A magyar médiatörvény és az európai értékek

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság sajtóközleménye szerint a magyar médiatörvény alapvető értékei és megoldásai összhangban állnak az európai értékekkel.

A sajtóközlemény szerint az Európa Tanács elfogadta a magyar kormány javaslatát a médiahatósággal és médiatanáccsal kapcsolatban fennmaradt kérdések rendezésére, így megkezdődhet a Médiatörvény módosító javaslatának kidolgozása.

Thorbjorn Jagland, az Európa Tanács főtitkára még tavaly novemberben levélben fordult Navracsics Tiborhoz, közigazgatási és igazságügyi miniszterhez, amelyben javasolta az NMHH elnöki és a Médiatanács elnöki posztjának különböző személyek általi betöltését, továbbá azt, hogy az NMHH elnökét ne a miniszterelnök nevezze ki, hanem az Országgyűlés válassza meg. A főtitkár az NMHH elnökének kilenc éves mandátumát levelében elfogadhatónak nevezte, abban az esetben, ha az újraválaszthatóságot a törvény kizárja.

Navracsics Tibor KIM miniszter a válaszlevelében leszögezte, hogy a két elnöki pozíció elválasztása az új médiaszabályozás olyan alapvető koncepcionális eleme, amelyen nem indokolt változtatni, továbbá az NMHH elnökét nem választhatja meg az Országgyűlés, mivel az Alaptörvény szerint az önálló szabályozó szerv vezetőjét vagy a miniszterelnök nevezi ki, vagy a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök. Ugyanakkor kifejezte a magyar fél készségét a médiaszabályozás olyan módosítása iránt, hogy az NMHH elnökének kinevezése tekintetében a köztársasági elnök kapjon jogkört az Alaptörvénynek megfelelően, valamint, hogy a civil szervezetek a miniszterelnöki jelölést megelőzően kapjanak szerepet az NMHH elnökének kiválasztási eljárásban.

A kormány abban a kérdésben is nyitott, hogy a törvény magasabb kompetencia-kritériumokat állapítson meg a kiválasztásnál. Ugyancsak megvalósíthatóként jelezte a válaszlevél a kilenc évre választott NMHH elnöke esetén újraválaszthatóságának kizárását. Ezeket szem előtt tartva megkezdődhet a törvénymódosító javaslat kidolgozása, amelyet még tavasszal elfogadhat az Országgyűlés.

Forrás: KIM Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság Sajtó Főosztály