Az Európai Bizottság üdvözli az Európai Jogi Intézet megalapítását

Az Európai Jogi Intézet egy olyan független nonprofit szervezet lesz, amely gyakorlati tanácsokkal segíti a szakpolitikai döntéshozókat és a hatóságokat abban, hogy fokozódjon a jogi koherencia Európában.

 

 

 

Viviane Reding, az Európai Unió jogérvényesülésért felelős biztosa kijelentette, hogy az Európai Jogi Intézet megalapítása jelentős mértékben hozzájárul majd az EU szélesebb célkitűzéséhez, az európai igazságszolgáltatási térség kialakításához.
„Az Európai Jogi Intézet megalapítása fontos mérföldkövet jelent a jogszabályok, a jogok és a jogérvényesülés uniós térségének kialakulásában – mondta Viviane Reding alelnök, az EU jogérvényesülésért felelős biztosa. – Az intézet komoly hozzáadott értékkel gazdagíthatja az európai jogi kutatásokat, továbbá hozzájárul az uniós jogszabályok tökéletesebb végrehajtásához és ahhoz, hogy ezek a jogszabályok a polgárok és a vállalkozások érdekeit szolgálják. Bízom benne, hogy az Európai Jogi Intézet a lehető legjobban kamatoztatja majd Európa jogrendszereinek sokszínűségét, és hozzájárul az európai jogi kultúra fejlődéséhez.”

Az európai jog a mindennapok szintjén gyökeresen befolyásolja az európai polgárok, a vállalkozások és a nemzeti szakpolitikai és jogi struktúrák életét. Ahhoz, hogy az európai jog összes területe – legyen szó akár a polgári, a büntető vagy a közigazgatási jogról – továbbfejlődjön és megerősödjön, tudományos kutatásokra van szükség, és igazságügyi képzést kell biztosítani.

Az intézet a legkülönfélébb területeken segíti majd a jogi szakemberek előtt álló nehézségek elemzését és a lehetséges megoldások kiválasztását, az uniós jog alkalmazásának tökéletesítését, valamint az uniós jogszabályok reformjára vonatkozó javaslatok kidolgozását. Emellett az ügyvédek, a tudományos kutatók és a jogi szakma egyéb képviselői közötti tapasztalatcsere és vita fóruma lesz.

Az Európai Jogi Intézet létrehozására irányuló kezdeményezés – amelyet a Bizottság az európai polgárok számára a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség megvalósítására vonatkozó cselekvési tervén keresztül (IP/10/447) igyekezett előmozdítani – egy amerikai nem kormányzati szervezet, az Amerikai Jogi Intézet mintájára született. Ez a szervezet kulcsszerepet játszott az Egyesült Államok ötven tagállama közötti adásvételek és egyéb kereskedelmi ügyletek megkönnyítését szolgáló Egységes Kereskedelmi Törvénykönyv kidolgozásában.

A Bizottság az európai jogi kutatások megerősítése mellett a gyakorló jogászok számára az uniós jog gyakorlati használata és alkalmazása terén nyújtott képzés színvonalát is fokozni kívánja. Ezért még idén ősszel átfogó cselekvési terv előterjesztését tervezi az európai jogi képzésre vonatkozóan.

Az Európai Jogi Intézet a következő feladatokat látja majd el:

  • értékeli és ösztönzi az uniós jog, jogi szakpolitika és joggyakorlat fejlesztését;
  • javaslatokat tesz az uniós joganyag továbbfejlesztésére és az uniós jog tagállami végrehajtásának tökéletesítésére;
  • kiválasztja és elemzi a tagállamok hatáskörébe tartozó, de uniós szinten is szerepet játszó jogi fejleményeket;
  • tanulmányozza a nemzetközi jogra vonatkozó különböző uniós megközelítéseket, és igyekszik megerősíteni az uniós jog globális szinten betöltött szerepét, például a nemzetközi eszközök vagy szabályminták kidolgozása során;
  • több, egész Európát átfogó kutatást irányít, illetve segít elő, például az európai jogi rendszerek közös elveinek és szabályainak kidolgozására, értékelésére és tökéletesítésére vonatkozóan;
  • vitafórumot biztosít a különböző jogi hagyományokat ismerő jogászok – tudományos kutatók, bírák, ügyvédek és egyéb gyakorló jogászok – számára.

Az intézet tagjait és megfigyelőit az intézet tanácsa nevezi ki – akár saját kezdeményezésére, akár a benyújtott pályázatok alapján. Az intézet székhelye Bécsben lesz.

Forrás: az Európai Bizottság sajtóközleménye