Soproni Egyetem egészségügyi szóvivő és kommunikációs tanácsadó szakot hirdet 2019. szeptemberétől. A szóvivőképzés két féléves, Budapesti helyszínű, teljes értékű egyetemi diplomát ad a sikeres elvégzést és államvizsgát követően.Soproni Egyetem egészségügyi szóvivő és kommunikációs tanácsadó szakot hirdet 2019. szeptemberétől. A szóvivőképzés két féléves, Budapesti helyszínű, teljes értékű egyetemi diplomát ad a sikeres elvégzést és államvizsgát követően.

Egészségügyi egyetemi  szóvivői és kommunikációs képzés

A program célja jól képzett, hatékonyan kommunikáló, az intézmények értékeit, érdekeit,
szakmai munkát a különböző a társadalmi csoportok, (ön)kormányzati szervek és hatóságok
felé megjeleníteni tudó, a célcsoportok számára fontos információkat közvetlen és közvetett
formában (a helyi és országos médiumok segítségével) eljuttatni képes szóvivők képzése.
Olyan specialistákat képeznek, akik képesek a hazai és nemzetközi és ágazati intézmények,
szakmai érdek-képviseletek, civil szervezetek külső kommunikációjának tervezésére,
koordinálására és megvalósítására, konfliktusaik kezelésére, valamint különböző
rendezvényeik megszervezésére.
Jelentkezhetnek: felsőfokú képzettséggel rendelkezők, egészségügyi gyakorlattal
rendelkezők, előzményként elfogadható szakok: orvos- és egészségtudomány,
társadalomtudomány, jogi és igazgatási, pedagógusképzés, művészeti, művészetközvetítési,
műszaki, informatikai, természettudomány, bölcsészettudomány, nemzetvédelmi és katonai,
agrártudomány, sporttudomány képzési terület mesterképzési vagy egyetemi szakjai.
Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 31.
Póthatáridő: 2019. szeptember 6.
Az Egészségügyi szóvivő és kommunikációs szak azokat várja, akik az egészségügyi intézmények megfelelő információáramlása; a beteg–orvos, beteg–beteg, orvos–orvos közötti személyes, illetve társadalmi, munkahelyi, intézményi, szakterületi és a sajtókapcsolati kommunikáció; illetve a kommunikációs feladatok a magas színvonalú ellátása iránt érdeklődnek.

Egészségügyi szóvivő és kommunikációs szakközgazdász szak:

A képzésben a mesterfokozatú MA/egyetemi okleveles közgazdász szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt.
Főbb ismeretkörök
A két féléves képzésen olyan specialistákat képeznek, akik képesek lesznek a hazai és nemzetközi egészségügyi és ágazati közigazgatási intézmények, szakmai érdekképviseletek, civil szervezetek külső kommunikációjának tervezésére, koordinálására és megvalósítására, konfliktusaik kezelésére, valamint különböző rendezvényeik megszervezésére és lebonyolítására.
A program célja jól képzett, hatékonyan kommunikáló, az intézmény értékeit, érdekeit, szakmai munkát a különböző a társadalmi csoportok, (ön)kormányzati szervek és hatóságok felé megjeleníteni tudó, a célcsoport számára fontos információkat közvetlen és közvetett formában (a helyi és országos médiumok segítségével) eljuttatni képes szóvivők képzése.
A képzés az elméleti ismeretek mellett főként gyakorlati foglalkozásokra és tréningjellegű programokra épül, szakmai terepmunkával kiegészítve.
Legfontosabb oktatott tárgyak:
Társadalomtudományi alapismeretek: Kommunikáció elmélet és gyakorlat, Marketing kommunikáció, Kommunikációs jog és etika, Médiagazdaságtan és média ismeretek. Beszéd- és íráskészség fejlesztés: Retorika, beszédtechnika, Nyelvhelyesség, Beszéd-, sajtóközlemény, meghívó írása.
Szóvivői mesterség: Szóvivői mesterség, Prezentációs készségfejlesztés tréning sajtótájékoztató tartás, Kríziskommmunikáció és válságkezelés tréning, Médiumok kezelése tréning: Professzionális interjúviselkedés, nyilatkozat, híradós- és újság interjúk.
Külső kommunikáció vezetése: Public relations és sajtókapcsolatok, Tanácsadás, felkészítés, Protokoll és rendezvényszervezés, Közszolgálati tájékoztatás módszertana.
Szakmai terepmunka: A szakmai terepmunka kb. 20 órának megfelelő önálló terepmunkát: megfigyelést, adatgyűjtést, az adatok feldolgozását, valamint egy 8-10 oldalas mestermunka elkészítést jelenti.
Végzettség
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
egészségügyi szóvivő és kommunikációs tanácsadó
illetve egészségügyi szóvivő és kommunikációs szakközgazdász
Képzési jellemzők
Félévek száma: két félév
Tankönyvek, jegyzetek: az esetek többségében az oktatók által elkészített ingyenes elektronikus tanjegyzet áll rendelkezésre pdf formátumban (azaz e-book olvasókon is jól használhatóak), csak indokolt esetben kell tankönyvet megvásárolni.
Helyszín: Budapest, XI. Villányi út
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: általában péntek délután, szombat egész nap
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
Vezető oktatók

 • Baracsi Gabriella beszédtréner, logopédus, oligofrén pedagógus
 • Dankovics Gergely igazgató, Magyarország Átfogó Egészségügyi Szűrőprogramja
 • G. Németh György c. egyetemi docens, újságíró, az orvosi Hírek főszerkesztője, a Magyar Alvás Szövetség elnöke, a Benyovszky Orvosi Központ igazgatója.
 • Győrfi Pál szóvivő, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs igazgatója
 • Dr. Orodán Sándor a Magyar Szóvivők Országos Egyesületének elnöke, a Határőrség korábbi szóvivője, újságíró, egyetemi tanár
 • Dr. Sarkady Ildikó ügyvéd, médiajogi tanácsadó, s első elnöke a Magyar Reklámszövetség Jogi Bizottságának, a Szerzői Jogi Szakértői Testület elnökségi tagja, nevéhez fűződik az átfogó médiaszabályozási reform elindítása, a Digitális Átállás Stratégiája, valamint a Nemzeti Audiovizuális Média Stratégia kidolgozása
 • Lakatos Zsófia elnök, Magyar PR Szövetség
 • Sárosi Péter PR szakértő, igazgató, PublicPress; a Magyar Public Relations Szövetség (MPRSZ) „örökös tagja.
 • Dr. Serényi János mérnök, közgazdász, nemzetközi gazdasági szakértő, a McCann Erickson Reklámügynökség magyarországi alapító ügyvezetője,a 82 országban működő Superbrands Szervezet magyarországi szakmai zsűrijének elnöke, az Értéktrend Kommunikációs Ügynökség vezetője
 • Dr. Szalay Katalin orvos, neurológus, kommunikátor, The Business and Professional Women’s Association of Budapest alapító tagja, a Testnevelési Egyetem munkatársa, a hazai rekreációs egészségügyi program vezető szakértője
 • Dr. Rácz Gábor mérnök-közgazdász, marketingkommunikációs szakértő, a Magyar PR Szövetség örökös tagja
 • Dr. Varga Imre, a Magyar Járóbeteg Szövetség alapító elnöke, az IME orvostudományi folyóirat vezető szerkesztője

Bővebb információk a Soproni Egyetem  honlapján találhatók.  
 
Forrás: Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar – Egészségügyi szóvivő és kommunikációs szak