Az Európai Bizottság elindítja 2013-at, a polgárok európai évét

Az Európai Bizottság 2013 kezdetén elindítja a polgárok európai évét, amelyben kiemelt figyelem jut majd Önnek és jogainak. Ez az európai év több szempontból is kiemelkedő jelentőségű lesz az európai integráció számára: egyrészt 2013-ban van az uniós polgárság – 1993-ban a Maastrichti Szerződéssel történt – bevezetésének 20. évfordulója, másrészt a rá következő évben már európai parlamenti választásokat tartanak.

 

 

 

José Manuel Barroso, a Bizottság elnöke, továbbá Viviane Reding alelnök, Enda Kenny ír miniszterelnök (Taoiseach) és Lucinda Creighton európai ügyekért felelős miniszter 2013. január 10-én, a dublini városháza kupolatermében együttesen fogja megnyitni 2013-at, a polgárok európai évét. Több mint 200 dublini polgár, valamint Európa vezetőinek részvételével fognak nyílt vitát tartani az Európai Unió jövőjéről. A vitában részt vesz majd Eamon Gilmore miniszterelnök-helyettes (Tánaiste), valamint az ír parlament régióból származó képviselői is.

„Szükségünk van arra, hogy a polgárok közvetlen szerepet vállaljanak egy erősebb és nagyobb politikai súlyú Unió felépítésében. Ezért lett 2013 a polgárok európai éve, amelyben kiemelt figyelem jut majd Önöknek és az Önöket mint európaiakat megillető jogoknak” – nyilatkozta Viviane Reding alelnök, uniós jogérvényesülési biztos.

„Az uniós polgárság több, mint fogalom: olyan gyakorlati realitás, amely kézzelfogható előnyökkel jár a polgárok számára. Az Európai Bizottság segíteni kívánja az embereket annak megértésében, hogy hogyan érvényesíthetik közvetlenül jogaikat, és meg kívánja hallgatni őket arról, hogy véleményük szerint merre tart Európa. Fontos, hogy az európai polgárok hangot tudjanak adni aggályaiknak, és elő tudják készíteni a terepet az elkövetkező európai választások számára. Itt az ideje, hogy mindannyian felelősséget vállaljunk közös jövőnkért.”

A polgárok európai éve alkalmából 2013-ban Unió-szerte számos uniós, nemzeti, regionális és helyi szintű eseményre, konferenciára és szemináriumra kerül majd sor (eseménynaptár: http://europa.eu/citizens-2013). A Bizottság ezenkívül láthatóbbá fogja tenni az uniós polgárok jogairól szóló „egyablakos” információs rendszer kulcsfontosságú elemeit jelentő, többnyelvű „Europe Direct” és „Európa Önökért” weboldalakat, valamint erősíteni fogja azon problémamegoldó eszközök – például a SOLVIT – szerepét és láthatóságát, amelyek a polgárokat jogaik gyakorlásában és védelmében segítik.

2013 folyamán Reding alelnök és más uniós biztosok – nemzeti és helyi politikusokkal együtt – egész Európában a polgárok részvételével zajló vitákat fognak tartani annak érdekében, hogy meghallgassák a polgárokat, és választ adjanak kérdéseikre. Reding alelnök már Cádizban (Spanyolország), Grazban (Ausztria) és Berlinben (Németország), Andor László biztos pedig Nápolyban (Olaszország) vett részt ilyen vitán. 2013-ban Unió-szerte még számos európai településen folytatnak majd további vitákat az európai és helyi politikai döntéshozók, valamint a legkülönbözőbb társadalmi helyzetű polgárok között. A vitákat itt követheti: http://ec.europa.eu/european-debate/index_hu.htm.

