A public relations helyesírása

A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda szakértőjéhez a közelmúltban kérdést intéztek, miszerint hogyan írjuk helyesen a “PR és sajtóosztály, vagy PR és sajtó osztály ” szak-kifejezéseket? És miért ? Az e-nyelv.hu szakértője válaszolt is a kérdésre. Szerkesztőségünknek is van véleménye a kérdésben.

 

Az e-nyelv.hu szakértője válaszát idézzük:
“A public relations kifejezés rövidítése a magyar nyelvben a Nyelvtudományi Intézet ajánlása szerint pr (köznyelvi betűszó), melyhez kötőjellel kapcsoljuk az újabb szóelemeket, összetételi tagokat: pr-munkatárs, pr-osztály stb. [vö. AkH. 287. a) pont].
Emellett az Osiris Kiadó Helyesírás című kiadványa alapján a PR-munkatárs, PR-osztály stb. változat is lehetséges (l. a 2004-es kiadás 1203. oldalán).

A sajtóosztály jelöletlen összetétel (jelentése kb. ‘a sajtó osztálya’, a ‘sajtóval kapcsolatos ügyek osztálya’ stb.), ezért egybeírjuk (l. pl. AkH. 95. pont).

A kérdezett alakulat helyes leírásához szükség van még az AkH. 262. c) pontjának ismeretére is: “Ha két vagy több egymás után következő összetett szónak azonos az utótagja vagy az előtagja, rendszerint csak az utolsó, illetőleg csak az első összetett szót írjuk ki teljes alakjában. Ilyenkor az elhagyott közös utótagra, illetőleg előtagra kötőjellel utalunk: gép- és gyorsíró; bel- és külkereskedelem; tej-, zöldség- és gyümölcsfelhozatal; stb. […].”

A fentiek alapján tehát a helyes írásmód: pr- és sajtóosztály, esetleg PR- és sajtóosztály. (Tulajdonnévként pedig elképzelhető a PR- és Sajtóosztály forma is.)

A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda szakértőjéhez az alábbi kérdéssel fordult szerkesztőségünk: Szabad-e vitatkozni a szakértővel? Ugyanis véleményünk szerint a public relations kifejezés rövidítése ügyében írott válasszal csak részben tudunk egyet érteni.

Lapunk főszerkesztője a kérdésben így vélekedik, idézzük a szakértőhöz intézett levél vonatkozó részét:

“Válaszának első részével 100 %-ig egyetértek, azonban a válasz második részét szeretném vitatni.
Amiben egyetértünk: A public relations kifejezést kisbetűvel írjuk, s nem rövidítjük, kizárólag szóösszetételekben, ahol pr-hez, mint betűszóhoz kötőjellel kapcsoljuk a következő szóelemet, összetételi tagot: például: pr-tevékenység, pr-munkatárs, pr-osztály stb.
Amit, viszont kifejezetten károsnak tartok, az az Osiris Kiadó Helyesírás című kiadványában szereplő kitétel, ami a fentieknek ellentmond! Tehát hibásnak tartom a PR-munkatárs, PR-osztály stb. változatot.
A fentiek alapján tehát a helyes írásmód: pr- és sajtóosztály.”

Hogyan írjuk tehát helyesen?

Szerkesztőségünk szerint a public relations kifejezés ugyanúgy “magyar” szó, mint a kommunikáció, a promóció, a reputáció, vagy a marketing, tehát helyesírása is ezekhez hasonlatos. Helyesen tehát public relations, valamint pr-tevékenység, pr-munkatárs, pr-osztály, pr-szemléletmód, és így tovább.

Reméljük, hogy az e-nyelv.hu szakértője felülbírálja álláspontját, amiről beszámolhatunk kedves olvasóinknak.

CCO Magazin szerkesztő