A MINYATA Egyesület kommunikációs stratégiája

Lapunk rendszeresen beszámol különböző szervezetek kommunikációjáról. Azt gondoljuk ugyanis, hogy a pozitív példa erejével segíthetünk másoknak a hatékonyabb kommunikáció kialakításában. Ennek keretében 2009 februárjában beszámoltunk a MINYATA Egyesület (a MINYATA a Micimackó Nyári Tábor a Gyerekekért rövidítése) kommunikációs stratégiájáról. Most, ismét szeretnénk hírt adni az egyesület kommunikációjáról. 

Az előző cikkünkben elsősorban az ismeretségeken keresztüli partnerkeresést és a kommunikációs szakemberek segítségét említettük eszközként. Az első bemutatkozás óta eltelt másfél évben bebizonyosodott, hogy az Egyesület szolgáltatásai iránti igény növekedése (mely együtt járt az ismertség növekedésével) sokkal nagyobb, mint amennyire az erőforrásai bővültek, így azokat egyre kevésbé tudta kielégíteni. Stratégiát kellet tehát váltaniuk, melyhez az eszközt a Nemzeti Civil Alapprogram egy pályázatának megnyerése nyújtotta.

A MINYATA Egyesület missziója a gyerekek életminőségének javítása. Két állandó projektjüket (kedvezményes nyári tábor szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeknek és térítésmentes színházlátogatás), valamint évközi rendezvényeiket folyamatos forrásteremtő és adminisztratív munkával tudják elérni. Projektjeik közvetett anyagi támogatást jelentenek a családoknak, illetve nevelőotthonoknak, amelyek nem engedhetnek meg maguknak ilyesfajta programokat. Az Egyesület jól képzett önkéntes nevelői intenzív értékátadással szervezik a tartalmas szórakoztató és közösségépítő foglalkozásokat. A MINYATA a kitűzött célok társadalmi hasznára való tekintettel, már alapítása évében megkapta a közhasznú fokozatot.
 
Minden civil szervezet, így a MINYATA Egyesület működéséhez is elengedhetetlenek a külső források. A forrásteremtéshez pedig nekik is partnerekre van szükségük. Ezek lehetnek profitorientált vállalatok, vagy költségvetési szervek és más non-profit szervezetek is. Természetesen kommunikációs stratégiájuk alapja az ezekkel a szervezetekkel történő kommunikáció és kapcsolatépítés. Ugyanakkor az említett két célcsoporton túl egy harmadikat is meg kell szólítaniuk: potenciális önkénteseiket. Eddigi működésük során itt is személyes ismeretségi körükből választották ki az utánpótlást, hosszú távon pedig az életkori határt betöltött táborozókra is számíthatnak. Az Egyesület által támogatottak körét, a hátrányos helyzetű gyermekeket civil szervezetek és állami intézmények (iskolák és nevelőotthonok) szervezik az egész ország területéről, ezekből a kapcsolatokból azonban erőforrásokra nem számíthatnak.
 
2010-ben egy alapvetően BTL-eszközökön alapuló kampányba kezdtek, ismertségük, másrészt (az első célon keresztül) az SZJA 1%-okból befolyó bevételük növelésének céljával. A színvonalas ajándéktárgyak, és a médiamegjelenések létrejöttébe fektetett energia meghozta gyümölcsét, honlapjuk  a http://www.minyata.hu  látogatottsági adatai és a kapott e-mailek alapján ismertségük markánsan növekszik.

http://www.minyata.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Egyesület célja 2010-ben a médiamegjelenések számát, valamint a honlap látogatottságát növelni, ezzel további partnereket bevonni a tevékenységbe, illetve a meglévő partnerekhez fűződő kapcsolatot erősíteni, azok meghívásával a rendezvényekre. Elképzelésük szerint a személyesen szerzett tapasztalatok erősíteni fogják elkötelezettségüket. Az elsőként megfogalmazott cél elérését segíti, hogy az ismertség növekedésével a média munkatársai lehetséges információforrásként kezdenek tekinteni az Egyesület képviselőire tevékenységükkel összefüggő témákban (nyári táborok, hátrányos helyzetűek nyaralása)

Szerkesztőségünk gratulál az Egyesület sikereihez. További jó, hatékony kommunikációt, eredményes munkát kívánunk!

CCO Magazin szerkesztősége