EU Digitális menetrend: az uniós kultúra digitalizálásának ösztönzése a növekedés szolgálatában

Az Európai Bizottság ajánlást fogadott el, amelyben arra kérte az Unió tagállamait, hogy a kulturális alkotások digitalizálása terén fokozzák erőfeszítéseiket, egyesítsék erőforrásaikat, valamint a folyamatba vonják be a magánszektort is.

 

Mindez elengedhetetlen az európai kulturális örökség szélesebb körű hozzáférhetősége, valamint az európai kreatív iparágak növekedésének ösztönzése szempontjából. A digitalizált kulturális anyagokat az Europeana elnevezésű európai digitális könyvtáron, archívumon és múzeumon keresztül kell elérhetővé tenni.
A Bizottság ajánlásában arra kéri a tagállamokat, hogy alapos tervezés és partnerségek kiépítése által tegyék lehetővé, hogy a digitalizált anyagok felkerüljenek az Europeanára és ezáltal 2015-ig – a jelenlegi 19 millióhoz képest – 30 millió digitalizált anyag válhasson elérhetővé, több szerzői jogvédelem alatt álló és kereskedelmi forgalomban már nem kapható anyag online hozzáférhetőségét tegyék lehetővé, valamint a digitális tartalmak hosszú távú megőrzése érdekében igazítsák ki nemzeti jogszabályaikat és stratégiáikat.

Neelie Kroes, a Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke így nyilatkozott: „Feltételezhetően Európa rendelkezik a világ legnagyobb kulturális örökségével. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne éljünk a digitalizáció kínálta lehetőségekkel és ezáltal utat engedjünk a kulturális hanyatlásnak. A digitalizációnak köszönhetően a kultúra eljut az emberek otthonába. A digitalizáció továbbá értékes forrást jelent az oktatás, a turizmus, a szórakozás (játékok, animáció) területén, valamint az egész kreatív iparág számára. A digitalizációval összefüggő beruházások új vállalkozásokat és új munkahelyeket teremtenek.”

 

Az Europeana, amely 2008-as létrehozásakor 2 millió anyagot tartalmazott, jelenleg egy intuitívebb és interaktívabb felületen keresztül már több mint 19 millió tartalomhoz nyújt hozzáférést. Az ajánlás a művek Európán belüli kiegyensúlyozottabb eloszlása érdekében tagállamonként meghatározza a 2015-ig feltöltendő tartalmak minimális számát.
Az ajánlás a 2010-ben létrehozott magas szintű munkacsoport, a „bölcsek tanácsának” az európai kulturális örökség online hozzáférhetővé tételével kapcsolatosan megfogalmazott következtetésein alapul.

A kulturális és kreatív iparágak támogatására irányuló intézkedések elfogadása, valamint az Europeana fenntartható finanszírozására alkalmas modell biztosítása az európai digitális menetrend célkitűzéseinek részét képezik.

Europeana

Európa kulturális emlékeinek online hozzáférhetősége azt jelenti, hogy a polgárok kikapcsolódási, tanulmányi vagy munkavégzési célból Európa-szerte bármikor elérhetik és felhasználhatják ezeket az anyagokat. A digitalizált anyagok továbbá újra felhasználhatók kereskedelmi és nem kereskedelmi célokra egyaránt, például tanulási és oktatási tartalmak, ismeretterjesztő anyagok vagy turisztikai alkalmazások fejlesztéséhez. Mindez hatalmas gazdasági potenciált fog jelenteni az európai kreatív iparágak számára, amelyek jelenleg az EU GDP-jének 3,3 %-át és foglalkoztatásának 3 %-át adják.

Az ajánlás felkéri a tagállamokat arra, hogy:

  • a digitalizációval összefüggő beruházásokra vonatkozóan állítsanak össze alapos tervet, valamint a digitalizációval járó költségek megosztása érdekében ösztönözzék a köz- és a magánszféra közötti partnerségeket. Az ajánlás alapelveket fogalmaz meg a szóban forgó partnerségek méltányosságának és kiegyensúlyozottságának biztosítása érdekében;
  • az Europeanán keresztül 2015-ig tegyenek hozzáférhetővé 30 millió digitalizált tartalmat, többek között mindazokat az európai műveket, amelyek már nem állnak szerzői jogvédelem alatt, valamint a közforrásból digitalizált összes anyagot;
  • biztosítsák több szerzői jogvédelem alatt álló anyag online hozzáférhetőségét például azáltal, hogy megteremtik a kereskedelmi forgalomban már nem kapható művek széles körű digitalizálásához és nemzetközi elérhetőségéhez szükséges jogi keretfeltételeket;
  • a digitális tartalmak hosszú távú megőrzése érdekében erősítsék meg stratégiáikat és igazítsák ki jogszabályaikat például biztosítva azt, hogy a megőrzésre kerülő anyagok ne legyenek olyan technikai védelemmel ellátva, amely megakadályozza a könyvtárak számára azok megőrzését.

Az Europeana portál és az azzal kapcsolatos tevékenységek részét képezik annak a digitális szolgáltatási infrastruktúrának, amelyhez a 2014–2020 közötti időszakban az európai összekapcsolódási eszköz keretében finanszírozás nyújtható. A kulturális művek digitalizálása hatalmas lehetőségeket kínál a nyilvánossággal való párbeszéd és a kereskedelmi célú felhasználás terén. Az Europeana keretében röviddel ezelőtt elindított, „Az első világháború a hétköznapi dokumentumokban” projekt (http://www.europeana1914-1918.eu) például lehetőséget kínál a polgároknak arra, hogy az Europeanán keresztül megosszák a háborúval kapcsolatos személyes emlékeiket, és amelynek keretében eddig 25 000 dokumentum összegyűjtésére és digitalizálására került sor. A Hack4Europe! roadshow során 85, Európa különböző részéről származó fejlesztő férhetett hozzá az Europeanán található tartalmakhoz és hozott létre 48 innovatív, mobiltelefonon és játékkonzolon felhasználható alkalmazást.

Forrás: Európai Bizottság – Sajtóközlemény