Az Európában sugárzott tv-műsorok kétharmada európai készítésű

Az Európai Bizottság által közzétett, a 2007 és 2008 közötti időszakra vonatkozó jelentés adatai alapján az EU televíziós műsorszolgáltatói műsoridejüknek átlagosan 63%-át szánják az Unióban készült programok és 35%-át az európai gyártók által készített független művek sugárzására.

Az EU Bizottság kétévente jelentést tesz közzé az európai televíziós alkotások Unióban történő ösztönzéséről, amely egyben az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló uniós irányelv egyik célja is.

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló uniós irányelv szabályokat határoz meg az európai műsorszolgáltatók számára az EU-ban vagy független európai gyártók által készített műsorok minimális arányáról. Az irányelv előírja a tagállamok számára, hogy a műsoridő több mint 50%-át európai alkotásokkal töltsék ki, valamint hogy a műsoridő vagy a műsorszolgáltatók műsorkészítési költségvetésének 10%-át független alkotásokra fordítsák. A jelentés szerint az európai alkotások az EU-ban a műsoridő átlagosan 62,6%-át tették ki 2007-ben, 2008-ban pedig a 63,2%-át. Az erre a célra szánt műsoridő átlagos részaránya országonként változó: 2007-ben 27,9% (Ciprus) és 85% (Lengyelország), 2008-ban 30% (Ciprus) és 83,11% (Lengyelország) között volt. A legtöbb tagállamban a televízió-csatornák az uniós szabályok által előírt minimumnál több európai alkotást mutattak be.

Mindössze három tagállam (Ciprus, Szlovénia és Svédország) nem teljesítette az Unióban készített műsorok arányára vonatkozó előírásokat. A Bizottság felkéri ezeket az országokat, hogy műsorszolgáltatóikat ösztönözzék több európai alkotás bemutatására, és fordítsanak különös figyelmet a kisméretű, specializált csatornákra, amelyek nehézségekkel szembesülnek az előírt arányok teljesítése során.

A független gyártású műsorok átlagos sugárzási aránya a tagállamokban 2007-ben 35,3%, 2008-ban 34,1% volt. Az átlagos értékek országonként igen eltérőek, 2007-ben a szlovéniai 10,9%-tól a németországi 61,7%-ig, míg 2008-ban a görögországi 15,1%-tól a németországi 62,3%-ig terjedtek. Az irányelv által meghatározott 10%-os határértéket így minden tagállamban teljesítették.

A független alkotók által készített újabb (vagyis az elkészítésüket követő öt éven belül műsorra tűzött) európai művek sugárzási ideje magas szinten maradt, részarányuk 2007-ben és 2008-ban 63%, illetve 62,4% volt.

2009 vége óta az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv a lekérhető szolgáltatások (például lekérhető videotartalmak és TV-műsorok utólagos megtekintése) esetében is szorgalmazza az európai művek terjesztését, de nem határoz meg minimumszinteket. A lekérhető szolgáltatások üzemeltetőit azonban arra ösztönzi, hogy az európai alkotásokat vagy az előállításukhoz és jogaik megszerzéséhez nyújtott pénzügyi hozzájárulással vagy a felhasználók ezen alkotásokhoz való hozzáférésének elősegítésével támogassák. A tagállamok 2011 végéig készítenek jelentést e rendelkezések alkalmazásáról, és a 2012-ben esedékes következő jelentés fog tájékoztatást tartalmazni a lekérhető szolgáltatások keretében elérhető európai alkotásokról.

Az 1989-ben elfogadott, határok nélküli televíziózásról szóló irányelvet 2007 végén aktualizálták az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvvel, hogy jobban tükrözze a műsorszolgáltatói ágazatban bekövetkezett legújabb változásokat. A 4. cikk úgy rendelkezik, hogy „ahol megvalósítható és megfelelő eszközök állnak rendelkezésre”, a tagállamok biztosítják, hogy a területükön bejegyzett műsorszolgáltatók adásidejük többségi hányadát európai alkotások számára tartsák fenn.

Az 5. cikk az előzőhöz hasonlóan előírja, hogy a műsorszolgáltatók adásidejüknek legalább 10 %-át vagy a műsorkészítési költségvetésük legalább 10 %-át szánják független műsorkészítők alkotásai számára, amelyeknek megfelelő hányadát az elkészítéstől számított öt éven belül kell sugározniuk.

Ezekbe a részarányokba egyik esetben sem számítható be a hírműsorokra, a sportközvetítésre, a játékműsorokra, a reklámra, a teletextszolgáltatásra és a távértékesítési műsorokra felhasznált műsoridő.

Forrás: Europa.eu
CCO Magazin info