiát, melyekkel ki tudják elégíteni telephelyeik energia igényét. Szavaival élve „ a szarból termelnek áramot”. Cank Géza, aki feleségével alapította az Sz+C Stúdiót az Indiából ismert nem ártás elvét követi. Dolgozóinak pedig hetente egyszer kötelező táj-csi foglalkozásokat biztosít. A Gödöllő Coop Zrt képviselője, elmesélte, hogy náluk az őstermelőknek is biztosítanak helyet áruházaikban, így támogatva őket, valamint mivel  alkalmazottai többnyire nők ezért kiemelt fontossággal bír náluk a család-centrikusság.

A konferencia befejezéseként, a résztvevők pozitív példákról szóló előadásokat hallgathattak meg. Ilyen volt  Dankó Andrea a Magnet Magyar Közösségi Bank partnerkapcsolati igazgatója előadása is, ahol bemutatta bankjukat, amely egy olyan alternatív bank ahol az ügyfél nemcsak azt döntheti el, hogy mennyit kíván számlavezetési díjként fizetni, hanem azt is, hogy a betett pénzét mire fordítsa a bank, befektetésként. Majd a Mapei Kft-tól Tóth Csaba értékesítési tanácsadó, a cég által kezdeményezett Mébker hálózatról beszélt, amely az első Magyar Építőanyag- és Burkolatkereskedők Hálózata és, amely ma 91 céget foglal magába. Végül pedig Szabó Szilvia a Magyar Marketing Szövetség Zöld Tagozat vezetője pedig azt a kérdést elemezte, miszerint, érdemes-e és kell-e kommunikálni a fenntartható törekvéseket. Elemzéséből kiderült, hogy ezt a témát fontos megismertetni a vevőkkel, hiszen a vásárlók egyre tudatosabbak és piaci előnyt jelent ha egy vállalat felelősen gondolkodik.

CCO Magazin / Révész Andrea

 

Az Üzleti etikus cégek fóruma médiatámogatója a CCO Magazin