Az EU Bizottság mindenki számára elérhetővé tenné a kormányzati honlapokat

Az Európai Bizottság által a fogyatékos emberek világnapján előterjesztett javaslatoknak köszönhetően 100 milliónál is több uniós állampolgár számára válna egyszerűbbé az elektronikus közszolgáltatások igénybevétele álláskeresés, gépkocsi-regisztráció, adóbevallás, valamint útlevél- vagy jogosítványigénylés intézésekor.

 

 

A Bizottságnak a közszektorbeli szervezetek webhelyeinek akadálymentesítéséről szóló irányelvjavaslata szabványosított uniós hozzáférhetőségi követelményeket vezetne be 2015 végétől kezdődően 12 különböző típusú webhelyre vonatkozóan. Kötelező hozzáférés lenne érvényes olyan kulcsfontosságú közszolgáltatások esetében, mint a társadalombiztosítási és egészségügyi szolgáltatások, álláskeresési lehetőségek, az egyetemi felvételi, valamint a személyi okmányok és igazolások kiállítása.

A javaslatban szereplő új szabályok egyértelművé tennék a webes hozzáférés tartalmát (technikai jellemzők, a feldolgozás módszertana, jelentéstétel, felhasználói tesztelés), a kormányok pedig ösztönözve lennének arra, hogy a szabályokat ne csak a kötelező területeken, hanem az összes szolgáltatásra kiterjedően alkalmazzák.

A javaslatok legfőbb haszonélvezője a fogyatékossággal élő európaiak 80 milliós közössége és a 65 év feletti európaiak 87 milliós tábora lenne. A látássérült emberek például egy képernyő-olvasó segítségével meghallgathatnák a képek leírását, a hallássérültek pedig szöveges feliratokat látnának a hanganyagok lejátszásakor, másrészről a honlapok teljes tartalma billentyűzet vagy egér használatával egyaránt elérhető lenne.

A javaslatban szereplő irányelv végrehajtásával a webes akadálymentesítés európai piaca becslések szerint 2 milliárd EUR-ra bővül, miközben a piac teljesítménye jelenleg ennek a potenciálnak mindössze 10%-át éri el. A javaslat eredményeként megszülető innovációk a nagyobb funkcionalitáson és annak alacsonyabb költségei révén minden internetező számára javítani fogják az internethasználat élményét.

Neelie Kroes, az Európai Bizottság alelnöke így nyilatkozott: „Napjainkban az internet gyakorlatilag mindannyiunk számára nélkülözhetetlen a mindennapi életben való boldoguláshoz, és mindenkit ugyanígy megillet az elektronikus kormányzati szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés joga. Ez az elképzelés ezzel a javaslattal valósággá válik. Egyúttal jobb piaci feltételek és munkahelyek teremtődnek, és a kormányok webes felületei kevesebb költséggel akadálymentessé tehetők.

 

 

 

Ioannis Vardakastanis, az Európai Fogyatékosügyi Fórum elnöke a Bizottsághoz hasonlóan ugyancsak előrelépést sürget ezen a téren: „Az Európai Fogyatékosügyi Fórum üdvözli a közszféra webhelyeinek akadálymentesítéséről szóló jogalkotási javaslatokat, hiszen ezek hozzá fognak járulni ahhoz, hogy a fogyatékossággal élő 80 millió állampolgár élni tudjon állampolgári jogaival és közvetlenül hozzáférhessen a közszolgáltatásokhoz. A javaslat egyúttal az első lépésnek tekinthető a termékek és szolgáltatások internetes elérése előtt az egységes piacon még fennálló akadályok teljes körű felszámolása irányába.”

Az akadálymentesítés egységes szabályainak köszönhetően a fejlesztők további adaptációs költségek és nehézségek nélkül kínálhatják majd termékeiket és szolgáltatásaikat az EU egészében.

Következő lépésként a Bizottság továbbítja irányelvjavaslatát az EU Tanácsához és az Európai Parlamenthez.

A tagállamoknak 2014. június 30-ig kellene hatályba léptetniük nemzeti szabályaikat és rendelkezéseiket. A weboldalak akadálymentesítésére vonatkozóan 21 tagállamban már most is vannak hatályban nemzeti jogszabályok és intézkedések, de lassú az előrehaladás.

A javaslattal a Bizottság eleget kíván tenni az európai digitális menetrend 64. intézkedésének és a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (UNCRPD) 9. cikkének.

Az akadálymentesítés szempontjából a közszektor honlapjainak jelenlegi helyzete igen lehangoló. A technikai megoldások megléte ellenére a 761 000 közszektorbeli és kormányzati honlapnak csupán egyharmada tekinthető teljes mértékben hozzáférhetőnek, ezek egy része uniós kutatási támogatással jött létre az elmúlt 15 évben.

A webhelyek akadálymentesítésének fogalma olyan elveket és technikákat takar, amelyeket annak érdekében kell követni, hogy az elektronikus tartalom minden felhasználó, és különösen a fogyatékossággal élő személyek1 számára elérhető legyen. A témára vonatkozóan léteznek nemzetközileg elismert és technológia-semleges iránymutatások: a World Wide Web Consortium (W3C) által kiadott Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) útmutatóban (A webes tartalmak akadálymentesítéséről szóló iránymutatások 2.0 verziójában) a webhelyekre vonatkozóan meghatározott, az AA megfelelőségi szinthez tartozó teljesítési feltételek és követelmények. Az említett iránymutatásokon alapuló webes hozzáférhetőségre is kiterjedő, leghamarabb 2014-re elkészülő európai szabvány kidolgozása zajlik az „European Commission Mandate 376” projekt keretében.

Az uniós finanszírozásban megvalósuló kutatások egyik példájaként említhető WAI-Age projekt keretében az idősödő felhasználók sajátos igényeit vizsgálták meg; a kutatás eredményei beépültek a WCAG 2.0 iránymutatásainak felülvizsgálatába.

A kormányokkal, az iparág szereplőivel és az Európai Fogyatékosügyi Szervezetekhez hasonló érdekképviseleti szervezetekkel karöltve a Bizottság arra fog törekedni, hogy a lehető legnagyobb eredményt kihozza a már megtett nemzeti vállalásokból és a közszektor honlapjainak webes hozzáférhetőségre szánt kiadásokból, továbbá felgyorsítsa e fontos szabályok elfogadását és végrehajtását.

 

Forrás: europa.eu Sajtóközlemény