Digitális menetrend: az EU Bizottság a rádióspektrum megosztásával kívánja támogatni a vezeték nélküli technológiák innovációját

Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta, hogyan kívánja kezelni a mobil és vezeték nélküli adatforgalom ugrásszerű növekedését: az elképzelések szerint ehhez a vezeték nélküli, és ezen belül a széles-sávú technológiákat alkalmassá tennék a rádióspektrum megosztására.

A legújabb technológiákkal lehetőség van a rádióspektrum több felhasználó – így például több internetszolgáltató – közötti megosztására és a TV-frekvenciák között rendelkezésre álló spektrum egyéb célokra való felhasználására.

A nemzeti szintű spektrumszabályozások gyakran nem tükrözik a legújabb technológiákban rejlő lehetőségeket, és ily módon fennáll annak a kockázata, hogy a kereslet növekedésével a mobil- és szélessávú szolgáltatások felhasználói alacsonyabb színvonalú szolgáltatáshoz jutnak, továbbá ez a távközlési piacba való beruházásoknak is gátat szab.

A spektrummegosztással kapcsolatos összehangolt európai fellépéssel növelhető a mobilhálózatok kapacitása, csökkenhetnek a vezeték nélküli szélessávú szolgáltatás költségei és olyan új piacok jöhetnek létre, mint az egyes frekvenciasávokhoz kapcsolódó értékesíthető másodlagos jogok piaca.

Neelie Kroes, az Európai Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke így nyilatkozott: „A rádióspektrum olyan fontos a gazdaság számára, mint az embernek a levegő, hiszen minden magánszemély és cég használja. Ha nincs elegendő spektrum, az lebénítja a mobilhálózatokat és a szélessávú szolgáltatásokat, ez pedig egyszerűen nem történhet meg, éppen ezért az újrafelhasználás és a rádióspektrum egységes piacának létrehozása révén maximalizálnunk kell ennek a rendkívül szűkös erőforrásnak a kihasználhatóságát.

A rádióspektrum egységes piacára azért van szükség, hogy Európa ismét piaci vezető szerepre tehessen szert a mobil- és adatszolgáltatások terén, és több kutatási-fejlesztési beruházás valósuljon meg.

Az EU új rádióspektrum-politikai programjának első intézkedéseként a Bizottság a mai napon az alábbi lépésekre szólította fel a szabályozó hatóságokat:

1) felkérte őket, hogy a Rádióspektrum-határozat alapján hozott intézkedésekkel kövessék nyomon a harmonizált belső piacon a nem engedélyköteles frekvenciasávok kihasználtságát, illetve adott esetben bővítsék azokat, és ily módon segítsék elő a vezeték nélküli technológiákkal kapcsolatos innovációt;

2) arra is felszólította a hatóságokat, hogy törekedjenek olyan, Unió-szerte egységes szabályozási elvek érvényesítésére, amelyek az értékes frekvencia-erőforrásokat közösen használó valamennyi – jelenlegi és új – felhasználó számára ösztönzést és jogbiztonságot nyújtanak a használati jogok megosztása területén.

A rádióspektrum rendkívül értékes, ugyanakkor egyre szűkösebb mértékben rendelkezésre álló erőforrás. Egyre szélesebb körben és egyre nagyobb mértékben alkalmazzák számos ágazatban, és a vezeték nélküli szélessávú technológiák alkalmazásának is előfeltétele. Az ugrásszerűen megnövekedett kereslet, amelynek hátterében többek között a hordozható számítástechnikai eszközök terjedése, a Wi-Fi zónák megjelenése, vagy az intelligens villamosenergia-hálózatok és az ipari automatizálás áll, Európától megköveteli, hogy a korábbinál hatékonyabban használja ezt a véges erőforrást.

Ipari előrejelzések szerint a globális mobil adatforgalom 2015-ig évente 26%-kal fog növekedni. Három év múlva 7 milliárd olyan telefon, táblagép és egyéb mobilkommunikációs eszköz lesz üzemben, amely internetes kapcsolattal rendelkezik.

A spektrumot használó vezeték nélküli technológiák közé tartoznak továbbá az intelligens rendszereket működtető, vezeték nélküli érzékelők és távvezérlők (amelyek segítségével például távollétünkben lekapcsolódik a villany, vagy a hőmérséklettől függően szabályozható a légkondicionáló). Csak a 863–870 MHz-es harmonizált, nem engedélyköteles frekvenciasávban évente legalább 40 millió ilyen vezeték nélküli eszközt értékesítenek Európában.

A vezeték nélküli szolgáltatások iránti növekvő keresletnek azonban gátat szab, hogy a rádiófrekvenciák csak korlátozottan állnak rendelkezésre. Adott esetben nincs már kihasználatlan frekvencia, és költséges a frekvenciák új felhasználás céljából való újrakiosztása is, különösen ha ez a jelenlegi felhasználások kivezetésével jár.

A technológia fejlődésének köszönhetően immár meg lehet osztani a frekvenciasávokat, és így újabb források válnak elérhetővé anélkül, hogy a frekvencia használatára jelenleg engedéllyel rendelkező felhasználókat hátrány érné. Sok új, vezeték nélküli technológiát például úgy alakítottak ki, hogy lehetővé tegyék a nem engedélyköteles sávok megosztott használatát, míg mások új spektrum-erőforrásokat tesznek hozzáférhetővé azáltal, hogy a tv-állomásoknak fenntartott frekvenciasávok közötti úgynevezett „fehér területeket” felhasználva nyújtanak szélessávú vezeték nélküli szolgáltatásokat.

Az ilyen módokon történő spektrummegosztás előnyeinek kiaknázása érdekében el kell hárítani a szabályozásból fakadó akadályokat, és uniós szinten ösztönző intézkedéseket kell hozni. Ehhez különösképpen olyan, új szabályozói szemléletmódra van szükség, amelyek az interferenciamentesség garantálása mellett biztosítják, hogy több felhasználó, köztük az engedélyek jelenlegi birtokosai is jogosulttá válhassanak ugyanazon frekvenciasáv megosztott használatára.

A rádióspektrum-politikai program alapján jelenleg folyik a spektrumhasználat feltérképezése: ennek nyomán releváns információk állnak majd rendelkezésre a frekvenciasávok használatáról, és megállapítható lesz, milyen előnyös megosztási lehetőségek nyílnak az engedélyhez kötött és a nem engedélyköteles rendszerekben. Az előnyös megosztási lehetőségek kijelölése után ezeket is fel lehet venni a spektrumtérképre, és viszonyítási pontként szolgálhatnak majd más földrajzi régiók és frekvenciasávok esetében.

A Bizottság az Európai Parlament és a Tanács támogatására is számít abban, hogy a területen korszerűbb szabályozási környezet jöjjön létre Európában.

Forrás: Europa.eu Press Release