Az EU 50 milliárd euró értékű tervet fogad el az európai hálózatok fellendítésére

Az Európai Bizottság előterjesztett egy 50 milliárd euró értékű befektetés finanszírozásáról szóló tervet, amelynek célja az európai közlekedési, energiaügyi és digitális hálózatok fejlesztése. A kulcsfontosságú infrastruktúrákra irányuló célzott beruházások elő fogják segíteni a munkahelyteremtést, valamint fokozni fogják Európa versenyképességét egy olyan időszakban, amikor Európának erre a legnagyobb szüksége van.

 

 

Az európai összekapcsolódási eszköz olyan projekteket finanszíroz, amelyek pótolják a hiányzó láncszemeket Európa energiaügyi, közlekedési és digitális rendszerében. Környezetbarátabbá teszi továbbá Európa gazdaságát a tisztább közlekedési módok és a nagy sebességű, szélessávú kapcsolatok használatának elősegítése, illetve az Európa 2020 stratégiával összhangban a megújuló energiaforrások alkalmazásának megkönnyítése révén. Az energiaügyi hálózatok finanszírozása ezenfelül tovább integrálja a belső energiapiacot, csökkenti az EU energiafüggőségét, valamint elősegíti az ellátás biztonságát. Az európai összekapcsolódási eszköz finanszírozásának támogatása érdekében a Bizottság elfogadta továbbá az Európa 2020 projektkötvény-kezdeményezésre vonatkozó szabályokat, ez az egyik olyan kockázat-megosztási eszköz lesz, amelyre a szolgáltatás támaszkodhatna annak érdekében, hogy magánbefektetőket nyerjen meg a projektek számára. A kísérleti szakasz már a következő évben megkezdődik.

Az intelligens, fenntartható és egymáshoz teljes mértékben kapcsolódó közlekedési, energiaügyi és digitális hálózatokra való összpontosítással az európai összekapcsolódási eszköz elősegíti az európai egységes piac megvalósítását. A Bizottság olyan projekteket választott ki, amelyek esetében további uniós befektetéssel a legtöbb eredményt lehet elérni. A Bizottság mindenekelőtt azt várja, hogy az európai összekapcsolódási eszköz befektetései katalizátorként működjenek a magán- és a közszférából érkező további finanszírozás előteremtésében, azáltal, hogy hitelessé teszik az infrastrukturális projekteket és csökkentik a kockázati profilok szintjét. A Bizottság most először javasol egységes finanszírozási eszközt a három hálózati ágazatra vonatkozóan, a szinergiák létrehozására és a szabályok egyszerűsítésére vonatkozó elkötelezettségével összhangban.

A Bizottság elnöke, José Manuel Barroso így nyilatkozott: „Az európai összekapcsolódási eszköz és a projektkötvény-kezdeményezés kitűnően demonstrálja azt a hozzáadott értéket, amelyet Európa képes nyújtani. Ezek a javaslatok segíteni fogják az utak, vasutak, energiahálózatok- és vezetékek, valamint a szélessávú hálózatok kiépítését, amelyek rendkívül fontosak mind polgáraink, mind a vállalkozások számára. Pótoljuk a hiányzó láncszemeket Európa infrastrukturális hálózataiban, amelyek máshogy nem jöhetnének létre. Ez a befektetés elősegíti a növekedést és a munkahelyteremtést, és egyben európai polgárok és vállalkozások milliói számára teszi könnyebbé a munkavégzést és az utazást.”

Az európai összekapcsolódási eszköz jobban ösztönzi majd a magánberuházásokat és lehetővé teszi az olyan innovatív pénzügyi eszközöket, mint a garanciák és projektkötvények, az uniós finanszírozási juttatás maximális mértékű kihasználása érdekében. Az Európai Bizottság szorosan együttműködik az Európai Beruházási Bankkal, hogy kihasználják a tőkepiaci befektetők érdeklődését a stabil bevételt biztosító hosszú távú befektetési lehetőségek iránt. .

Európa különböző részeinek összekapcsolása: Közlekedés

Az európai összekapcsolódási eszköz 31,7 milliárd eurót fordít Európa közlekedési infrastruktúrájának javítására, a hiányzó láncszemek pótlására és a működési akadályok megszüntetésére. Ez magában foglalja a Kohéziós Alapban a kohéziós országokbeli közlekedési projektekre elkülönített 10 milliárd eurót, míg a fennmaradó 21,7 milliárd euró valamennyi tagállam rendelkezésére áll a közlekedési infrastruktúrára irányuló beruházás céljából. A cél az EU különböző részei közötti összeköttetés fejlesztése, megkönnyítve ezáltal a különböző országok számára az áruk és személyek országok közötti mozgását.

A kevésbé szennyező közlekedési módokra összpontosítva az európai összekapcsolódási eszköz révén közlekedési rendszerünk fenntarthatóbbá fog válni. Az eszköz továbbá több utazási mód közül való választási lehetőséget biztosít a fogyasztók számára.

Az európai közlekedési rendszerek hagyományosan a nemzeti vonalak mentén fejlődtek ki. Az EU meghatározó szerepet tölt be a tagállamok közötti koordinálásban a határokon átnyúló projektek tervezése, irányítása és finanszírozása során. Az egységes piac zökkenőmentes működéséhez elengedhetetlen egy jól működő hálózat, amely a versenyképességet is növeli. A Bizottság folyosók létrehozását javasolta a legfontosabb határokon átnyúló projektek lefedésére. Becslése szerint 2020-ra 500 milliárd euróra lesz szükség egy valódi európai hálózat kialakításához, amelyből 250 milliárd eurót a működési akadályok megszüntetésére és a törzshálózatban lévő hiányzó láncszemek pótlására fordítanak.

