Az Európai Bizottság a piaci visszaélések büntetőjogi szankcióiról

Az Európai Bizottság üdvözölte a piaci visszaélések büntetőjogi szankcióiról szóló bizottsági irányelvjavaslattal kapcsolatos politikai megállapodást. A megállapodás a Bizottság és a két társjogalkotó (az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa) közötti négy ún. háromoldalú egyeztetés gyümölcse.Az Európai Bizottság üdvözölte a piaci visszaélések büntetőjogi szankcióiról szóló bizottsági irányelvjavaslattal kapcsolatos politikai megállapodást. A megállapodás a Bizottság és a két társjogalkotó (az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa) közötti négy ún. háromoldalú egyeztetés gyümölcse.

Az EU tagállamainak gondoskodniuk kell majd arról, hogy az ilyen magatartások – ideértve a referenciaértékek manipulálását – egész Európában bűncselekménynek minősüljenek, és hatékony büntetésekkel sújtsák őket. A politika megállapodást meg kell erősítenie az Európai Parlament plenáris ülésének, amire várhatóan 2014 januárjában kerül sor.

Viviane Reding alelnök, az EU jogérvényesülésért felelős biztosa„A piaci visszaélések komoly problémát jelentenek a pénzügyi rendszerünkbe vetett bizalom szempontjából, ezért határozottan szembe kell néznünk velük. Ez azt jelenti, hogy be kell zárnunk azokat a kiskapukat, amelyeket a pénzügyi piacok manipulálói kihasználnak. A büntetőjog komoly visszatartó erővel bír, és a mai áttörést követően azoknak, akik piaci visszaélést követnek el, a büntetőjog teljes erejével kell szembenézniük, bárhol is legyenek Uniónkban” – mondta Viviane Reding alelnök, az EU jogérvényesülésért felelős biztosa. „Remélem, hogy most már hamarosan pontot tehetünk az „i”-re, és jogszabály lesz ebből a javaslatból. Az EU a zéró tolerancia politikáját követi a piaci visszaélésekkel és referenciaértékek manipulálásával kapcsolatban. Meg kell védenünk piacaink integritását, és meg kell védenünk állampolgáraink pénzét.”

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztosMichel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos a következőképpen nyilatkozott: “A piaci visszaélésben bűnösnek talált elkövetőkre az egész Európai Unióban börtön vár. Ezzel és a piaci visszaélésekről szóló rendelettel az Unió jelentősen kibővítette a tagállamok hatásköreit a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás felderítésére és szigorú büntetésére. Többek között az olyan referenciaértékek, mint az Euribor manipulálóinak a jövőben jókora bírságokkal vagy börtönnel kell szembenézniük. Tiszteletemet fejezem ki az Európai Parlament felé, amiért a határozott idejű börtönbüntetések révén továbbfejlesztették javaslatunkat. Köszönetemet szeretném kifejezni az Európai Parlamentnek, különösen az előadó Arlene McCarthynak, valamint a litván elnökségnek a megállapodás létrehozása érdekében végzett kitűnő munkájukért.”

A megállapodásnak köszönhetően:

  • közös uniós meghatározása lesz az olyan piaci visszaélési bűncselekményformáknak, mint a bennfentes kereskedés, az információ jogosulatlan közzététele és a piacbefolyásolás;
  • lesznek közös büntetőjogi szankciók, ideértve a pénzbírságot és a négy évig terjedő börtönbüntetést a bennfentes kereskedelemért és piacbefolyásolásért, és a két évig terjedő börtönbüntetést bennfentes információ jogosulatlan közléséért;
  • a jogi személyek (a vállalatok) felelősségre vonhatóak lesznek a piaci visszaélésekért;
  • a tagállamoknak meg kell állapítaniuk joghatóságukat ezekre a bűncselekményekre, amennyiben területükön követik el őket, vagy az elkövető állampolgáruk;
  • a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az ilyen komplex ügyekkel foglalkozó igazságügyi és bűnüldöző hatóságok megfelelő képzést kapjanak.

A 28 uniós tagállam jogrendje között fennálló eltérések miatt a bennfentes információkkal kereskedő és a téves vagy félrevezető információk terjesztésével a piacokat befolyásoló befektetők jelenleg elkerülhetik a felelősségre vonást.

Egyes országok hatóságai nem rendelkeznek kellően hatékony szankcionálási hatáskörökkel, míg más országokban egyáltalán nincsenek büntetőjogi szankciók a bennfentes kereskedelemmel és piacbefolyásolással összefüggő bizonyos bűncselekményekkel szemben. A hathatós szankcióknak erős visszatartó erejük van, emellett pedig megerősítik az EU pénzügyi piacainak integritását.

Forrás: europa.eu sajtóközlemény