A MÖT 2015/5. sz. HATÁROZATA – MÖT ÁLLÁSFOGLALÁS az újságírók jogairól, kötelességeiről és felelősségi köréről

MÉDIA ÖNSZABÁLYZÓ TESTÜLET

2015/5. sz. HATÁROZAT

 

A MÉDIA ÖNSZABÁLYZÓ TESTÜLET átérezve felelősségét a hazai, valamint a világ más tájain működő magyar újságírás etikai normáinak alakításában – az alábbi állásfoglalást teszi közzé:

ÁLLÁSFOGLALÁS
az újságírók jogairól, kötelességeiről és felelősségi köréről

 

A Média Önszabályzó Testület elemezte a közelmúltban, a magyar sajtó világában történt nem kívánatos eseményeket és a média területét érintő vitákat.
Az elemzésből levont következtetések értelmében a Média Önszabályzó Testület szükségesnek tartja leszögezni, hogy a szerkesztőségeknek, az újságírónak, alapvető jogai, kötelessége és felelőssége van a társadalom tájékoztatása tekintetében.

 

A Média Önszabályzó Testület véleménye szerint az újságíró joga

  • az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata XIX. cikkelye, valamint a sajtó szakmai szabályai szabta kereteken belül szabadon kifejeznie véleményét.
  • hogy munkája végzéséhez szükséges forrásokhoz hozzáférjen, a sajtó számára nyilvános eseményeken személyesen vegyen részt.

 

A Média Önszabályzó Testület véleménye szerint az újságíró kötelessége, hogy

  • a szakma műfaji és szakmai szabályait betartva készítse el sajtóalkotását
  • minden eseményről a valóságnak megfelelően, ugyanakkor saját műfaji és stiláris szempontjai szerint tudósítson.

 

A Média Önszabályzó Testület véleménye szerint az újságírónak a szakmája gyakorlásából fakadó felelőssége

  • az emberi-, az alkotmányos-, az állampolgári- és a személyiségi jogok tiszteletben tartása.
  • a lelkiismereti és szólásszabadság védelme.

 

A Média Önszabályzó Testület kéri a szerkesztőségeket, illetve a média számára információkat biztosító szervezeteket, hogy fentiek figyelembevételével szervezzék tevékenységüket.

 

Budapest 2015. Június 15.

MÉDIA ÖNSZABÁLYZÓ TESTÜLET