Egészségügyi Újságírói Díj

John Dalli, az Európai Bizottság egészségügyi és fogyasztópolitikai biztosa meghirdette az európai Egészségügyi Újságírói Díj negyedik kiadását.

 

 

 

A díjak elnyeréséért versengő újságírók az alábbi témákban küldhetik be cikkeiket.

  • Az „Európa a betegekért” kampány egy vagy több témaköre. Ezek a következők:gyógyszerek, határokon átnyúló egészségügyi ellátás, ritka betegségek, egészségügyi dolgozók, betegbiztonság, szervadományozás és szervátültetés, rák, védőoltások, az antibiotikumok körültekintő alkalmazása, mentális egészség, valamint Alzheimer-kór és egyéb demenciák;
  • aktív és egészséges időskor, az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének (2012) alkalmából;
  • a különdíj témája:a dohányzásról való leszokás.

John Dalli biztos az EU egészségügyi programjának eredményeiről és jövőbeli kilátásairól szóló konferencián több mint hatszáz politikai döntéshozó, az egészségügyben érdekelt fél és újságíró előtt jelentette be az ez évi díjért folyó verseny elindítását.

John Dalli biztos a következőket nyilatkozta: „Az EU egészségügyi programja által elért eredmények bemutatásával egyidőben meghirdetem a negyedik Egészségügyi Újságírói Díjat. Úgy vélem, hogy a program uniós hozzáadott értéke az egészség hangsúlyozása, a betegségek megelőzése, a jobb minőségű és biztonságosabb egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés növelése, valamint a határokon átnyúló egészségügyi veszélyektől való védelem. Ezeket a témákat az egészségügyi témákban publikáló újságírók életre keltik. Tájékoztatnak a polgárok egészséggel kapcsolatos, hétköznapi tapasztalatairól, ezzel információt szolgáltatnak és egyben felhívják a figyelmet az egészségre és az egészségügyi politikára. A kommunikációt munkánk szerves részének tekintem, és ebben az újságírók a legjobb szövetségeseink ”.

Egészségügyi adatok

A konferencián emellett bemutattak egy hasznos, egészségügyi adatokat terjesztő új eszközt is. A Heidi (Health in Europe: Information and Data Interface, azaz Egészségügy Európában:információs és adatinterfész) internetes alapú wiki, mely uniós szintű információkat tartalmaz a lakosság egészségi állapotáról, az azt meghatározó tényezőkről, az egészségügyi szolgáltatásokról, és számos más témáról.A Heidi Wiki óriási értéket képviselhet a politikai döntéshozók, kutatók, egészségügyi szakértők és újságírók számára, mivel rengeteg egészségügyi adatot és mutatót tartalmaz, melyeket évek, országok és régiók szerint is le lehet bontani.

Az EU egészségügyi programjai:múlt és jövő

Az EU egészségügyi programjai számos olyan intézkedést és projektet támogatnak, illetve valósítanak meg, melyeknek célja az innováció alkalmazásának előmozdítása, a jobb és biztonságosabb egészségügyi ellátás, az egészségfejlesztés, valamint a betegségek és a határokon átnyúló egészségügyi fenyegetések elleni védelem.2008 óta az egészségügyi program közel 237 millió euró értékben finanszírozott projekteket olyan területeken, mint a fiatalok egészsége, az egészséges életmódok, a rák, a ritka betegségek, az egészséggel kapcsolatos információk és az egészségügyi egyenlőtlenségek.A program megszámlálhatatlan egyén és közösség számára nyújt jelentős hozzáadott értéket az egész Unióban.A mai konferencián számos projektet bemutatnak ezek közül.

A jelenlegi egészségügyi program 2013 végéig tart.Az új egészségügyi program az Unió 2014 és 2020 közötti pénzügyi prioritásainak részét képezi (az EU többéves pénzügyi keretén belül), melyeket az Európai Bizottság 2011 júniusában jelentett be.Amennyiben a Miniszterek Tanácsában és az Európai Parlamentben folytatott viták gördülékenyen zajlanak, az egészségügyi programot 2012-ben már elfogadják és 2014-től alkalmazzák is.

Európai Uniós Egészségügyi Újságírói Díj: Részvételi szabályok

A következő díjakat ítélik oda:6 000 EUR az első, 2 500 EUR a második és 1 500 EUR a harmadik helyezett részére.3 000 EUR illeti meg az idei különdíj nyertesét.
A versenyben kizárólag a 27 EU-tagállam valamelyikének 18. életévét betöltött állampolgárai vagy lakosai vehetnek részt.
Minden pályázó legfeljebb két cikket nyújthat be.Társszerzők közös indulására is van mód, amennyiben a csapat tagjainak száma nem haladja meg az öt főt.
Pályázni az EU hivatalos nyelveinek valamelyikén íródott, hivatalosan megjelent – nyomtatott vagy online – cikkel lehet.
A cikk terjedelme – szóközökkel – nem haladhatja meg a 20 000 karaktert.
A részvétel további szabályai és feltételei, valamint a nyertesek kiválasztásáról szóló információk a verseny weboldalán tekinthetők meg.

Forrás: europa.eu