“A Média önszabályzás a minőségi újságírást támogató, a média szabadságát biztosító eszköz”

“A Média önszabályzás nem jelent cenzúrát, még kevésbé öncenzúrát, ez a minőségi újságírást támogató, a média szabadságát biztosító eszköz” - válaszolta Barát Tamás, a Média Önszabályzó Testület leköszönő elnöke tudósítónk kérdésére a MÖT éves közgyűlését követően.“A Média önszabályzás nem jelent cenzúrát, még kevésbé öncenzúrát, ez a minőségi újságírást támogató, a média szabadságát biztosító eszköz” – válaszolta Barát Tamás, a Média Önszabályzó Testület leköszönő elnöke tudósítónk kérdésére a MÖT éves közgyűlését követően.

A Média Önszabályzó Testület szeptember 25-én tartotta éves rendes közgyűlését a Magyar Sajtó Házában. A Közgyűlésen a leköszönő soros elnök beszámolóját követően a tagszervezetek képviselői megvitatták és elfogadták a MÖT Alapszabályát, illetve megválasztották a következő időszakra a MÖT tisztségviselőit.
Rácz Évát, a Romániai Magyar Újságírók Egyesületének (MÚRE) elnökét választotta soros elnöknek az elkövetkezendő egy évre a MÖT közgyűlése.Rácz Évát, a Romániai Magyar Újságírók Egyesületének (MÚRE) elnökét választotta soros elnöknek az elkövetkezendő egy évre a MÖT közgyűlése.
A szervezetben végzett munkája elismeréséül Barát Tamásnak, a Magyar Média Önszabályozó Testület távozó soros elnökének az „Alapító Elnök” tiszteletbeli címet adományozta a MÖT közgyűlése, egyben megválasztotta a MÖT elnöksége tagjának.
Kövér Tamás a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Etikai Bizottsága elnöke, a közgyűlése a MÖT titkárának választotta.A választás eredményeként az elnökség további tagjai: Szikora József, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége elnöke, M. Lengyel László a Sajtószakszervezet Társelnöke, valamint Kövér Tamás a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Etikai Bizottsága elnöke (jobb oldali képünkön), akit a közgyűlés a MÖT titkárának választott.
A MÖT Közgyűlése megválasztotta a Szakértői Testület tagjait is. E szerint az alapító elnökön kívül a szakértői testület tagja lett Dr. Bodonovich Jenő médiajogász, a nemrég nyugdíjba vonult Médiabiztos, Dr. Kádár Zsolt, a Protestáns Újságírók Szövetsége Etikai Bizottságának elnöke, valamint Gáspár Sándor a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete korábbi Elnöke.
 
A szervezetben végzett munkája elismeréséül Barát Tamásnak, a Magyar Média Önszabályozó Testület távozó soros elnökének az „Alapító Elnök” tiszteletbeli címet adományozta a MÖT közgyűlése, egyben megválasztotta a MÖT elnöksége tagjának.A MÖT Közgyűlését követően Barát Tamás, a leköszönt soros, illetve ujonnan megválasztott Alapító Elnök válaszolt tudósítónk kérdéseire.
 
