Az európai fiatalok fele szívesen dolgozna külföldön

A legfrissebb Eurobarométer felmérés szerint az európai fiatalok 53 %-a hajlandó lenne vagy törekszik arra, hogy egy másik európai országban dolgozzon, de a készpénz hiánya sokukat eltántorít attól, hogy ennek első lépéseként tanulmányaik egy részét külföldön folytassák.

 

Az Eurobarometer felmérése rávilágít arra a hatalmas szakadékra, ami a fiatalok széles körének külföldi munkavállalási vágya és a munkaerő tényleges mobilitása között tátong: az európai foglalkoztatottak kevesebb mint 3%-a él hazájának határain kívül. A Bizottság „Mozgásban az ifjúság” stratégiájának keretében végzett felmérést a 2011. évi Európai Ifjúsági Hét (május 15-21.) előestéjén teszik közzé.

„A felmérés azt mutatja, hogy a fiatalok hajlandóak külföldön dolgozni, és törekednek is erre. Ez jó hír Európa számára; ugyanakkor sajnos még mindig túl sok akadállyal szembesülnek. Könnyebbé kell tennünk számukra a külföldi tanulást, képzést és munkát, és jobban kell őket tájékoztatnunk az olyan uniós pénzügyi támogatási lehetőségekről, mint amilyen az Erasmus, melyek segítségével első tapasztalatokat gyűjthetnek arról, milyen az élet hazájuk határain kívül. A fiatalok munkanélkülisége és az alacsony gazdasági növekedés a jelenleg előtünk álló legnagyobb kihívások közé tartozik: erre részben a diákok és a munkavállalók nagyobb fokú mobilitása jelentheti a megoldást”, mondta Andrula Vasziliu, az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős európai biztos.

Felmérések igazolják, hogy a tanulmányaik, illetve képzésük egy részét hazájukon kívül töltő diákok foglalkoztathatósága nő, és valószínűbb, hogy életük későbbi szakaszában külföldön fognak dolgozni. A munkaadók értékelik a külföldön töltött idő alatt szerzett tapasztalatokat, így például az idegennyelv-tudást, az alkalmazkodóképességet és az interperszonális kompetenciákat.

A felmérés azt mutatja, hogy hét európai fiatalból csupán egy (14 %) tartózkodott tanulmányi vagy képzési célból külföldön. Sokuk a pénzügyi források hiánya miatt nem kel útra. Azok közül, akik úgy nyilatkoztak, hogy szerettek volna külföldre menni, 33 % mondta azt, hogy nem engedhette meg magának; a külföldi tanulmányi tapasztalatokkal rendelkezőknek közel kétharmada (63 %) magánforrásból vagy megtakarításokból kényszerült finanszírozni ezt. „Ez az eredmény hangsúlyozza azt, hogy meg kell erősítenünk mobilitási programjainkat, amelyek kiemelkedő költséghatékonyságot biztosítanak”, tette hozzá Vasziliu biztos.

Az Eurobarométer felmérés eredményei

Az Eurobarométer gyors-felmérés bepillantást ad abba, hogy mennyire mobilisek az európai fiatalok, ha tanulásról vagy munkáról van szó, milyennek találják a különböző oktatási rendszereket, és melyek a munkakereséskor felmerülő legfőbb aggályaik.

A felsőoktatás, a szakképzés és a fiatalokkal kapcsolatos politikák modernizálására vonatkozó küszöbön álló szakpolitikai kezdeményezések figyelembe fogják venni ezeket az eredményeket. A válaszadók életkora 15–35 év volt (a részvételre vonatkozó szakaszban 15–30 ). A felmérés (a fiatalok részvételére vonatkozó szakaszban) a 27 EU-tagállamra, valamint Norvégiára, Izlandra, Horvátországra és Törökországra terjedt ki. 2011. január 26. és február 4. között 57 000 emberrel készült telefonos interjú.

Mozgásban az ifjúság

Az Európai Bizottság „Mozgásban az ifjúság” elnevezésű, tavaly szeptemberben indított kiemelt kezdeményezése olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek a fiatalok foglalkoztatási kilátásainak javítását célozzák a tanulmányi mobilitás ösztönzésével, valamint az oktatás és a szakképzés minőségének és relevanciájának javításával. Az Erasmushoz hasonló uniós alapok támogatást nyújtanak a külföldi tanulmányokhoz, képzéshez vagy munkatapasztalat-szerzéshez, továbbá olyan projektekhez, amelyek az oktatás és a szakképzés minőségét és relevanciáját javítják. Az Erasmus program a 2009/2010-es tanévben több mint 210 000 diáknak nyújtott támogatást ahhoz, hogy egy másik európai országban folytassanak tanulmányokat vagy részesüljenek szakképzésben; több mint 35 000-en kaptak támogatást szakmai gyakorlatukhoz. A Bizottság az év folyamán fog javaslatot tenni a 2014-ben induló mobilitási programok uniós finanszírozására.

 

Forrás: Europa.eu