Akadályok az egységes Uniós digitális piac elött

Az Európai Parlament egy állásfoglalásban felszólította a tagállamokat és az Európai Bizottságot, hogy szüntesse meg azokat az akadályokat, amelyek az uniós digitális egységes piac növekedésének útjában állnak.Az Európai Parlament egy állásfoglalásban felszólította a tagállamokat és az Európai Bizottságot, hogy szüntesse meg azokat az akadályokat, amelyek az uniós digitális egységes piac növekedésének útjában állnak.

 

A képviselők az uniós versenyjogi szabályok betartatásával szeretnék megakadályozni azt is, hogy egyes internetes cégek visszaéljenek erőfölényükkel, emellett elkülönítenék egymástól a keresőmotorokat és az egyéb kereskedelmi szolgáltatásokat.

A digitális egységes piac léte további 260 milliárd euró bevételt teremtene az Unió gazdaságai számára és lökést adna a versenyképességnek, fogalmaz a szöveg, amelyet 384 szavazattal, 174 ellenszavazat és 56 tartózkodás mellett fogadtak el. Azonban az egységes piacból származó előnyök kihasználása előtt több nagy feladatot meg kell oldani, többek között a piac szétszabdaltságát, az interoperabilitás hiányát, és a technológiához való hozzáférés terület szerinti és demográfiai egyenlőtlenségek okozta ingadozását.

A keresőcégekre vonatkozó uniós szabályok betartatása

Az állásfoglalás szerint „az online keresési piac különösen fontos a versenyfeltételek egységes digitális piacon történő biztosítása szempontjábólˮ, és üdvözli a Bizottság további vizsgálatokat ígérő bejelentését.

A Parlament a megkülönböztetés-mentes internetes keresés elvét hangsúlyozva felkéri a Bizottságot, hogy „akadályozza meg az összekapcsolt szolgáltatások forgalmazása terén a keresőprogram-szolgáltatók által elkövetett visszaéléseketˮ. „A keresőprogramok által végzett indexálásnak, értékelésnek, megjelenítésnek és rangsorolásnak pártatlannak és átláthatónak kell lennie” – fogalmaztak a képviselők.

A keresők a „megszerzett információkat kereskedelmi céllal másodlagosan hasznosíthatják”, az Unió versenyjogi szabályait viszont be kellene tartatni, ezért a képviselők felkérik a Bizottságot, hogy „vizsgálja meg a keresőprogramok más kereskedelmi szolgáltatásoktól való szétválasztására irányuló javaslatokatˮ.
Menjen gyorsító sávon a távközlési csomag

A képviselők hangsúlyozták, hogy „minden internetes forgalmat megkülönböztetés, korlátozás vagy beavatkozás nélkül azonos elbánásban kell részesíteni”. A Parlament sürgeti a tagállamokat a távközlési csomag mielőbbi megtárgyalására, mert az „kézzelfoghatóan véget vetne az Unión belüli barangolási díjaknak, további jogbiztonságot szavatolna a hálózati semlegesség tekintetében és fokozná a fogyasztók védelmét az egységes digitális piacon.”
Közös stratégia a felhőalapú számítástechnikára

A képviselők felszólítják a Bizottságot, hogy „vállaljon vezető szerepet a felhőalapú számítástechnikára vonatkozó nemzetközi szabványok és előírások előmozdításábanˮ annak érdekében, hogy az megfelelőképpen tiszteletben tartsa a felhasználók magánéletét, megbízható, elérhető, nagymértékben interoperábilis, biztonságos és energiafelhasználás szempontjából hatékony legyen.

 

Forrás: europa.eu