A közvélemény továbbra is határozottan támogatja az Európa 2020 stratégiát

A 2012. tavaszi Standard Eurobarométer felmérés – az Európai Bizottság által évente kétszer elvégzett közvélemény-kutatás – szerint az európaiak széles köre támogatja a növekedést, stabilitást és foglalkoztatást célzó uniós kezdeményezéseket. Lapunk közli az Eurobarométer felmérés összefoglalóját.

 

Immár átléptünk az év második felébe, amikor – az európai szemeszter után – a tagállamoknak a tetteikkel kell bizonyítaniuk elkötelezettségüket.

A közvélemény szerint napjainkban a munkaerőpiacoknak a munkahelyteremtést lehetővé tevő modernizálása, valamint a szegény és társadalmilag kirekesztett emberek megsegítése jelenti a legfontosabb prioritásokat Európában.

A legutóbbi felmérés azt mutatja továbbá, hogy az európaiak szerint az EU által jóváhagyott kiemelt célok – például annak biztosítása, hogy az aktív korú lakosság kétharmada munkahellyel rendelkezik – megfelelően ambiciózusak (lásd melléklet). Ami az EU növekedési stratégiáját, az Európa 2020 stratégiát illeti, a polgárok hozzáállása igen biztató, különösen a kezdeményezések fontossága és az ambíciószint tekintetében. Összességében az európaiak 40%-a (plusz 2 százalékpont) találja úgy, hogy az EU a helyes irányban indult el ahhoz, hogy leküzdje a válságot és szembenézhessen az új globális kihívásokkal.

Jóllehet jelentős eltérések mutatkoznak az egyes országok között, a jelek arra utalnak, hogy az európaiak egyre kevésbé pesszimisták, és mind többen osztják azt a véleményt, hogy a válság nehezén már túljutottunk. Az európaiak 30%-a úgy véli, hogy a válság munkaerőpiacra gyakorolt hatása már elérte a csúcspontját (a 2011 őszén készült előző felmérés óta 7 pontos emelkedés következett be).

Tíz európai közül több mint nyolc azon az állásponton van, hogy az uniós tagállamoknak szorosabban együtt kellene működniük a válságra való tekintettel, míg a válaszadók több mint fele hiszi úgy, hogy Európa hosszú távon erősebbé válik.

A korábbi felmérésekhez hasonlóan a válaszadók véleményei között – tagállamonként – ezúttal is jelentősek az eltérések a nemzeti gazdaság helyzetének megítélését illetően. Míg Svédországban, Luxemburgban és Németországban a polgárok több mint háromnegyede jónak tartja a gazdaság állapotát, addig Írországban, Portugáliában, Spanyolországban és Görögországban 5%-nál is kevesebben vélekednek így. Az elmúlt 6 hónap során összességében stabil maradt a nemzeti gazdaság helyzetét jónak tartók (27%, mínusz 1 százalékpont), illetve rossznak ítélők száma (71%, változatlan).

Az uniós polgárok továbbra is úgy vélik, hogy a gazdasági válság hatásainak kezelésében az EU a leghatékonyabb szereplő – a nemzeti kormányok mellett. Ahogyan az lenni szokott, az Eurobarométer felmérés hasonlóságokat és különbözőségeket egyaránt mutat az egyes uniós tagállamokban a lakosság által legaggályosabbnak tartott kérdésekben (munkanélküliség, infláció és a gazdasági helyzet) kinyilvánított vélemények között.

A 2012. tavaszi Standard Eurobarométer felmérést 2012. május 12–27. között folytatott személyes beszélgetések révén készítették. A 27 uniós tagállamban és a tagjelölt országokban összesen 32 728 személyt kérdeztek meg.

Forrás: europa.eu/ Press Release