Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv: az EU Bizottság 12 tagállamot szólított fel a teljes körű végrehajtásra

Az Európai Bizottság 12 tagállamot szólított fel (Autsztriát, Ciprust, Észtországot, Finnországot, Görögországot, Magyarországot, Lengyelországot, Lettországot, Litvániát, Luxemburgot, Portugáliát és Szlovéniát), hogy az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv alapján fennálló kötelezettségeik teljesítése érdekében sürgősen tegyék naprakésszé nemzeti műsorszórási szabályozásukat.

 

Az említett irányelv a digitális korszak kihívásainak megfelelően korszerűsíti a műsorszórásra vonatkozó uniós szabályokat, valamint az európai tévénézők jogi védelmének javítása érdekében szabályozza az olyan szolgáltatások nyújtását és igénybevételét, mint az internetes televíziózás, a lekérhető videoszolgáltatások és a mobiltelevíziózás. A tagállamoknak 2009 végéig kellett – érintett jogszabályaik módosításával – az irányelvet nemzeti jogukba átültetniük. Máig 12 tagállam nem teljesítette az előírásokat, azaz vagy nem hajtott végre maradéktalanul minden szabályt vagy azok végrehajtásáról nem értesítette a Bizottságot. A Bizottság ezért úgy határozott, hogy indokolással ellátott véleményt küld ezeknek a tagállamoknak. Ha két hónapon belül nem értesítik a Bizottságot az irányelv teljes körű végrehajtására szolgáló intézkedéseikről, a Bizottság az ügyet az Európai Bíróság elé utalhatja.

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv szigorú fogyasztóvédelmi előírások fenntartása mellett a szabályozás egyszerűsítésével erősíti Európa televíziós és audiovizuális ágazatát, valamint egyenlő versenyfeltételeket teremt a határokon átívelő audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtásához. Biztosítja továbbá, hogy a kiskorúak védelmére és a faji, nemi, vallási és nemzetiségi hovatartozáson alapuló gyűlöletkeltés tilalmára vonatkozó szabályok az összes audiovizuális szolgáltatás – így a vezetékes, mobil- és műholdas hálózatokon keresztül történő műsorszórás – esetében érvényesüljenek, beleértve a lekérhető tartalomszolgáltatást is. Ezen túlmenően megengedi, hogy a tagállamok engedélyezzenek olyan innovatív reklámformákat, mint például az osztott képernyős reklámozás vagy a termékelhelyezés, és így a finanszírozás új csatornáit nyitja meg a televíziós műsorgyártók és műsorszolgáltatók előtt. A műsorszórók pedig rugalmasabban tervezhetik a műsorok ütemezését, hiszen megszűnik az az előírás, hogy legalább 20 percnek kell eltelnie két reklámblokk között.

Az EU tagállamainak 2009. december 19-ig kellett átültetniük nemzeti jogrendjükbe az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvet, de az említett időpontig mindössze három ország – Belgium, Románia és Szlovákia – értesítette a Bizottságot annak teljes körű végrehajtásáról.

Az Európai Bizottság 2010 januárjában – a jogsértési eljárás első lépéseként – felszólító levél formájában tájékoztatást kért 23 tagállamtól. Ebből 12 tagállam – Bulgária, a Cseh Köztársaság, Dánia, az Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Írország, Málta, Németország, Olaszország, Spanyolország és Svédország – időközben tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy az irányelvnek való megfelelés érdekében módosította nemzeti szabályozását.

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 2007 végén fogadta el az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvet (lásd IP/07/1809). Ez az 1989-ben bevezetett, majd 1997-ben aktualizált, a „határok nélküli televíziózásról” szóló irányelv átdolgozása annak érdekében, hogy az új irányelv figyelembe vegye a műsorszolgáltatások terén bekövetkezett változásokat. Az eredeti irányelv rendelkezéseinek, valamint az azt módosító irányelv rendelkezéseinek egységes szerkezetbe foglalására 2010. március 10-én került sor.
Spanyolország ellen jogsértési eljárás van folyamatban, mivel a televíziós reklámozás tekintetében nem tartotta be a „határok nélküli televíziózásról” szóló irányelvet. Az üggyel jelenleg az Európai Bíróság foglalkozik.

Forrás: Europa.eu

CCO/FPI info