Biztonságosabb termékek és egyenlő feltételek a belső piacon

Az Európai Bizottság  olyan új szabályokat javasolt, amelyek célja az egységes piacon forgalmazott fogyasztási cikkek biztonságosságának javítása, valamint minden nem élelmiszer jellegű termék piaci felügyeletének szigorítása.

 

Az intézkedések a harmadik országokból származó termékekre is kiterjednek. Ez hozzájárul a fogyasztóvédelem erősítéséhez, valamint a vállalkozásokra vonatkozó egységes feltételek létrejöttéhez. A nem biztonságos termékek nem juthatnak el a fogyasztókhoz vagy más felhasználókhoz. Az azonosítás és a nyomon követés terén bekövetkező előrelépések nagyban megkönnyítik majd, hogy a termékeket a lehető leggyorsabban kivonják a forgalomból. Az új szabályokat – amint az Európai Parlament és a Tanács elfogadta őket – a tagállami piacfelügyeleti hatóságok fogják érvényre juttatni, munkájukat pedig a megerősített együttműködés és az ellenőrzések elvégzéséhez szükséges hatékonyabb eszközök fogják segíteni.

A két jogalkotási javaslatot többéves piacfelügyeleti terv egészíti ki, amely 20 konkrét fellépést határoz meg. E fellépéseket 2015-ig kell megvalósítani a jelenlegi szabályozási keret szerinti piacfelügyelet hatékonyságának javítása érdekében, amíg az új szabályok hatályba nem lépnek.

Antonio Tajani, az Európai Bizottság alelnöke, ipar- és vállalkozáspolitikai biztos a következőképpen nyilatkozott: „Ha teljes mértékben ki akarjuk használni az egységes piac gazdasági előnyeit, minőségi termékbiztonsági szabálycsomagra van szükségünk, melyet hatékony, megfelelően összehangolt, az Unió egészére kiterjedő végrehajtási rendszerrel kell alátámasztanunk. A termékbiztonsági ellenőrzések megfelelőbb koordinálása – különösen az EU külső határain – megakadályozza, hogy csaló vagy bűnöző gazdasági szereplők miatt tisztességtelen versenyfeltételek alakuljanak ki.”


Tonio Borg egészségügyi és fogyasztópolitikai európai biztos elmondta: „A fogyasztók elvárják, hogy az európai piacon elérhető termékek biztonságosak legyenek, a vállalkozások pedig tisztességes kereskedelmi feltételek mellett kívánnak működni. A hatóságoknak rendelkezniük kell a megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy hatékonyan és eredményesen léphessenek fel. A Bizottság ma elfogadott javaslatcsomagja meg akar felelni ezeknek az elvárásoknak. Meggyőződésünk, hogy a fogyasztók, a vállalkozások és a tagállami hatóságok egyaránt részesülni fognak azokból az előnyökből, amelyeket az egységes piac egészére vonatkozó egyértelmű és következetes szabályok, a hatékonyabb piacfelügyelet és a termékek fokozott nyomon követhetősége jelentenek.”

Nagyobb termékbiztonság és szigorúbb piacfelügyelet

Az Unióban jelenleg hatályos piacfelügyeleti és termékbiztonsági szabályok szétaprózottak: több különböző jogszabály is foglalkozik velük, így egyrészt hiányosságokkal, másrészt átfedésekkel jellemezhetők. A Bizottság által a mai napon elfogadott jogalkotási javaslat célja, hogy egységesebbé tegye a fogyasztási cikkek azonosítására és nyomon követhetőségére vonatkozó szabályokat, továbbá elősegítse a hatósági ellenőrzések módjának hatékonyabb koordinálását és a termékbiztonsági szabályok érvényre juttatását az Európai Unió egészében.

A javasolt legfőbb változtatások:

A gazdasági szereplők általános kötelezettségeinek összehangolása az összes fogyasztási cikk biztonságosságának szavatolása érdekében és a gyártók, importőrök és forgalmazók felelősségi körének egyértelművé tétele.

Az egységes és következetes piacfelügyeleti szabálycsomag létrehozásán keresztül olyan hatékonyabb eszközök bevezetése, amelyekkel egyrészt szavatolható a termékek biztonságossága és az egyéb, rájuk vonatkozó követelmények betartása, másrészt pedig melyek segítségével valamennyi ágazatban fel lehet lépni a veszélyes és nem megfelelő termékekkel szemben.

A fogyasztási cikkek jobb nyomonkövethetősége az ellátási lánc egészében, lehetővé téve a biztonságossággal kapcsolatos problémákra adott gyors és hatékony választ (pl. termékvisszahívás). Ennek érdekében a gyártóknak és az importőröknek biztosítaniuk kell, hogy a termékeken szerepel a származási országra utaló jelzés, illetve – ha a termék mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé – ezt az információt jelzik a csomagoláson vagy a terméket kísérő dokumentumon. Az Unióban gyártott termékeknél ebben az esetben az Uniót vagy az adott tagállamot kell feltüntetni. A származás jelzése kiegészíti a gyártó nevével és címével kapcsolatos alapvető nyomonkövethetőségi követelményeket. Az ilyen információk megkönnyíthetik a piacfelügyeleti hatóságok számára, hogy megállapítsák a termék tényleges gyártási helyét, emellett pedig a megfelelő válaszintézkedés érdekében lehetővé teszik a két- vagy többoldalú termékbiztonsági együttműködés keretében történő kapcsolatfelvételt a származási országok hatóságaival.

Együttműködőbb piacfelügyeleti rendszer létrehozása az EU-ban.

A veszélyes termékek bejelentésére szolgáló folyamatok egyszerűsítése, továbbá összhang biztosítása a nem élelmiszer jellegű termékek riasztási rendszere (RAPEX) és a piacfelügyeleti információcsere-rendszer (ICSMS) között.

Ki részesül az előnyökből és hogyan?

A fogyasztók – mert az EU egészében biztonságos, az előírásoknak megfelelő termékek kerülnek a piacra, és a fogyasztóvédelem még magasabb szintű lesz. Ez azt jelenti, hogy nő a fogyasztók belső piacba vetett bizalma.

A gyártók/vállalkozások – mert egységesebb szabályok lépnek hatályba valamennyi termékágazatban. Ez azt jelenti, hogy csökkennek a vállalkozásokat – különösen a kkv-kat – terhelő megfelelési költségek. Emellett a termékbiztonsági ellenőrzések hatékonyabb koordinációja segít megakadályozni, hogy a tisztességtelen gazdasági szereplők aláássák a piaci versenyt.

A javaslat a következő lépésben az Európai Parlament és a Tanács elé kerül. Az új jogszabály várhatóan 2015-ben lép hatályba.

Az EU egységes piaca szabad mozgást biztosít a termékek számára: a fogyasztók és a vállalkozások szabadon vásárolhatnak, illetve értékesíthetik termékeiket a 27 uniós tagállamban, valamint az EGT-hez tartozó 3 EFTA-országban. Ez összesen több mint 490 millió főből álló piacot jelent. A biztonságos belső piac az uniós termékbiztonsági szabályok és az azokat alátámasztó tagállami piacfelügyelet alkotta alapokon nyugszik.

A másnak látszó termékekről
szóló irányelvet és az általános termékbiztonságról szóló irányelvet új, korszerű termékbiztonsági rendelet váltja fel. A piacfelügyeletet szabályozó, számos jogszabályban szétaprózva előforduló szabályokat egyetlen, az élelmiszerek kivételével valamennyi termékre vonatkozó jogi eszköz fogja majd össze.

 

Forrás: europa.eu – Sajtóközlemény