Barát Tamás: A bizalom tolmácsaiLapunk, a CCO Magazin, alapító főszerkesztőjének, Barát Tamásnak a korábbi nagysikerű “A bizalom tolmácsai” című könyvét újból, új, korszerű módon, digitális formában jelentette meg az Akadémiai Kiadó. A Bizalom tolmácsai a MeRSZ online könyvtár felületén érhető el.

Barát Tamás: A Bizalom tolmácsai

“A Bizalom tolmácsai” több mint 400 oldalon keresztül a bizalomról, annak megteremetéséről és fenntartásáról, a kommunikáció tudatos megszervezéséről, azaz, a public relationsról szól.
A CCO Magazin, a könyv új kiadása kapcsán szeretné felidézni a könyv eredeti megjelenésekor megszületett könyvrecenzió néhány gondolatát:

A public relations kifejezést egyre többen használják Magyarországon. Ez a kifejezés annyira divatossá vált, mint korábban a marketing. Sokan használják a péer és még többen a piár kifejezést. Egyre-másra találkozni olyan emberekkel, akik névjegyükre ráírják: “public relations menedzser”, hiszen az olyan jól hangzik. Azonban többen nem is tudják, hogy mit is jelent e két szó.
Nagyon sokan azt hiszik, hogy a public relations, az újságírás valamely ága. Mások úgy vélekednek, hogy a marketing egy része, valami újfajta marketingeszköz.
Sokan úgy gondolják, hogy a pr egy csodaszer. Pedig nem csodaszerről van szó, hanem olyan tudatos tevékenységről, amely nélkül egy korszerű szervezet vezetése nem tud meglenni.
Ezek után mi lehet az a valami, amit public relationsnek neveznek?
A könyv hasábjain az olvasó, megismerkedhet a válasszal. A könyv írójának szándéka az volt, hogy a könyvből alapvetően a public relations elmélete legyen megismerhető de azért essék szó a pr-gyakorlatáról is.

“A public relations a szervezetek kommunikációjának tudatos megszervezése”

A pr-t a bizalom kialakítása művészetének, tudományának is szokták nevezni. A pr-szakember ennek a művészetnek és tudománynak a művelője. Ehhez hozzátehető, hogy a pr-szakember a megértés, a bizalom tolmácsa, a bizalom építője.
A könyv tizenkét fejezete bevezeti az olvasót a public relations tevékenység elméletébe, részleteibe, gondolkodás és szemléletmódjába.
Míg a könyv első fejezetéből kiderül, hogy a pr-szakember számára mit jelent a kommunikáció, a második fejezet bevezet a public relations elméletébe, leírja a public relations néhány fontos meghatározását.
A könyv harmadik fejezete egyértelműsíti, hogy mit jelent a reputáció, az elismertség, az elfogadottság, a megbecsültség, avagy mit is szeretne elérni a public relations szakembere.
A negyedik fejezet röviden áttekinti a pr történetét, a kezdetektől napjainkig.
Az ötödik fejezet bepillantást enged abba, hogy mivel is foglalkozik a pr-szakember. Itt megismerkedhetünk a pr “hídelméleté”-vel, valamint azzal, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki jó pr-es legyen? Láthatjuk, hogy mit jelent a pr, mint szakma, mik egy szervezeti pr-részleg feladatai, és megismerhetjük a pr,,spirál” elméletét. Ez a fejezet megmutatja, hogy hol a pr helye a szervezetek életében.
A hatodik fejezetből kiderül, melyek a public relations alapformái, irányai? Hol a public relations helye a társadalomban?
Hetedik fejezetből megtudható, hogy mi a szervezeti kultúra és mi is az a corporate identity és az image, avagy mi a különbség az arculat és a kép között?
A nyolcadik fejezetben megismerkedünk a szervezetek belső kommunikációjával és annak szervezésével, a vertikális és horizontális kommunikációs modellekkel.
A könyv kilencedik fejezetében láthatjuk, hogy a nem profit orientált és a civil szervezetek területén is működik a pr. Itt ismerhetjük meg a társadalmi célú kommunikáció területeit is. A könyv tizedik fejezete a public relations legfontosabb eszközeiről szól. Itt ismerkedhet meg az olvasó a pr “technológiájá”-val, valamint azzal, hogy mi a “mi-ho-ki-ho-me” elv. A pr tervszerű tudatos tevékenység, ezért ismertetésre kerül a public relations tervezés információs bázisa és egy ismert tervezési módszer a “Zero base planning system” is. Itt esik szó az eszközök kiválasztásának néhány elvi szempontjáról, illetve arról, hogy hogyan történik a hírértékű üzenetek eljuttatása közvetítőkön keresztül a kibocsátótól az olvasóig, a nézőig, a hallgatóig. A könyv befejező részeiben az olvasó megismerkedhet a public relations jelentősebb szervezeteivel, etikájával, a pr szakemberek magatartási szabályaival, és végül néhány jó tanács is olvasható, hogyan legyünk a bizalom tolmácsai. A könyv végén néhány fontos pr dokumentum is megtalálható.
A Bizalom tolmácsai két dologról szól: a pr-ről mint szemlélet és gondolkodásmódról, illetve mint tevékenységről. A könyv egyértelműsíti, hogy a public relations valójában ahhoz szükséges, hogy kialakulhasson a felek közötti kölcsönös megértés, az egymás elfogadása. Az elfogadottság, az elismertség és a megbecsülés, egyrészt annak eredménye, amit teszünk, másrészt, ahogyan mások látnak bennünket, és amit mások mondanak rólunk. Ennek következtében alakulhat ki a felek egymás iránti bizalma.
Gajda Mária

