A PUBLIC AFFAIRS EURÓPAI CHARTÁJA CERP – TAMPEREI CHARTA

A sikeres public affairs tevékenység során a public relations szakember a CERP és Európa minden Nemzeti PR Szövetsége által elfogadott Etikai Kódexben foglalt szigorú szabályokhoz és viselkedési javaslatokhoz kell, hogy tartsa magát.

ÁLTALÁNOS ELVEK

1. A public affairs szakembert munkája során mindig a következő tulajdonságok jellemzik: őszinteség, intellektuális integritás és lojalitás.

A public affairs szakember nem használ fel olyan kommentárokat, illetve információkat, amelyek ismeretei, vagy hite szerint nem igazak, illetve félrevezetőek. (CERP Lisszaboni Szabályzat 3. Bekezdése alapján)

2. A public affairs tevékenységeknek mindig nyilvánosság előtt kell zajlaniuk, mindig visszakereshető, tiszta forrásokkal kell rendelkezniük, és a harmadik felet soha nem vezethetik félre. (CERP Lisszaboni Szabályzat 4. Bekezdése alapján)

3.  A public affairs szakembernek munkája során teljes diszkrécióval kell viseltetnie. Teljes mértékben tisztelnie kell a szakmai bizalmat, és különösképpen tilos elmondania, vagy megfelelő engedély nélkül felhasználnia bármilyen olyan információt, amelyet korábbi, jelenlegi illetve potenciális ügyfelei, illetve munkáltatói bíznak rá. (CERP Lisszaboni Szabályzat 7. Bekezdése alapján)

4. Bármilyen a közvélemény, illetve ennek képviselőinek félrevezetésére irányuló törekvés szigorúan tilos. Információt ingyen, semmilyen fizetési módot sem elfogadva kell szolgáltatni. (CERP Lisszaboni Szabályzat 15. Bekezdése alapján)

A köztestületekkel, szervezetekkel és köztisztviselőkkel történő munka során vallott elvek

5. A public affairs szakembernek tiszteletben kell tartania a civil szervezetek, testületek és parlament belső szabályait, megértéssel kell viseltetnie a köztisztviselők speciális feladataival szemben.

6.  Mind a direkt, mind a nem direkt vesztegetés szigorúan tilos.

7.  Minden, az általánosan elfogadott kedvességeken kívüli úri szórakozás és ajándék adása szigorúan tilos.

8.  Tilos kormánytisztviselőket és köztisztviselőket konzultációs célokra felbérelni, ha a konzultáció bármilyen konfliktushoz vezethet, illetve a tisztviselő munkakörébe avatkozik.

9.   Semmilyen összeget nem lehet köztisztviselőnek és kormánytisztviselőnek direkt vagy indirekt módon felajánlani, beígérni, kifizetni vagy kölcsönözni.

10. Semmilyen ajándékot illetve összeget nem lehet direkt vagy indirekt módon felajánlani
köztisztviselőnek, kormánytisztviselőnek vagy szervezetnek, amelyben az adott személynek bármilyen anyagi érdekeltsége van, amennyiben ezek az ajándékok illetve összegek illegálisak, vagy azzal a céllal kerülnének kifizetésre, hogy egy döntést befolyásoljanak, vagy a személyt a hivatali munkaköri hatalmával való visszaélésre buzdítják.

11. Semmilyen összeggel vagy egyéb hozzájárulással nem lehet direkt vagy indirekt módon politikai pártokat, csoportosulásokat, vagy politikusokat támogatni, amennyi-ben a törvény ezt nem engedélyezi.

Ajánlásként elfogadta a CERP Európa Tanácsa  1991. október 19-én Tamperében