A Bizottság 2012. május 9. és szeptember 9. között széles körű nyilvános konzultációt szervezett annak érdekében, hogy előkészítse a terepet az európai év számára. A konzultáció keretében a polgárok elmondhatták, hogy milyen nehézségeik támadtak az uniós polgárságból eredő jogaik érvényesítése során. A válaszadók egyértelművé tették, hogy nagyon fontosnak tartják uniós jogaikat – különösen a szabad mozgás jogát, valamint a politikai jogokat. Egy olyan igazi európai térséget szeretnének látni, ahol anélkül élhetnek, dolgozhatnak, mozoghatnak, tanulhatnak és vásárolhatnak, hogy bürokráciával vagy diszkriminációval kellene szembesülniük. Rámutattak azonban arra is, hogy van még tennivaló. Az általuk kiemelt különböző – például uniós jogaik helyi szintű tiszteletben tartásához kapcsolódó – problémákat a Bizottság fel fogja vetni az uniós polgárságról szóló következő jelentésben, amelyet a tervek szerint 2013-ban fog elfogadni. Az eredményeket itt tekintheti meg: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Az uniós polgárságnak köszönhetően – amely nem helyettesíti, hanem kiegészíti a nemzeti állampolgárságot – az EU 27 tagállamának valamennyi polgárát uniós polgárként további jogok illetik meg. E jogok közé tartozik az aktív és passzív választójog az érintett lakóhelye szerinti uniós tagállamban a helyi és az európai választások során, a konzuli védelemhez való jog külföldön az adott ország állampolgáraival azonos feltételek mellett, valamint az uniós polgár joga arra, hogy az Európai Parlamenthez petíciót vagy az európai ombudsmanhoz panaszt nyújtson be, illetve – 2012-től – európai polgári kezdeményezésekben vegyen részt.

Az uniós polgárságból számos jog ered – de az emberek nem mindig tudnak ezekről. Egy 2010-ben készült felmérés szerint igen magas azoknak a száma, akik úgy érzik, hogy még mindig nem kellően tájékozottak az őket megillető különféle jogokkal kapcsolatban: mindössze 43%-uk ismeri az „európai uniós polgár” fogalom jelentését, és az uniós polgárok közel fele (48%) jelezte, hogy „nem kellőképpen tájékozott” a jogait illetően. A polgárok európai évének célja az lesz, hogy elmagyarázza e jogokat, valamint gondoskodjon arról, hogy az emberek tudjanak e jogokról, és azok gyakorlása során ne ütközzenek akadályba.

Egy példa: az uniós polgárságból fakadó jogok közül a mozgás szabadságát értékelik a legtöbbre. Valóban, az európaiak az EU-n belül évente összesen több mint egymilliárd alkalommal utaznak, és egyre több európai gyakorolja arra vonatkozó jogát, hogy másik uniós tagállamban éljen. Ám miközben a munkavállalók több mint egyharmada (35%) gondolja úgy, hogy szívesen vállalna munkát másik tagállamban, csaknem egyötödük szerint túl sok akadályba ütközne ennek megvalósítása. A nyelvi nehézségek mellett a krónikus információhiány jelenti a határ menti ingázás másik komoly akadályát.

Az Európai Bizottság ezen akadályok leküzdésén dolgozik: az uniós polgárságról szóló 2010. évi jelentésben 25 konkrét intézkedést vázolt fel azon akadályok megszüntetése érdekében, ame
lyek még az uniós polgárok előtt állnak az unión belüli szabad mozgáshoz való jog tekintetében. Ezen intézkedések egyike arra irányul, hogy tudatosítsa az emberekben uniós polgárként fennálló jogállásukat és jogaikat, valamint azt, hogy hétköznapi életük során mit jelentenek számukra e jogok.

A Bizottság 2013-ban, a polgárok európai évében fogja közzétenni második jelentését az uniós polgárságról, amely cselekvési tervként szolgál majd azon, még meglévő akadályok lebontásához, amelyek gátolják a polgárokat az uniós polgárként őket megillető jogok maradéktalan gyakorlásában.

Azzal, hogy az Európai Bizottság 2013-at a polgárok európai évévé nyilvánította, teljesítette az uniós polgárságról szóló jelentésben tett ígéretét, és eleget tett az Európai Parlament által tett, egy ilyen év kijelölésére irányuló felhívásnak.

 

Forrás: europa.eu Press release