A MÚOSZ ETIKAI BIZOTTSÁGÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA, AJÁNLÁSA AZ UTÁNKÖZLÉSEK FORRÁSMEGJELÖLÉSÉRE

MÚOSZ ETIKAI BIZOTTSÁGA

A MÚOSZ Etikai Bizottsága megtárgyalta a sajtóban történő utánközlések, idézetek forrásmegjelölésére vonatkozó szakmai szabályokat, és ennek alapján az alábbi állásfoglalást fogadta el.

 A MÚOSZ ETIKAI BIZOTTSÁGÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA, AJÁNLÁSA
AZ UTÁNKÖZLÉSEK FORRÁSMEGJELÖLÉSÉRE

A MÚOSZ Etikai Bizottsága az utánközlést teljes terjedelmében csak az eredeti – bármilyen sajtóműfajban született – sajtóalkotás (a nyomtatott és az elektronikus sajtó minden formájában megjelent alkotást, szöveget, képet, hangot, videót) szerzőjének és/vagy az eredeti közlő szerkesztőség, vagy kiadó engedélyével tartja etikusnak.
Az utánközlés csak akkor tekinthető etikusnak, ha az feltünteti az eredeti forrást. Az online sajtóban azt tartjuk kívánatosnak, hogy az u.n. “linkelt” forrásmegjelölést alkalmazzák, akár a teljes sajtóalkotás, akár csak egy részének idézésekor.

Indokolás

Az elmúlt tíz esztendőben, az internet elterjedésével elszaporodtak a “cikklopásnak” nevezett események. 2005-ben az Axel Springer, a Magyar Nemzet, a Napi Gazdaság, a Népszabadság, a Ringier és a Világgazdaság, illetve a MÚOSZ és az MPRSZ vezetői egy szakmai-etikai vita során megegyeztek a forrásmegjelölések kérdésében. A “Csak tiszta forrásból” címmel lefolytatott vita során konszenzus született a tekintetben, hogy csak az eredeti forrás engedélyével kerülhet átvételre bármilyen sajtó-alkotás.
 
Ezért az etikai bizottság – a vonatkozó törvényi és etikai vonatkozások ajánlásával – szakma művelőinek figyelmét ismételten szeretné felhívni arra, hogy az alábbiakban járnak el helyesen:  

Amennyiben egy – a sajtó bármely műfajában és formájában – a sajtóban megjelenő – bármilyen sajtó-közlés – szellemi alkotás megjelenése – során, a közlő más alkotását részben, vagy teljes egészében átveszi és az így létrejött publikáció során nem derül ki, hogy annak részben vagy teljes egészében ki az eredeti szerzője, illetve nem derül ki, hogy részben vagy egészben nem saját alkotás, akkor az plágiumnak tekinthető.
Ez az állítás vonatkozik minden olyan esetre, ahol a közlő, más alkotását saját saját alkotásaként feltüntetve azt, saját neve alatt publikálja, vagy az eredeti alkotás egy részének, vagy teljes egészének átemelését az eredeti közlése történő hivatkozás nélkül teszi meg,

Az online sajtóban szakmailag helyesnek, etikusnak az tekinthető, ha az idézet vagy az átvétel alapján történő megjelenés – utánközlés – esetében az eredeti forrásra vagy az eredeti közlés helyére vonatkozó “linkelés” megjelenik.
A forrás megjelölésének nem etikus módja az „egy hírportál”, „egy kereskedelmi televízió”- ként történő megjelölés. Etikusnak csupán az tekinthető, ha a forrásmegjelölés eredményeként az eredeti forrás elérhető. (Ott ugyanis kiderül a forrás eredeti megjelenésének helyszíne, szerzőjének kiléte, a megjelenés időpontja.)
A forrásmegjelölés fontos a sajtószemle, lapszemle típusú közlésekben is, ugyanis az ilyen jellegű megjelenések értelmezhetetlenek az eredeti közlés helyének megjelölése nélkül.

A hivatkozás megjelölésnek két célja is van. Nevezetesen, hogy egyrészt, hogy a sajtóalkotás szerzője elkülönítse saját szövegétől a máshonnan átvett idézeteket, másrészt  megkönnyítse az olvasó számára a forrás egyértelmű visszakereshetőségét.

Jelen ajánlás kidolgozásakor a MÚOSZ Etikai Bizottsága figyelembe vette az alábbi dokumentumokat
MÚOSZ Etikai Kódex http://www.muosz.hu/kodex.php?page=etikai&sub=etikaikk01
Újságíró-szervezetek Közös Etikai Alapelvei http://www.muosz.hu/kodex.php?page=etikai&sub=etikaikk13
Az Axel Springer, a Magyar Nemzet, a Napi Gazdaság, a Népszabadság, a Ringier és a Világgazdaság, illetve a MÚOSZ és az MPRSZ vezetői által lefolytatott szakmai-etikai vita  – A MÚOSZ Kommunikációs és PR Szakosztálya vonatkozó határozata http://www.muosz.hu/cikk.php?page=szakosztalyok&id=540&fo=6&iid=47
Tudományetikai Kódex http://mta.hu/cikkek/tudomanyetikai-kodex-122151
A Főszerkesztők Fóruma vonatkozó ajánlása http://foszerkesztokforuma.files.wordpress.com/2012/12/idc3a9zc3a9s-c3a1tvc3a9tel_ajc3a1nlc3a1s.pdf

Budapest 2014. március 11.

MÚOSZ Etikai Bizottsága