Az egészségügy a digitális korban

Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta azt a cselekvési tervet, amely arra törekszik, hogy felszámolja a digitális megoldásoknak az európai egészségügyi rendszerekben való alkalmazása előtt álló akadályokat. A cél az, hogy a betegek magasabb színvonalú egészségügyi ellátásban részesüljenek, nagyobb beleszólásuk legyen a kezelésükbe, és ugyanakkor csökkenjenek a költségek.

 

Miközben mind a betegek, mind az egészségügyi dolgozók lelkesen veszik igénybe a távorvoslási megoldásokat, és sok millió európai töltött le okostelefonjára olyan alkalmazásokat, amelyekkel ellenőrizheti egészségi állapotát, az egészségügyben még nem sikerült kiaknázni mindazokat a lehetőségeket, amelyek digitális megoldások formájában rendelkezésre állnak az egészségügyi ellátás javítására és a hatékonyság fokozására.

A cselekvési terv az alábbi lépések révén kívánja gyorsítani a változás ütemét és javítani az egészségügyi ellátás hatékonyságát:

  • a jogi bizonytalanságok tisztázása;
  • a rendszerek közötti átjárhatóság fokozása;
  • az e-egészségüggyel kapcsolatos ismeretek és készségek növelése a betegek és az egészségügyi dolgozók körében;
  • a betegek központba állítása: ennek érdekében az egészséggel kapcsolatos önálló felelősségvállalással kapcsolatos kezdeményezések elindítása és a személyre szabott gyógyászattal kapcsolatos kutatás támogatása;
  • ingyenes jogi tanácsadás az e-egészségügyi vállalkozások létrehozásához.

A Bizottság vállalja továbbá, hogy 2014-ig zöld könyvet dolgoz ki a mobil egészségügyről, és abban többek között a minőséget és az átláthatóságot érintő kérdésekkel is foglalkozik.

A cselekvési tervet bizottsági szolgálati munkadokumentum kíséri, amely jogi szemszögből mutatja be a határoktól független távorvoslás (például a teleradiológia, a távkonzultáció vagy a távfelügyelet) jelenlegi uniós jogi keretét. A távorvoslással jelenleg több különböző jogszabály is foglalkozik.

A munkadokumentum tisztázza azokat a kérdéseket, amelyek az egészségügyi szakemberekben a határoktól független távorvoslás tekintetében felmerülhetnek, így például a következőket:

  • Az egészségügyi szakembernek a beteg lakóhelye szerinti tagállamban kell engedélyezve/bejegyezve lennie?
  • Hogyan kell kezelni az egészségügyi adatokat? A szolgáltatások ára visszatéríthető?
  • Jogi viták esetén ki milyen felelősséggel tartozik?

Neelie Kroes, a Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke kijelentette: „Az európai egészségügyi rendszerek egyelőre még működőképesek, de nehézségek már most is vannak. Eljött az ideje, hogy a XX. századra szabott modellt a jelenlegi körülményekhez igazítsuk. Az elektronikus egészségügyről szóló új európai cselekvési terv felvázolja, hogy a digitális korszak kínálta lehetőségeket miként aknázhatjuk ki az egészségügyben, és hogyan számolhatjuk fel az egészségügyi szolgáltatások intelligensebbé, biztonságosabbá és fokozottabban betegközpontúvá tétele előtt álló akadályokat.”

Tonio Borg egészségügyi és fogyasztópolitikai biztos így nyilatkozott: „Az elektronikus megoldások révén magas színvonalú, betegközpontú egészségügyi szolgáltatásokat biztosíthatunk a polgárok számára, továbbá az ilyen megoldások közelebb hozzák az egészségügyet az emberekhez, és növelik az ellátórendszerek hatékonyságát. A mai napon nyilvánosságra hozott cselekvési terv segítségével az elektronikus megoldásokat a polgárok szolgálatába tudjuk állítani. A határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv keretében létrehozott e-egészségügyi hálózat irányítja a közös erőfeszítést, amelynek célja uniós szintű, átjárható megoldások kidolgozása.”

A határon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv által létrehozott új e-egészségügyi hálózat tagjai részt vesznek a cselekvési terv megvalósításában, és közvetlen kapcsolatban állnak a tagállami egészségügyi hatóságokkal és kormányzati szervekkel.

Az e-egészségügyről szóló új cselekvési terv a tagállamok által 2009-ben megfogalmazott igényekre válaszol. A terv elkészítése érdekében a Bizottság 2011-ben nyilvános konzultációt tartott.

Az európai digitális menetrend az e-egészségügy területén három konkrét cselekvést tartalmaz: ezek a távorvoslás széles körben való elterjesztése, a betegek számára hozzáférés biztosítása egészségügyi adataikhoz, és az interoperabilitás megvalósítása.

A gazdasági válság ellenére a globális távorvoslási piac forgalma a 2010-es 9,8 milliárd amerikai dollárról 2011-re 11,6 milliárd dollárra nőtt, és eközben a globális mobil egészségügyi piacon 2017-ig várhatóan évente 17,5 milliárd dolláros bővülés megy végbe.

Egyes uniós tagállamok költségvetésük 15%-át költik az egészségügy fenntartására.

Ezek az adatok azt mutatják, hogy a helyzet gyorsan változik, és az e-egészségügyi cselekvési tervnek kellően rugalmasnak kell lennie annak kezeléséhez.

Az Európai Bizottság immár egy évtizede munkálkodik az e-egészségügy előmozdításán. Az eddigi intézkedések között említhetjük a következőket:

2004: az első e-egészségügyi cselekvési terv

2008: a távorvoslásról szóló bizottsági közlemény

2008: nagyszabású kísérleti projekt az egészségügy megújításáról, amely 9 európai országban mérte fel a távorvoslási szolgáltatások hatékonyságát és költségeit.

2008: Ajánlás az elektronikus egészségügyi nyilvántartó rendszerek átjárhatóságáról

2011: az elektronikus egészségügy átjárhatóságáról szóló első uniós jogszabály, azaz a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló irányelv elfogadása.

2011: epSOS elnevezésű nagyszabású kísérleti projekt, amelynek keretében 23 ország bevonásával tesztelik a betegnyilvántartások rendelkezésre bocsátásának és az elektronikus gyógyszerfelírásnak az országhatároktól független megvalósítását.

2011: a tevékeny és egészséges időskor témájára vonatkozó európai innovációs partnerség (EIPAHA), amelynek célja – több mint 3000 érdekelt fél 261 vállalása révén – 2015-ig négymillió idős ember életminőségének javítása. A vállalások között szerepel az integrált ellátás és a krónikus betegségek kezelése innovatív távellenőrzési megoldások segítségével.
2012: az összes uniós tagállam részvételével működő, és a az e-egészségügy átjárhatóságára vonatkozó útmutatások kidolgozásával megbízott e-egészségügyi hálózat létrejötte.

Forrás: europa.eu sajtóközlemény