A médiaszabadság és pluralizmus európai uniós helyzete

Az Európai Bizottság alelnökének, Neelie Kroesnak a kezdeményezésére magas szintű munkacsoport jött létre, amely az európai médiaszabadság és -pluralizmus tiszteletben tartására, védelmére, támogatására és előmozdítására hivatott ajánlásokat tenni.

 

A munkacsoport tagjait a szakterületükön szerzett szakértelmük és teljes függetlenségük alapján választották ki. A teljes mértékben független munkacsoport elnöke Lettország volt elnöke, Vaira Vīķe-Freiberga professzor lesz. A tagok a következők: Herta Däubler-Gmelin professzor, korábbi német igazságügyi miniszter, Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro professzor, az Európai Egyetemi Intézet tagja és az Európai Bíróság egykori főtanácsnoka, valamint Ben Hammersley, a digitális technológia úttörője és egy technológiai magazin főszerkesztője. A munkacsoport titkársági feladatait az Európai Bizottság látja el.

A munkacsoport jelentést fog készíteni a Bizottság számára, amelyben ajánlásokat tesz majd arról, hogy Európában miként tartható tiszteletben, védhető, támogatható és mozdítható elő a médiaszabadság és -pluralizmus. A munkacsoport megállapításait a Bizottság nyilvánosságra hozza.

Neelie Kroes így nyilatkozott: „A szólásszabadság demokratikus társadalmaink egyik alappillére, amit az Európai Szerződések és az Európai Unió alapjogi chartája is rögzít. A médiaszabadságnak és -pluralizmusnak azonban a gyakorlatban is érvényesülnie kell, ehhez pedig kedvező környezetet kell biztosítani. Az újonnan létrejött magas szintű munkacsoportot ezért felkérem, hogy átfogóan elemezze a média helyzetét és ennek alapján tegyen ajánlásokat.”

 

 

 

A Bizottság felkérésére a munkacsoport többek között az alábbi kérdéseket fogja vizsgálni, illetve egyebek mellett az alábbi területeken tesz majd javaslatot:

  • a médiaszabadság politikai beavatkozás (állami beavatkozás vagy nemzeti jogszabályok) miatti korlátai,
  • a médiafüggetlenség magán- vagy kereskedelmi beavatkozásból fakadó korlátai,
  • a médiatulajdon koncentrációjának kérdése és annak a médiaszabadságra és -pluralizmusra, illetve az újságírók függetlenségére gyakorolt hatása,
  • az újságírók és az újságírói szakma jogainak védelmét fenyegető, létező vagy lehetséges jogi veszélyek a tagállamokban,
  • a szabályozó hatóságok szerepe és függetlensége,
  • nemzeti, uniós vagy nemzetközi hatóságok hatáskörébe tartozó, a minőségi újságírást, a szakmai etikát és a média elszámoltathatóságát előmozdítani hivatott, meglévő vagy lehetséges intézkedések.

A munkacsoport áttekinti a tagállamok és a tagjelölt országok médiatörvényeit, hogy felderítse a közös problémákat vagy aggályokat, valamint kidomborítsa a médiaszabadság védelmét célzó lehetséges megoldásokat.

Munkamódszereiről a munkacsoport saját hatáskörben fog dönteni. A munkacsoport szükség szerint egyeztetéseket vagy meghallgatásokat tarthat szakértőkkel, az Európai Parlament tagjaival és a tagállami illetékes hatóságokkal.

Forrás: Európai Bizottság – Sajtóközlemény