Digitális Menetrend: A Bizottság akcióterve az európai jólét fellendítésére

Az Európai Bizottság által bemutatott, ambiciózus Európai Digitális Menetrendje az EU gazdaságának fellendülését hivatott előmozdítani és a digitális korszak vívmányait terjesztené el a társadalom minden szintjén. Az európai termelékenység növekedésének fele az elmúlt 15 évben az információs és kommunikációs technológiáknak volt köszönhető, és ez a trend valószínűleg erősödni fog.

 

A menetrend hét kiemelt tevékenységi területet vázol fel: egységes digitális piac létrehozása, az interoperabilitás javítása, az internetbe vetett bizalom és az online biztonság előmozdítása, sokkal gyorsabb internet-hozzáférés, a kutatási és fejlesztési beruházások növelése, a digitális ismeretek elterjesztése és az inklúzió ösztönzése, valamint információs és kommunikációs technológiák alkalmazása olyan társadalmi kihívások megoldására, mint a klímaváltozás vagy a népesség elöregedése. Az eddig tapasztalt előnyös jelenségek többek között az elektronikus fizetés és számlázás leegyszerűsödése, a távorvoslás gyors elterjedése és az energiatakarékos világítás. A fenti hét területen a Digitális Menetrend mintegy 100 nyomon követési intézkedést helyez kilátásba, melyből 31 törvényhozási aktus. A Digitális Menetrend az ésszerű, fenntartható és inkluzív fejlődés érdekében létrehozott Európa 2020 stratégia hét kiemelt célkitűzése közül az első.

„A digitális forradalom előterébe az európai polgárok és vállalkozások érdekeit kell helyeznünk, és ezért a lehető legjobban ki kell használnunk az információs és kommunikációs technológia (IKT) lehetőségeit a munkahelyteremtés, a fenntarthatóság és a társadalmi integráció előmozdítása érdekében” – nyilatkozta Neelie Kroes, a Bizottság Digitális Menetrendért felelős alelnöke. „A ma bemutatott nagyívű stratégia tisztán megmutatja, mire kell az erőinket összpontosítanunk az következő években. Hogy teljes egészében felismerhessük az Európa digitális jövőjében rejlő lehetőségeket, számítunk a tagállamok, az IKT-szektor, valamint a többi fontos gazdasági szereplő elkötelezettségére.”

A hét célkitűzés

A digitális korszak vívmányainak kibontakoztatása az új egységes piacon A polgárok számára az országhatároktól függetlenül hozzáférést kellene biztosítani a kereskedelmi és kulturális szolgáltatásokhoz. Az EU online piaca azonban még mindig határoktól megosztott, ami akadályozza az európai távközlési és digitális szolgáltatásokhoz és tartalomhoz való hozzáférést. Az Egyesült Államokban ma négyszer annyi zenét töltenek le, mint az EU-ban, pusztán a jogi szabályozás hiánya és az európai piac felszabdaltsága miatt.

A Bizottság a szerzői jogi szabályozás, a jogkezelés és a határokon átnyúló engedélyezési eljárások leegyszerűsítésével kívánja lehetővé tenni a legális online tartalmakhoz való hozzáférést. További intézkedések fogják megkönnyíteni az elektronikus fizetéseket és számlázást, valamint leegyszerűsítik az online vitarendezést.

IKT normák megállapítása és interoperabilitás

Az IKT termékeknek nyitottnak és együttműködő-képesnek kell lenniük, hogy lehetővé tegyék az alkotást, az összekapcsolásokat és az újítást.

A bizalom és a biztonság fokozása

Az európaiak nem fognak olyan technológiát használni, amelyben nem bíznak, ezért magabiztosnak kell érezniük és biztonságban kell tudniuk magukat a világhálón. Az informatikai támadásokra adott, megfelelően koordinált európai válasz és a személyes adatokat védő szabályozás megerősítése mind a megoldás részét képezik. A meghozandó intézkedések arra is kötelezhetnék a weboldalt működtetőket, hogy tájékoztassák felhasználóikat a biztonsági rendszer feltöréséről, ha az érinti személyes adataikat.

A nagysebességű és szupergyors internethez való hozzáférés javítása

A célkitűzés alapján 2020-ra minden európai részére elérhetővé válik a 30 Mbps-os vagy annál nagyobb sebességű internet, az európai háztartások fele pedig 100 Mbps-os vagy még ennél is gyorsabb internet-előfizetéssel rendelkezik majd. Ma az európaiaknak csupán 1 %-a rendelkezik nagy sebességű üvegszálas internetkapcsolattal, szemben a japánok 12 %-ával és Észak-Korea 15%-ával. A nagy sebességű internet elengedhetetlen a gazdaság erőteljes növekedéséhez, munkahelyek létrehozásához és a jólét megteremtéséhez, valamint hogy biztosítsuk a polgárok hozzáférését mindazon tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz, amelyekre szükségük van. A Bizottság többek között fel kívánja tárni, hogyan vonzzon befektetőket a szélessávú hálózatokhoz a hitelminőség-javítási mechanizmusok segítségével, valamint útmutatást kíván nyújtani az üvegszálas hálózatok területén végzett beruházások ösztönzéséhez.

Az élvonalbeli kutatás és fejlesztés fellendítése az IKT területein

Európának többet kell fektetnie a K+F projektekbe, és biztosítania kell azt is, hogy a legjobb ötletek kijussanak a piacra. A Menetrend célja többek között az, hogy az európai regionális támogatások segítségével emelje a magánberuházások mértékét, és hogy az EU a kutatástámogatás növelésével biztosítsa, hogy Európa lépést tartson versenytársaival, vagy akár le is hagyja azokat. Az EU-beruházások mértéke az IKT területein az amerikainak kevesebb, mint fele (2007-ben 37 milliárd EUR a 88 milliárdhoz viszonyítva).

Minden európai rendelkezzen számítógépes ismeretekkel és az online szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel

Az európaiaknak több mint fele (250 millióan) használja az internetet napi szinten, 30%-uk azonban még soha nem próbálta. Mindenkinek joga van, kortól és szociális háttértől függetlenül azon ismeretek és készségek megszerzéséhez, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy valaki a digitális korszak részesévé váljon, hiszen a gazdasági élet, a közszolgáltatások, a szociális és egészségügyi szolgáltatások, az oktatás és a politikai élet egyre nagyobb mértékben áthelyeződnek a világhálóra.

Az IKT lehetőségeinek felszabadításából a társadalom profitál

A technológia ésszerű felhasználásába és az információfelhasználásba történő befektetések segíthetnek megtalálni a megoldást az energiafogyasztás csökkentésének, az idős polgárok támogatásának, a betegek érdembeli tájékoztatásának, és a fogyatékkal élők internet-hozzáférésének problémájára. Ehhez kapcsolódóan célként tűzhető ki, hogy a betegeknek online hozzáférést biztosítsunk saját egészségügyi adataikhoz 2015-ig, akárhol is legyenek az EU-ban. A Menetrend szorgalmazni fogja továbbá az energiatakarékos IKT technológiákat, mint a szilárdtest-világítás (SSL), amely a hagyományos világítási rendszereknél 70%-kal kevesebb energiát fogyaszt.

Európai Digitális Stratégia kidolgozása

A legnagyobb kihívás a fenti célok eléréséhez szükséges intézkedések minél gyorsabb elfogadásának és végrehajtásának biztosítása. Az EU intézmé
nyekkel és az érdekelt felekkel együttműködésben több biztos is azon fog dolgozni, hogy a Digitális Menetrend valósággá váljon.

Forrás: europa.eu

CCO / FPI info