Európa különböző részeinek összekapcsolása: Energiaügy

Az energiaágazaton belül 9,1 milliárd eurót fognak fordítani a transzeurópai infrastruktúrára, elősegítve ezáltal az Európa 2020 stratégia energiaügyi és éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzéseit. Az európai összekapcsolódási eszköz segíteni fogja továbbá a pénzügyi hiányosságok és a hálózatot gátló működési nehézségek megszüntetését. A belső energiapiacot továbbfejlesztik a megfelelőbb kapcsolatok révén, amely az ellátás biztonságát, valamint a megújuló energiaforrásoknak az EU területén történő költséghatékony szállítása lehetőségét teremti meg. Lényeges, hogy a polgárok és vállalkozások egyaránt támaszkodhassanak a megfizethető áron bármikor rendelkezésre álló energiára. Az európai összekapcsolódási eszközből származó forrás ösztönzőleg fog hatni más magán- és állami befektetőktől származó finanszírozás előteremtésére.

Európa különböző részeinek összekapcsolása: Távközlés és IKT

Az európai összekapcsolódási eszköz előrejelzése szerint közel 9,2 milliárd euró összegű támogatást fognak fordítani a nagy és nagyon nagy sebességű szélessávú hálózatokra, valamint a páneurópai digitális szolgáltatásokra.

Az európai összekapcsolódási eszközből származó finanszírozás ösztönzőleg fog hatni más magán- és állami finanszírozásra, azáltal, hogy hitelessé teszi az infrastrukturális projekteket és csökkenti a kockázati profilok szintjét Óvatos becslések alapján a Bizottság úgy véli, hogy a hálózati infrastruktúra finanszírozása több mint 50 milliárd euró értékű befektetést ösztönözhetne. A The Digital Agenda for Europe 2020-ra mindenki számára legalább 30 Mbps sebességű szélessávú internetkapcsolat
hoz való hozzáférést biztosít, a háztartások legalább 50 %-a 100 Mbps sebességűnél gyorsabb internetkapcsolatra fizet elő.

A digitális szolgáltatások tekintetében a pénzt az elektronikus személyazonosító igazolvány, e-közbeszerzés, elektronikus egészségügyi adatok, Europeana, e-igazságszolgáltatás és a vámüggyel kapcsolatos szolgáltatások létrehozásához szükséges infrastruktúra kiépítését célzó támogatásokra használnák fel. A pénz biztosítaná az átjárhatóságot és fedezné az infrastruktúra európai szintű működtetéséhez szükséges költségeket, összekapcsolva a tagállamok infrastruktúráit.

Innovatív finanszírozás és a projektkötvény-kezdeményezés

Az uniós költségvetés kulcsfontosságú szerepet tölt be a növekedési menetrend támogatásában és az Európa 2020 stratégia politikai célkitűzéseinek megvalósításában. Az innovatív pénzügyi eszközök fokozottabb alkalmazására van szükség az uniós költségvetés hatókörének kibővítéséhez. Az erre a célra létrehozott Európa 2020 projektkötvény-kezdeményezésnek kettős célja van: a projektkötvény-piacok fellendítése, valamint az egyedi infrastrukturális projektek kezdeményezőinek segítése a hosszú távú magánszektorbeli adósságfinanszírozás megszerzésében. A projektkötvény-kezdeményezés eszközöket alakítana ki a hosszú távú befektetési lehetőségeket kereső beruházó harmadik felek kockázatainak csökkentésére. Ezáltal katalizátorhatást fejtene a kölcsöntőke-piac ismételt megnyitása érdekében (amely jelenleg jelentős mértékben kihasználatlan az infrastrukturális befektetések vonatkozásában a pénzügyi válságot követően) az infrastrukturális ágazatban működő jelentős finanszírozási forrásként.

A Bizottság kísérleti szakasz elindítását javasolja a 2012–2013-as időszakban, még a jelenlegi többéves pénzügyi kereten belül. A kísérleti szakasz alapját a transzeurópai hálózatokra (TEN) vonatkozó rendelet és a versenyképességi és innovációs keretprogramról (CIP) szóló határozat módosítása adja, és ezen programok költségvetési tételeiből összesen akár 230 millió eurót is igénybe fog venni.

A TEN közlekedési projektek kockázatmegosztó finanszírozási mechanizmusához és a hitelgarancia eszközökhöz hasonlóan az uniós költségvetést az EBB-hez intézett tőke-hozzájárulásokra használnák, annak érdekében, hogy fedezzék az EBB által a támogatható projektek finanszírozása során vállalt kockázat egy részét. Míg az uniós költségvetés némileg csökkenti a kockázatot az EBB számára a kapcsolódó projektek finanszírozása során, az EBB fedezi a kockázat többi részét. Amikor az uniós költségvetési forrásokat EBB-finanszírozással egészítik ki, a 230 millió euró összegű teljes költségvetés várhatóan akár 4,6 milliárd euró összegű befektetést mobilizál.

Az elgondolás szerint a kísérleti szakaszban 5–10 projektre összpontosítanának, azokra koncentrálva, amelyek viszonylag előrehaladott állapotban vannak az ajánlattételi eljárásban vagy a finanszírozási folyamatban, illetve refinanszírozást igényelnek a kivitelezési szakaszt követően a három célzott ágazat, a közlekedés, az energiaügy és a szélessávú hálózatok valamelyikében.

Forrás: Európai Bizottság – Sajtóközlemény