A Média Önszabályzó Testület Állásfoglalást adott ki a hazai médiában tapasztalható nemkívánatos jelenségekkel kapcsolatosan. Az állásfoglalást a MÖT a MÚOSZ elnöke felkérésére adta ki, miután a MÖT elsőfokú tanácsa megvizsgálta a MÚOSZ Elnökétől érkezett kérést.A Média Önszabályzó Testület Állásfoglalást adott ki a hazai médiában tapasztalható nemkívánatos jelenségekkel kapcsolatosan. Az állásfoglalást a MÖT a MÚOSZ elnöke felkérésére adta ki, miután a MÖT elsőfokú tanácsa megvizsgálta a MÚOSZ Elnökétől érkezett kérést.

A MÚOSZ felkérése

A Média Önszabályozó Testülethez 2017. március 31-én megkeresés érkezett a Hargitai Miklóstól, a Magyar Újságírók Szövetségének elnökétől. Ebben a MÚOSZ elnöke felkéri a MÖT-öt, hogy egy megadott linken hivatkozott jelenséggel érdemben foglalkozni, arról lehetőség szerint elvi álláspontot kialakítani szíveskedjék.
A hivatkozott tartalom ide kattintva elolvasható.
 
A MÖT Állásfoglalása a médiában tapasztalható nemkívánatos jelenségekkel kapcsolatosan
A MÖT elsőfokú eljáró tanácsa, amely a MÚK, a PRÚSZ és a MAKÚSZ delegáltjaiból állt, a MÖT főtitkárának jelenlétében a beadványt megtárgyalta és úgy határozott, hogy válaszként, egyszersmind nyilvánosságra hozandó állásfoglalásként a következő szöveget javasolja:
 

A Média Önszabályzó Testület 2017/1. számú Állásfoglalása a hazai médiában tapasztalható nemkívánatos jelenségekkel kapcsolatosan

A MÖT sajnálattal tekint a magyar médiában tapasztalható nemkívánatos jelenségekre. Így az olyan médiatartalmakra, amelyek lejáratási céllal, jogalap és bizonyíték nélkül tesznek állításokat, sértenek közösségi és személyiségi jogot.
A MÖT felhívja a médiatulajdonosokat és szerkesztőségeket, hogy várják el munkatársaiktól a média műfaji és stiláris értékeinek ismeretét és alkalmazását, s tegyék szakmai követelménnyé a MÖT etikai alapelveiben rögzített megfontolásokat.
Egyben kéri az újságírókat, hogy ugyanezen elvek alapján fokozottan ügyeljenek az ellenőrizhető tények és szubjektív vélemények egyértelmű megkülönböztetésére.
Szikora József,
az eljáró tanács elnöke, a tanácsban a MAKÚSZ képviselője