Az EU Bizottság ismertette új elképzeléseit a szakképzés jövőjéről

Az EU Bizottság elképzelései szerint modernizálni kell a szakképzési képzési ágazatot, vonzóbb, és magas színvonalat kínáló lehetőséggé kell alakítani, hogy a szükséges ismeretek átadásával segítse a fiatalok megfelelő elhelyezkedését, a felnőtteknek pedig lehetőséget kínáljon arra, hogy tudásukat naprakésszé tehessék pályafutásuk egésze alatt, tekintettel arra, hogy Európában a középfokú oktatásban részt vevő diákok átlagosan 50%-a választja a szakképzési formát.

A Bizottság célja ezért az, hogy egyre többeket ösztönözzön szakképzésben való részvételre, javítsa a képzéskínálat minőségét, valamint megkönnyítse a munkahelyek, illetve (munkavállaló) országok közti mozgást. Az uniós miniszterek a tervet várhatóan ez év második felében fogják megvitatni, illetve elfogadni.

Androulla Vassiliou, az oktatásügyért, kultúráért, többnyelvűségért és ifjúságpolitikáért felelős európai biztosAndroulla Vassiliou, az oktatásügyért, kultúráért, többnyelvűségért és ifjúságpolitikáért felelős európai biztos a következőket nyilatkozta:

„Változtatni akarunk a szakképzésről kialkotott képen Európában, és napjaink elvárásaihoz kívánjuk igazítani. A szakképzés lényeges összekötő elem az oktatás és a munka világa között. A jelenlegi gazdasági helyzetben minden eddigieknél fontosabb, hogy egyesült erővel vonzóbbá tegyük a szakképzés lehetőségét a képzésben résztvevők, a diákok, és minden, tudását fejleszteni kívánó személy számára.”

Új lendület az európai együttműködéshez

A Bizottság tervei a szakképzés ösztönzésére több lehetséges utat is felvázolnak. Ezek a következők:

• Rugalmasabb és nyitottabb hozzáférés a képzéshez és a képzettségek megszerzéséhez az élet valamennyi szakaszában.

• A mobilitás előmozdítása a külföldi vagy más ágazatban szerezhető tapasztalatszerzés megkönnyítésére

• A lehető legmagasabb minőségű szakképzés biztosítása

• Több lehetőség a hátrányos helyzetű csoportok, így az iskolarendszerből kimaradók, az alacsony képzettségűek, a munkanélküliek, a migráns háttérrel rendelkezők és a fogyatékkal élők számára

• A kreatív és innovatív gondolkodásmód, valamint a vállalkozó szellem ösztönzése a diákok körében.

Tíz éves terv

A Bizottság tervei az „Európa 2020” stratégia célkitűzéseire, az intelligens és minden társadalmi réteg számára előnyöket biztosító növekedésre épülnek, továbbá kapcsolódnak a hamarosan induló „Mozgásban az ifjúság” kezdeményezéshez is, amely támogatni kívánja a minél szélesebb körű továbbtanulási és mobilitási lehetőségeket valamennyi fiatal számára.

Ezek a tervek kifejezői annak, hogy a Bizottság miként kíván hozzájárulni az európai szakképzési együttműködést megerősítendő koppenhágai folyamat keretében létrehozandó új, tíz éves reformprogramhoz. Decemberben találkozóra kerül sor Vassiliou biztos asszony, az uniós szakképzési miniszterek, valamint a munkáltatói szervezetek és szakszervezetek képviselői között a belgiumi Bruges-ben, melynek célja, hogy ambíciózus modernizációs menetrendet alakítsanak ki az elkövetkező tíz évre, valamint megfogalmazzanak rövid távú, folyamatosan felülvizsgálandó célkitűzéseket is.

Az európai szakképzési együttműködés megerősítésére irányuló koppenhágai folyamat 2002-ben indult, és két évente felülvizsgálják. Olyan közös értékelési megközelítési mód kialakítását szorgalmazza, amely nem a tanulmányok hosszát vagy az intézménytípusokat veszi alapul, hanem az eredményeket.

Forrás: europa.eu

CCO/FPI Info