A híresztelésről, az utánközlésről és a cikklopásokról adott ki állásfoglalást a MÖT

A mai napon a MÉDIA ÖNSZABÁLYZÓ TESTÜLET (MÖT) kiadta 2015/1. számú határozatát, amely a híresztelésről, az utánközlésekről, a cikklopásokról szól. A MÖT határozatában leírja a témával kapcsolatos etikus viselkedés szabályait.A mai napon a MÉDIA ÖNSZABÁLYZÓ TESTÜLET (MÖT) kiadta 2015/1. számú határozatát, amely a híresztelésről, az utánközlésekről, a cikklopásokról szól. A MÖT határozatában leírja a témával kapcsolatos etikus viselkedés szabályait.

 

Határozat a híresztelésről, az utánközlésekről, a cikklopásokról

A Média Önszabályzó Testület szakmai-, etikai állásfoglalásában többek között leírja, hogy mit tart a híresztelés fogalmáról, amelyet a közgondolkodás, s így az újságíró társadalom a jogszabályoktól eltérő módon értelmez.

A határozat útmutatást jelent a hazai újságíró-társadalom részére, mivel a MÖT állásfoglalása szerint “a híresztelés fogalmilag csak akkor jogsértő, ha valótlan tényállítás híresztelésében áll. A valós tényállítás is lehet jogsértő: ha kifejezésmódjában olyan indokolatlanul lealacsonyító, hogy az alkalmas az emberi becsület megsértésére. (Tekintettel arra, hogy az emberi méltóság szélesebb kategória, mint a becsület.)”

A MÖT határozat állást foglal a plágiumról, és arról hogy a MÖT mit tekint etikus és mit etikátlan cselekedetnek a sajtóalkotások utánközlése és az egyre inkább terjedő cikklopások kérdésében.

A határozat hangsúlyozza, hogy az újságíró nem követ el jogsértést, etikusan cselekszik, “ha más – harmadik személy – gondolatainak idézése alkalmával betartja az idézésre vonatkozó szabályokat. Akkor etikus az idézés, ha az idézet szövegkörnyezetéből kiderül, hogy az eredeti gondolat kitől származik, s mi az idézet forrása.”

A Média Önszabályzó Testület szól a sajtófigyelés, a lapszemlék etikusságáról is. A MÖT leszögezi, hogy “a cikkek, linkek ajánlása a sajtófigyelés során nem történik cikklopás. A sajtófigyelés a nyilvános média kontrollját jelenti, ezt a kontrollt egy demokratikus társadalomban a média nem korlátozhatja. A sajtófigyelés önálló szellemi tevékenység, melynek „terméke” a médiától különböző, önálló szellemi termék.” Azonban a határozat hangsúlyozza azt is, hogy “hazai – különösen online sajtóban – egyre többet tapasztalható cikklopást, a cikkmásolást a sajtószemlétől markánsan meg kell különböztetni.”

A MÉDIA ÖNSZABÁLYZÓ TESTÜLET 2015/1. számú határozata teljes terjedelmében a CCO Magazin – a kommunikációs szakemberek lapja – Sajtóetika rovatában ide kattintva – elolvasható.

2015.02.19.

– agy –