Az EU Bizottság jogsértési eljárást indít Magyarország ellen a távközlési adó miatt

Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy tájékoztatást kér Magyarországtól a telekommunikációs ágazatban bevezetett új különadóról.

 

Az adóbevételek növelését szolgáló távközlési adót a magyar kormány 2010 októberében vezette be. A Bizottság tart attól, hogy ez az adó összeegyeztethetetlen az uniós távközlési szabályozással, amely előírja, hogy a távközlési szolgáltatókra csak olyan különdíj vethető ki, amely közvetlenül hozzájárul az ágazat szabályozási költségeinek fedezéséhez. Magyarországnak két hónapon belül kell válaszolnia a megkeresésre, amely a jogsértési eljárás első lépését jelentő hivatalos felszólító levél formáját ölti. A Bizottság nemrég határozott arról, hogy a Franciaország és Spanyolország ellen hasonló távközlési adók miatt indított ügyeket az Európai Bíróság elé terjeszti.

2010 októberében a magyar kormány új különadót vezetett be három gazdasági ágazatban: a válságadó a bolti kiskereskedelmi tevékenységet, az elektronikus hírközlést és az energiaellátást végzőket érinti. Az adó alkalmazási körét és mértékét iparáganként és az árbevétel alapján határozzák meg. A távközlési vállalatoknak a nettó (áfa nélküli) árbevételnek megfelelően 0–6,5%-os adókulccsal kell számolniuk.

A magyar hatóságoktól kapott tájékoztatás alapján az Európai Bizottság azon az állásponton van, hogy a távközlési szolgáltatókra kivetett különadóból származó bevétel nem az ágazat igazgatási és szabályozási költségéhez járul hozzá, így nem egyeztethető össze az uniós távközlési szabályozással. A 2010. évre esedékes különadót tavaly decemberben kellett befizetni, és a szolgáltatók ezt meg is tették. A várakozások szerint a távközlési ágazatra kivetett különadónak éves szinten körülbelül 220 millió eurós bevételt kell eredményeznie.

Magyarországnak két hónapon belül kell válaszolnia a megkeresésre. Amennyiben a Bizottság nem kap választ, vagy a magyar hatóságok által nyújtott tájékoztatás nem oszlatja el a Bizottság aggodalmait a különadó szabályellenességéről, a Bizottság felszólíthatja Magyarországot, hogy biztosítsa a távközlési vállalatok adóztatására vonatkozó uniós jog tiszteletben tartását.

A kiskereskedelem és az energiaellátás ágazatában kivetett különadó kérdését még vizsgálja a Bizottság.

Az uniós távközlési szabályozás és különösen az ún. engedélyezési irányelv 2002/20/EK) 12. cikke pontosan meghatározza, hogy a tagállamok milyen díjakat vethetnek ki a távközlési szolgáltatókra és hálózatüzemeltetőkre. A távközlési vállalatokra kivetett díjak csak bizonyos igazgatási és szabályozási költségeket fedezhetnek (főleg a felhatalmazások és ellenőrzések kapcsán felmerülőket), és elvárás, hogy tárgyilagosak, átláthatók és arányosak legyenek. Ezenfelül a díjak bármely változásával kapcsolatban lehetőséget kell biztosítani az érdekelt feleknek álláspontjuk kifejezésére.

Forrás: europa.eu