Barangolás mobiltelefonnal

Európai digitális menetrend: az EU Bizottság konzultációt kezdeményez a mobiltelefonos barangolásra vonatkozó uniós szabályok felülvizsgálatáról

 

Az Európai Bizottság nyilvános konzultáció keretében a fogyasztók, vállalkozások, távközlési szolgáltatók és állami hatóságok véleményét kívánja megtudni a mobiltelefonos barangolás uniós piacáról. A barangolásra vonatkozó uniós rendelet megszabta ugyan a barangolásos hanghívások és szöveges üzenetek EU-n belüli kiskereskedelmi árának felső korlátját, mégsem alakult azonban még ki a barangolási szolgáltatások versengő egységes piaca. A szolgáltatók általában a szabályozott ármaximum közelében állapítják meg barangolási áraikat, és továbbra is indokolatlanul magas felárat alkalmaznak a barangolási szolgáltatások esetében. Az európai digitális menetrendben meghatározott célok értelmében a barangolás esetén felszámított díjak és a belföldi tarifák közötti különbségnek 2015-re meg kell közelítenie a nullát. A Bizottság felhívja az érintetteket, hogy értékeljék a barangolásra vonatkozó meglévő uniós szabályokat, és osszák meg ötleteiket a tekintetben, miként lehetne fellendíteni a versenyt a barangolási szolgáltatások piacán, ezzel egyidejűleg pedig védeni az európai fogyasztók és vállalkozások érdekeit. A konzultáció 2011. február 11-én zárul le, és az EU jelenlegi barangolási rendeletének felülvizsgálatához szolgáltat alapot – ez utóbbit 2011. június vége előtt kell végrehajtania az Európai Bizottságnak.

Neelie Kroes, az Európai Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke így nyilatkozott: „Egy valóban egységes uniós piacon nincs hely a belföldi tarifák és a barangolás díja közötti hatalmas különbségeknek. A jelenlegi problémák gyökerét kell megragadnunk, nevezetesen a verseny hiányát, és arra kell tartós megoldást találnunk. Ami azonban a megoldás részleteit illeti, nyitottak vagyunk.”

A Bizottság a konzultáció révén kívánja megállapítani, milyen mértékben működtek a gyakorlatban a barangolási szolgáltatásokra vonatkozó jelenlegi uniós szabályok. Különösen az uniós szabályok mobiltelefon-használókra és szolgáltatókra gyakorolt hatása, valamint az a kérdés tart számot nagy érdeklődésre, hogy milyen további intézkedésekkel fokozható a verseny és a fogyasztói elégedettség. A nyilvános konzultáció során véleményeket várnak arra vonatkozóan is, hogy melyek a piaci verseny fokozására legalkalmasabb szabályozói vagy szakpolitikai opciók rövid, közép- és hosszú távon, valamint hogy milyen mértékben javíthatnák a technológiai fejlesztések a hanghívások, szöveges üzenetek (SMS) és az adatszolgáltatások piacának működését.

A Bizottság különösen arról kíván visszajelzéseket kapni, hogy hogyan érhető el a digitális menetrendben a távközlési szolgáltatások egységes piacára vonatkozóan megfogalmazott cél, vagyis hogyan közelíthető a belföldi és a barangolási díjak közötti különbség nullához 2015-re. A Bizottság célja az, hogy a barangolást igénybe vevő minden fogyasztónak gyors és könnyű hozzáférése legyen a hanghívások, SMS-ek és adatszolgáltatások kompetitív barangolási tarifáihoz, amelynek előfeltételeként a szolgáltatók által a fogyasztóknak felszámított árak szorosabb kapcsolatban lennének a barangolási szolgáltatások hatékony nyújtásának valódi költségeivel.

A nyilvános konzultáció során érkező válaszok a barangolásra vonatkozó szabályok 2011. évi bizottsági felülvizsgálatának alapját képezik, és segítséget nyújtanak a Bizottságnak abban, hogy a legmegfelelőbb megoldásokat javasolja a piac működésének javítására.

A barangolásra vonatkozó, 2007. évi uniós rendelet mind a nagy-, mind a kiskereskedői szinten felső korlátot vezetett be a barangolási díjakra, valamint az átláthatóságot növelő intézkedéseket tartalmazott. A hanghívások, szöveges üzenetek és adatszolgáltatások díjainak további csökkentése érdekében az EU 2009-ben módosította a barangolási rendeletet. A módosítás bevezette az úgynevezett euro-SMS tarifát, amely az SMS árát (áfa nélkül) 0,11 EUR-ra korlátozta, a fel- és letöltött adatok esetében pedig megállapította a nagykereskedelmi árak megabájtonkénti felső korlátját (ez 2010. július 1-jén 0,80 EUR volt).

Ugyancsak 2010. július 1-jétől a külföldre utazók adatátviteli barangolási számlájának korlátja automatikusan 50 EUR (áfa nélkül), hacsak azt maga a felhasználó nem állította át ennél kisebb vagy nagyobb összegre. A szolgáltatók kötelesek figyelmeztetést küldeni, ha a fogyasztó eléri az adatátviteli barangolási számla korlátjának 80%-át. A szolgáltatónak a korlát elérésekor meg kell szakítania a mobil internetkapcsolatot, hacsak a fogyasztó nem jelezte, hogy abban az adott hónapban folytatni kívánja az adatátviteli barangolást.

2010. július 1. óta a barangolásos hívásindítás díjának felső korlátja 0,39 EUR/perc (áfa nélkül), míg a barangolásos hívásfogadás maximum 0,15 EUR-ba kerülhet percenként (áfa nélkül). A 2009. évi barangolási rendelet 2012. június 30-ig van érvényben.

A 2010. júniusi félidős jelentésben a Bizottság megállapította, hogy bár a jogszabályok alacsonyabb barangolási díjakhoz vezettek, ez a piac még nem elég erős ahhoz, hogy a lehető legjobb választékot és még jobb árakat kínáljon a fogyasztóknak. A kiskereskedelmi árak tipikusan az uniós szinten szabályozott felső árkorlát közelében szóródnak, ugyanakkor a Bizottság úgy véli, hogy az uniós szabályok bőséges mozgásteret biztosítanak a szolgáltatók számára ahhoz, hogy a szabályozói korlát alatti, vonzó barangolási tarifákat kínálhassanak. 2010 második negyedévében a barangolásos hívások uniós jog szerinti korlátja 0,43 EUR/perc volt, az euro-tarifát választó fogyasztók pedig átlagosan 0,38 EUR-t fizettek percenként a barangolásos hívásindításért. Az euro-tarifát választó fogyasztók emellett percenként átlagosan 0,16 EUR-t fizettek a barangolásos hívásfogadásért, ami épp csak alatta van a 0,19 EUR jogszabályi korlátnak.

A Bizottságnak 2011. június 30-ig kell lezárnia az uniós barangolási szabályok felülvizsgálatát és jelentést készítenie arról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Forrás: Europa.eu