Az EU Bizottság konzultációt indított a filmiparnak nyújtott támogatásról

Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt indított, amely a tagállamok által a filmgyártás- és forgalmazás javára nyújtott pénzügyi támogatásokra alkalmazandó uniós állami szabályokkal kapcsolatos kritériumok felülvizsgálatának első lépését jelenti.

A jelenlegi EU filmművészeti közlemény immár tízéves. A Bizottság vitaanyagot tett közzé, amely azonosítja az átgondolást igénylő területeket, így például az állami támogatás felhasználását a kiemelkedő filmprodukciók potenciális helyszínei között folyó versenyben, valamint a filmgyártáson kívül más tevékenységek támogatását. A Bizottság felkérte az érdekelt feleket, hogy 2011. szeptember 30-ig nyújtsák be észrevételeiket.

Joaquín Almunia, a Bizottság versenypolitikáért felelős alelnöke a következőképpen nyilatkozott: „Mielőtt kidolgoznánk e fontos terület jövőbeni állami támogatási szabályait, munkatársaimmal össze kívánjuk gyűjteni az azzal kapcsolatos véleményeket, hogy milyen közös európai célkitűzést határozzunk meg a szóban forgó támogatás tekintetében. Például a nagy amerikai filmprodukciók helyszínre vonzásáért folyó támogatási verseny aláaknázza-e a kisebb európai alkotások javára nyújtott támogatások hatékonyságát? Az uniós szabályok hatályának túl kell-e mutatnia azon, hogy pusztán több film forgatására ösztönözzön? Illetve támogatással kell-e ösztönöznünk a filmkészítőket arra, hogy kihasználják a digitális forradalom nyújtotta lehetőségeket? Csakis akkor kezdhetjük el a megfelelő állami támogatási szabályok kidolgozását, amikor világosabb képet kaptunk az ehhez hasonló kérdésekről.”

 

A konzultáció keretében megtárgyalandó témakörök a következők:

  • egyes tagállamok versengése abban, hogy állami támogatásokkal vonzzák a területükre a kiemelkedő – többnyire egyesült államokbeli – filmgyártó vállalkozások külföldi beruházásait,
  • a film- és televíziós alkotásokon kívüli egyéb tevékenységek (például filmforgalmazás és digitális vetítés) támogatása,
  • a filmgyártást szolgáló támogatási programok által nyújtott támogatási összegek elköltésének földrajzi megkötöttsége, valamint
  • annak kérdése, hogy az audiovizuális ágazatban nyújtott állami támogatásokra vonatkozó külön szabályok hozzáigazíthatók-e, illetve hozzá kell-e azokat igazítani az új technológiákhoz, az új kreatív koncepciókhoz és a fogyasztói magatartás megváltozásához.

Az uniós tagállamok évente megközelítőleg 2,3 milliárd eurót fordítanak filmtámogatásra: ebből 1,3 milliárd eurót vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes kölcsön, 1 milliárd eurót pedig adókedvezmények formájában. Az összeg kb. 80 %-a a filmgyártás javára szolgál. E pénzügyi támogatás túlnyomó részét Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország, Olaszország és Spanyolország nyújtja.

A Bizottság által elindított konzultáció követi az állami támogatások érvényben lévő értékelési kritériumainak 2012. december 31-ig történő meghosszabbítását, amelyre 2009 januárjában került sor.  A filmgyártáshoz nyújtott támogatások értékelését a Bizottság jelenleg a 2001. évi filmművészeti közleményben foglalt állami támogatási szabályok alapján végzi. A filmipar egyéb támogatási programjai tekintetében a Bizottság gyakran támaszkodik a filmművészeti közleményben szereplő szabályokra az intézkedéseknek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke (3) bekezdésének d) pontja szerinti értékelésénél, mely közlemény lehetővé teszi a kulturális jellegű támogatást.

A jelenlegi filmművészeti közlemény rögzíti azon kritériumokat, amelyek fennállásakor az ilyen céllal nyújtott állami támogatások az állami támogatások általános tilalma alóli kulturális kivételt élvezik. E kritériumok a következők:

  • a támogatásnak meg kell felelnie a Szerződésben foglalt rendelkezéseknek (pl. nem befolyásolhatja a belső piacot),
  • a támogatást közvetlenül kulturális termékhez kell nyújtani. minden tagállamnak biztosítania kell, hogy a támogatott produkció ellenőrizhető tagállami kritériumok szerinti kulturális tartalommal rendelkezik (a szubszidiaritás elvének alkalmazásával),
  • a gyártónak lehetőséget kell adni, hogy a filmalkotás költségvetésének legalább 20%-át másik tagállamban költse el, anélkül, hogy csökkentenék a program keretében előírt támogatást,
  • a támogatás intenzitását elvileg a gyártási költségvetés 50%-ára kell korlátozni, kivéve a nehezen megvalósítható és az alacsony költségvetésű filmalkotások esetében,
  • a speciális filmgyártási tevékenységekhez (például az utómunkálatokhoz) kiegészítő támogatás nem nyújtható.

Forrás: Az Európai Bizottság sajtóközleménye