CCO: A Média önszabályzás cenzúrát, avagy ami még rosszabb öncenzúrát jelent?
Barát Tamás: Nem, szó sincsen erről. A Média önszabályzás nem jelent cenzúrát, még kevésbé öncenzúrát, ez, a minőségi újságírást támogató, a média szabadságát biztosító eszköz.
A Média Önszabályzó Testület célja a magyar sajtószervezetek szakmai-etikai együttműködése kereteinek biztosítása, a minőségi nyomtatott és elektronikus média fejlesztése érdekében.
A MÖT hatálya – a szervezet céljai szerint – kiterjed a teljes magyar médiára; az önszabályozásnak a határon túli újságíró-szakmai szervezetek is részesei. A MÖT ugyanis kiemelt fontosságot tulajdonít nemcsak a magyarországi média, hanem a világ más tájain működő magyar újságírás etikai normái alakításának, a sajtószakma fejlesztésének. Többek között ezért is hoztuk létre a MÖT szakértői testületét, amelynek legfontosabb célja a média-, a sajtó- szakmai fejlesztése.  
CCO: A média önszabályzás egész Európában, de különösen az Európai Unió tagországaiban megkívánt elvárás. Az EU 1003/1993. határozata önszabályzó intézmények és mechanizmusok működtetését javasolja mindenütt. Igy van ez Magyarországon is? Igy működik hazánkban is? Mi a MÖT célja?
Barát Tamás: Az EU határozata kimondja, hogy rendkívül fontos a médiaönszabályzás, amelyet olyan újságírók részvételével kell megszervezni, akik készek javítani a szakma teljesítményén, ezzel együtt az újságírás társadalmi státuszán. Ezt a magam részéről nagyon fontosnak tartom Magyarországon. Sajnos az elmúlt években az újságírás, az újságírók elfogadottsága, társadalmi elismertsége komolyan csökkent.
Mintegy három esztendeje határoztuk el, hogy a korábban, a magyar sajtó szakmai szervezetek által alakított Magyar Etikai Együttműködési Testület, (MUEET) átalakul Média Önszabályzó Testületté. A MÖT a korábban, a MUEET által elfogadott közös etikai alapelveket minden újságírói, szerkesztői, kiadói tevékenységet végző tagjára érvényesnek, irányadónak tekinti, akár a nyomtatott, fényképezett, illetve az elektronikus sajtónál vagy az online újságírás területén fejti ki egyéni vagy kollektív tevékenységként.
A MÖT célja a sajtóetikára, a szakmai pontosságra, a személyiségi jogokra vonatkozó alapelvek meghatározása és érvényesítése. Az önszabályozás abban nyújt segítséget a médiának, hogy megválaszolja a legitim panaszokat és korrigálja tévedéseit.
A MÖT a tevékenységét nemrégen kezdte el, de az elmúlt három esztendőben már nagyon fontos határozatokat, ajánlásokat fogalmazott meg. Igy többek között meghatároztuk, hogy kit tekintünk újságírónak, megfogalmaztuk az online médiára vonatkozó speciális etikai ajánlásainkat. Többek között ajánlást adtunk ki a híresztelésdoktrínával, a kommenteléssel, valamint a hazánkban elszaporodott, az olvasók, a nézők és rádióhallgatók becsapását jelentő“pr-cikkek” kérdésében ugyanúgy, mint a kommunikációs oktatás tervezett megszüntetésével, illetve annak továbbfejlesztésével kapcsolatosan. A MÖT határozatai közül kiemelném az újságírói az újságírók jogairól, kötelességeiről és felelősségi köréről szóló ajánlásunkat.
CCO: Miben áll az újságírók felelőssége a MÖT szerint?
Barát Tamás: Elemeztük az elmúlt években a magyar sajtó világában történt nem kívánatos eseményeket és a média területét érintő vitákat. Ennek alapján a MÖT szerint az újságíró alapvető joga egyrészt az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata XIX. cikkelye, valamint a sajtó szakmai szabályai szabta kereteken belül szabadon kifejeznie véleményét. Másrészt, hogy munkája végzéséhez szükséges forrásokhoz hozzáférjen, a sajtó számára nyilvános eseményeken személyesen vegyen részt.
A MÖT véleménye szerint az újságíró kötelessége, hogy “a szakma műfaji és szakmai szabályait betartva készítse el sajtóalkotását, minden eseményről a valóságnak megfelelően, ugyanakkor saját műfaji és stiláris szempontjai szerint tudósítson.”
A Média Önszabályzó Testület határozata szerint “az újságírónak a szakmája gyakorlásából fakadó felelőssége az emberi-, az alkotmányos-, az állampolgári- és a személyiségi jogok tiszteletben tartása, a lelkiismereti és szólásszabadság védelme.”
A Média Önszabályzó Testület felkérte a szerkesztőségeket, illetve a média számára információkat biztosító szervezeteket, hogy “a MÖT ajánlásának figyelembevételével szervezzék tevékenységüket”.
A magam részéről nagyon remélem, hogy a MÖT ajánlásait a teljes magyar média figyelembe veszi, s nemcsak Magyarországon, de a világ bármely táján, ahol magyar nyelvű sajtó létezik.
– agy –
Fotó: Kiss G. Péter felvételei


A szerkesztő megjegyzése: A Média Önszabályzó Testület határozatai elolvashatók a CCO Magazin, a kommunikációs szakemberek portálja SAJTÓETIKA rovatában, ide kattintva: A Média Önszabályzó Testület határozatai, ajánlásai, szabályzatai.