 
A könyv hátsó-borítóján található két vélemény a könyvről:

“A könyv bevezeti az olvasót a public relations szemlélet és gondolkodásmódjába, bemutatja a pr-tevékenység elméletét és gyakorlatának alapjait. Ennek elsajátítását nagyon hasznosnak tartom foként a vállalat vezetok számára, a szervezet hatékonyabb muködtetése, foként a szervezet vezetés és fejlesztés szempontjából.”

Szalai Piroska Főszerkesztő CEO Magazin

“A könyv olvasója megismerkedhet a bizalomépítés muvészetével, a reputáció-menedzselés, az informálás és informálódás elvével, a kölcsönös elonyökön alapuló, tudatos kommunikáció szervezés tudományával. Ez pedig elengedhetetlen minden üzletember, és nemcsak a jó szervezeti vezeto, de minden munkatárs számára is.”

Varga Zsolt Lapigazgató CEO Magazin

MeRsz online könyvtár

A Bizalom tolmácsai az Akadémia Kiadó gondozásában jelent meg a MeRSZ online könyvtárban, amely a Z generáció tanulási igényeinek szolgálatában áll.
Az utóbbi években a Z generáció tanulási igényei jelentősen átalakultak. Gyorsan és hatékonyan szeretnék elsajátítani az elvárt tudást, így egyre kevésbé forgatják a nyomtatott könyveket. Ezt szem előtt tartva hozta létre az Akadémiai Kiadó online szakkönyvtárát, a MeRSZ-et, amelyben több száz tankönyv és szakkönyv érhető el online, bármilyen eszközről.
A MeRSZ online könyvtár az intézményi előfizetéseknek köszönhetően már 40 intézmény oktatói, hallgatói és dolgozói számára nyújt online tanulási élményt. Ha pedig az adott intézményben nem érhető el, egyéni előfizetőként is regisztrálhatunk. A teljes adatbázis jelenleg 254 tankönyvből, szakkönyvből és folyóiratból áll, és 28 tudományterületet ölel fel.
Miért egyedülálló a MeRSZ?
Egyrészt mert online bárhol és bármikor elérhető, akár okostelefonról is. Nem kell igazodnunk a könyvtárak nyitvatartási idejéhez, és nem kell könyvkupacokat cipelnünk, ha több helyen is tanulunk.
Másrészt a funkcióiban, hiszen a művek nemcsak olvashatók, de könnyen hivatkozhatóak is, a profi kereső segítségével akár az összes tartalomban egyszerre kereshetünk, sőt egyéni jegyzeteket és könyvjelzőket is elhelyezhetünk az éppen olvasott könyvben.
Harmadrészt pedig itt a tartalom mindig friss, a szerzők bármikor kiegészíthetik egy-egy újabb fejezettel, vagy cserélhetik a már elavult részeket, és az adatbázis folyamatosan új művekkel bővül.
További információ:
https://eisz.mersz.org/
https://mersz.hu/
https://www.facebook.com/merszalapmuvek