Az e-pr és a közösségi média az egészségügyben

A Marketing, public relations és reklám az egészségügyben XIV. Országos Konferenciát 2011. február 17-18-án rendezték meg Budapesten. A konferencián elhangzott lapunk főszerkesztőjének Hogyan használható az e-pr és a közösségi média az egészségügyben, különösen az orvos-beteg kapcsolatban? című előadása. Az előadás kivonata és ábra-anyaga a BŐVEBBEN feliratra kattintva elolvasható, megtekinthető.

 

Hogyan használható az e-pr és a közösségi média az egészségügyben, különösen az orvos-beteg kapcsolatban?

A kommunikáció, a beteg és az orvos között rendkívül fontos eleme és ily módon alapvető része a gyógyítási folyamatnak, valamint a betegségek megelőzésének.
Az előadás az orvos – beteg kapcsolatot, a társadalom és a média viszonyát a kommunikáció legkorszerűbb eszközeinek oldaláról, az internet, az epr viszonylatában, a társadalmi (közösségi) média aspektusából vizsgálja.

Az előadás tisztázza, hogy mit is jelent az epr kifejezés, valamint, hogy az epr hogyan és mire használható fel az egészségügyi kommunikációs során?
Az előadás kiemelten foglalkozik a társadalmi (közösségi) média elterjedésének okaival, nevezetesen azzal a két ténnyel, miszerint a technika fejlettségén kívül, a társadalom nagy részében megfogalmazódott demokratikus igények fokozott megjelenése a legfőbb oka a társadalmi média elterjedésének, népszerűségének. Egyrészről szükséges volt hozzá a kommunikáció technikájával összefüggő találmányok fejlettségének mai szintje. Másrészt két egymással szorosan összefüggő társadalmi igény megjelenése követelte ki a társadalmi média helyét a mai, modern, kapitalistának nevezett társadalomban. Az egyik, a társadalom tagjainak a demokrácia iránti fokozott igénye, amely a demokrácia minél szélesebb körben elérhető megjelenésében keresendő. A másik, a társadalom tagjainak, a társadalomban való fokozott, nyílt megnyilvánulás igényében, a kommunikáció szabadsága iránti követelményben keresendő.
Az előadás rendszerbe foglaltan ismerteti az epr különböző típusait, a web-pr, a net-pr és az online-pr fogalmát, illetve a social media jelentőségét a társadalomban.

Az előadás kiemeli azt a tényt, miszerint az online média egyesíti a nyomtatott és elektronikus sajtó minden előnyét, viszonylag kevés hátrányt mutat. Amíg a nyomtatott sajtó, véges, illetve bizonyos fokig korlátozott, addig az online média végtelen számú lehetőséget tud nyújtani, annak ellenére, hogy pszichológiai szempontból valójában nem igazán tekinthető új médiumnak, hiszen egyesíti a korábbi médiumok előnyeit, és valójában hasonlóan is működik, mint a korábban ismert média. Mégis új médiumnak tekintjük, hiszen olyan lehetőségeket nyújt, amely az eddigi média felhasználásnál csak korlátozottan volt lehetséges és ez az új lehetőség az interaktivitás.
Az előadás kiemelten foglalkozik a közösségi média ismert ,,műfajai”-val, annak két legismertebb megjelenési formájával, a Facebook és a Twitter-el.

A közösségi média egyértelműen, a szervezetek, személyek tudatos kommunikáció szervezése, a public relations tevékenységük részeként a kétirányú kommunikáció lehetőségét biztosítja, hiszen a kifejezetten erre a célra létrehozott internetes közösségi – társadalmi – felületeken közölt tartalmakra lehetőséget teremt az azonnali visszacsatolásra, azaz az interakcióra, a válaszadásra. Megteremtve a viszontválasz lehetőségét is a társadalmi interakció segítségével. A közösségi média ezzel közreműködik az értékteremtésben, oly módon, hogy hatékonyan és alkotó módon hozzájárul a résztvevők közötti kölcsönös megértéshez, valamint a kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatok létrejöttéhez., ily módon elősegítheti a hatékonyabb egészségügyi kommunikációt, a  jobb orvos-beteg kapcsolatot.

Az előadás alapjául szolgáló tanulmány ide kattintva elolvasható: Média és Társadalom – társadalmi (közösségi) média

Az előadás prezentációja itt megtekinthető:

Marketing, public relations és reklám az egészségügyben

XIV. Országos Konferencia