A PUBLIC RELATIONS MINŐSÉGE – HELSINKI CHARTA

A Helsinkiben tartott 1997-es Public Relations Világkongresszuson megállapodás született a Public Relations szövetségek képviselői, nevezetesen:
– az IPRA, International Public Relations Association,
– a CERP, Confédération Européenne des Relations Publiques,
– és az ICO, International Committee of Public Relations Consultancies Association
között az alábbi chartáról a Public Relations szakma minőségét és minőségének fejlesztését illetően:

A Public Relations-ben a minőséget a Public Relations szolgáltatások tulajdonságainak és jellegzetességeinek összességeként definiálhatjuk és értékelhetjük, amelyek befolyásolják, hogy e szolgáltatások képesek-e a meghatározott vagy hallgatólagos igényeket elfogadott szakmai szabványok szerint kielégíteni.

A Public Relations-t, mint szakmát a közös ismeretanyag, az elméleti felkészültség, a kutatás, az etikai szabályok és a végrehajtás ellenőrzése jellemzi. Ezek a jellemvonások kiegészítik egymást, és a minőségnek, mint szakmai fogalomnak az alapköveit alkotják.

A szakma valamennyi képviselőjének, vezetőnek, tanácsadónak, tanárnak, kutatónak és diáknak el kell ismernie a társadalom, az ügyfelek és a szakemberek által a szakma számára kialakított minőségi szabályokat. Következésképpen minden gyakorlati szakembernek és tanácsadónak törekednie kell a minőségi bizonyítvány megszerzésére, a szabványok folyamatos értékelési módszereinek alkalmazására, a végrehajtás ellenőrzésére és a minőség fejlesztésére.

Az alulírott szövetségek ezért IQPR, International Institute for Quality in Public Relations néven a minőség területén egy új, közös vállalkozás indítását határozták el.

E dokumentum aláírásával a három szövetség jóváhagyja és elfogadja a Public Relations szakma IQPR által meghatározott és közzétett minimális minőségi szabványait. E folyamatosan aktualizált szabványokat, mint a szakma alapvető minőségügyi fogalmait valamennyi gyakorlati pr-szakembernek be kell tartania.

Ez a charta kiszélesíti a Public Relations területén működő nemzetközi szövetségeknek az 1961-es Athéni Kódex közös elfogadásával indult és a 80-as években a gyakorlati pr-oktatás irányelveinek meghatározását célzó közös erőfeszítésekkel folytatódott együttműködését.

Az IPRA, a CERP és az ICO által elfogadott, a gyakorlati pr-szakembereinek számára szóló irányelveket tartalmazó és a szakma fejlesztését célzó valamennyi kódex és nyilatkozatai – így az Athéni Kódex, a Velencei/Lisszaboni Kódex és a Római Charta – továbbra is érvényben marad.

Helsinki, 1997. június 18.

Roger Hayes             Thomas Achelis         Peter Hehir
az IPRA elnöke          a CERP elnöke          az ICO elnöke