A MÚOSZ AJÁNLÁSA A CSR ÉRTELMEZÉSÉRE

A MÚOSZ Kommunikációs és Public Relations Szakosztály, Társadalmi Kommunikáció Tagozat AJÁNLÁSA A CSR, A SZERVEZETEK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSA KIFEJEZÉS TARTALMÁNAK  ÉRTELMEZÉSÉRE

A társadalmi kommunikáció során leggyakrabban használatos kifejezések egyértelműsítése érdekében a MÚOSZ Kommunikációs és Public Relations Szakosztálya a téma alapvető szakkifejezéseinek megfogalmazását 2003-ban, illetve 2005-ben szakmai, társadalmi vitára bocsátotta. A vitákat követően elfogadásra került ajánlás megfogalmazta az alapvető kifejezések értelmezését.

Ezt követően 2007-ben a MÚOSZ Kommunikációs és Public Relations Szakosztálya, Társadalmi Kommunikáció Tagozata tagjai, az V. EURÓPAI PR-VITANAP alkalmával megvitatták a SZERVEZETEK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSA témakörét.

A MÚOSZ Kommunikációs és Public Relations Szakosztálya, Társadalmi Kommunikáció Tagozat tagjai, átérezve felelősségüket a hazai kommunikációs szakma fejlődésében, tapasztalva a magyar társadalomban meglévő téves értelmezésekre, az alábbi ajánlást teszik a SZERVEZETEK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSA témakörére vonatkozó megfogalmazás értelmezésére és egyértelmű használatára:

  • A szervezet társadalmi felelősségvállalása a szervezet és a szervezet tagjainak olyan, tudatos és folyamatos gondolkodás- és szemléletmódja, valamint erőfeszítése és tevékenysége, melyben megnyilvánul az a tudat, hogy minden döntésük, cselekedetük hatással van környezetükre, a társadalom tagjaira.
  • A szervezetek társadalmi felelősségvállalása kommunikációja a belső és külső public relations funkció részeként, a szervezetek belső és külső környezetével, a társadalom tagjaival folytatott tudatos kommunikáció és kapcsolatok szervezése, amelynek célja, hogy társadalmi felelősségvállalásuk közkinccsé válhasson, erősítve  a szervezet kedvező megítélését a társadalom fejlődését.
  • A szervezetek társadalmi felelősségvállalása kommunikációjának feladata, hogy kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat hozzon létre, tartson fenn a szervezet és a belső és külső környezetét alakító társadalmi tényezők között.

Kérjük a magyar kommunikációs szakma minden szereplőjét, hogy az ajánlást,  fogadja el és munkája során így használja fel.

Fenti ajánlást elfogadta és a közvélemény számára elfogadásra, használatra ajánlja MÚOSZ Kommunikációs és Public Relations Szakosztálya, Társadalmi Kommunikáció Tagozata, az V. Európai PR-vitanap alkalmával

Budapest 2007. November 15.