A Viadukt Alapítvány a BNV Jótékonyságszigetén

A Viadukt Alapítvány – az Alapítvány a Társadalmi Kommunikáció Fejlesztéséért – hívja a civil szervezeteket, a társadalmi célú kommunikáció iránt érdeklődőket a 2012-es BNV Jótékonyságszigetére, az Alapítvány standjára. “Mi ott leszünk és várunk, elvárunk mindenkit, akinek fontos a magyarországi társadalmi célú kommunikáció.” nyilatkozta lapunknak az Alapítvány egyik vezetője.

A Viadukt Alapítvány létrehozásakor az alapítók célja az volt, hogy hozzájáruljanak a hazai társadalom kommunikációjának fejlődéséhez.

A Viadukt Alapítvány céljai között kiemelten szerepel, hogy kezdeményezéseikkel járuljanak hozzá a magyarországi társadalmi célú kommunikáció fejlesztéséhez, az interkulturális kapcsolatok kiépítéséhez, az információs társadalom fejlődéséhez. Az elérendő célok között rendkívül fontos, hogy az Alapítvány hozzájáruljon a közösségi célok megvalósulásához, a nyitott szemléletű, tanuló emberré neveléshez.

Ezen belül a Viadukt Alapítvány fontosnak tartja a civil társadalmi szervezetek kommunikációs támogatását, a tudatos, interaktív és digitális médiahasználat népszerűsítését. Ugyancsak alapvető célként tűzték ki az alapítók a hátrányos helyzetű csoportok (hátrányos családi hátterű és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek és fiatalok, fogyatékkal élők, lelki problémákkal küszködők, tartós betegségben szenvedők, egyedül élő idős emberek, szegények, nagycsaládosok, munkanélküliek, kisebbségek, kistérségi közösségek, stb., s ezek társadalmi szervezetei.) felzárkózásának segítését és az információs társadalomba való integrálását.

Mindehhez elengedhetetlen a különböző társadalmi rétegek, a helyzetüknél fogva elkülönült csoportok, a kisebbségek, a korosztályok, nemek és nemzetiségek közötti kommunikációs hidak építése, az országhatáron belüli és azon átívelő kapcsolatok erősítése.

Mindezek eléréséhez a Viadukt Alapítvány fontos tevékenységeket vállalt fel. Így például társadalmi célú kampányok megtervezését, a célcsoportok számára kommunikációs szaktanácsadást, előadások, tréningek, konferenciák szervezését, találkozók, kulturális rendezvények szervezését, különböző szervezetek közötti együttműködések kialakítását, adománygyűjtést, Internetes megjelenések szorgalmazását, s sorolhatnánk még azokat a kommunikációs feladatokat, amelyekhez az Alapítvány szeretne hozzájárulni.

Ezt a célt szolgálja a Viadukt Alapítvány internetes megjelenése, blogja.

Így került sor arra is, hogy a Viadukt Alapítvány természetes tevékenysége keretében jelen legyen a 2012-es BNV-n, annak is a Jótékonyságszigetén.

Mi ott leszünk és várunk, elvárunk mindenkit, akinek fontos a magyarországi társadalmi célú kommunikáció.”

A Viadukt Alapítvány munkatársai várják a civil szervezeteket a Jótékonyságszigeten berendezett standjukon egy jó beszélgetésre. Segíteni szeretnénk, hogy a hazai civil társadalom kommunikációja – a társadalmi célú kommunikáció hatékonyabb legyen!

Jó kommunikációt kíván a hazai civil társadalom minden tagjának a

Viadukt Alapítvány

 


 

A 2012-es BNV Jótékonyságszigete és a 10. Civilkomp Konferencia médiatámogatója a CCO Magazin