EU-szabályok a nagy sebességű, vezeték nélküli internetszolgáltatások előmozdítására

Az Európai Bizottság határozatot fogadott el, amely a tagállamok számára harmonizált műszaki szabályokat állapít meg a 800 MHz-es sávban található rádiófrekvenciák kiosztásáról. Ezek a szabályok a káros zavaró hatások kiküszöbölésével hozzájárulnak a nagy sebességű, vezeték nélküli internetszolgáltatások elterjedéséhez.

Az analógról a digitális televíziózásra való átállásból adódó ún. „digitális hozadék” részeként több tagállamban felszabadul a 800 MHz-es frekvenciasáv. Ha a tagállamok a meglévő (műsorszórási célú) frekvenciakiosztás megváltoztatása mellett döntenek, haladéktalanul alkalmazniuk kell a határozatban megállapított harmonizált műszaki szabályokat annak érdekében, hogy ezeket a frekvenciákat vezeték nélküli szélessávú alkalmazások céjára használják fel. A mai határozat ugyan nem írja elő tagállamok számára, hogy a 790–862 MHz-es frekvenciasávot az elektronikus hírközlési szolgáltatások céljára kell rendelkezésre bocsátani, a Bizottság azonban a soron következő rádióspektrum-politikai program keretében egy ilyen irányú javaslat előterjesztését tervezi, amely figyelembe fogja venni a témában nemrégiben folytatott konzultációt, valamint a Bizottság és az Európai Parlament szervezésében március 22–23-án megtartott, a rádióspektrummal foglalkozó csúcstalálkozó eredményeit.

A digitális politikáért felelős biztos, Neelie Kroes így nyilatkozott: „Ez a határozat megnyitja az utat az innovatív szélessávú technológiák bevezetése előtt, és lehetővé teszi a vezeték nélküli szolgáltatások iránti gyorsan növekvő kereslet kielégítését. Arra bíztatom a tagállamokat, hogy hozzák meg a határozat végrehajtásához szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az európai vállalkozások és polgárok a digitális televíziózásra való átállás minden előnyét kihasználhassák.”

A Bizottság határozottan támogatja a legtöbb tagállamban jelenleg műsorszórás céljára használt 790–862 MHz-es frekvenciatartomány elektronikus hírközlési szolgáltatások céljára történő felhasználását. A Bizottság gyors cselekvést vár a tagállamoktól, mivel a szóban forgó frekvenciasáv akár 44 milliárd eurós ösztönzést is adhat az uniós gazdaságnak, és ezáltal segíthet az EU 2020 stratégiában kitűzött cél elérésében, amely szerint 2013-ra a nagy sebességű, szélessávú internetnek mindenki számára elérhetőnek kell lennie (és ezen belül az internetszolgáltatás sebességét 2020-ig fokozatosan akár 30 megabitre vagy annál is nagyobb sebességre kell növelni).

Az új bizottsági határozat értelmében azok a tagállamok, amelyek úgy döntenek, hogy a 790–862 MHz-es frekvenciasávot (az ún. 800 MHz-es sávot) felszabadítják a műsorszórástól eltérő szolgáltatások számára, a frekvenciasáv kiosztásakor kötelesek ugyanazokat a harmonizált műszaki szabályokat alkalmazni. Ezek a műszaki szabályok biztosítják, hogy a 800 MHz-es sávot igénybe vevő rádiókommunkációs eszközök – például mobiltelefonok vagy bázisállomások – hatékonyan legyenek használhatók a vezeték nélküli, pl. a negyedik generációs mobiltechnológiát (pl. LTE vagy Wimax) alkalmazó szélessávú hálózatok céljára.

Az LTE vagy Wimax segítségével a jelenleginél nagyobb mennyiségű adat dolgozható fel és továbbítható megszakítások nélkül, ami rendkívül hasznos lehet például nagy felbontású (lehívásos) videoközvetítések (video-streaming), a mobil-/okostelefonok és egyéb eszközök esetében.

Távközlési szakértők úgy becsülik, hogy a 800 MHz-es sávot használó, szélessávú mobilinternet-lefedettséget biztosító infrastruktúra hozzávetőleg 70%-kal lesz olcsóbb a jelenlegi, harmadik generációs mobiltechnológia (UMTS) rádiófrekvenciáinak infrastruktúrájánál. Az ilyen hálózatok kiépítésének alacsonyabb költségvonzata vonzóbbá fogja tenni ezeket a beruházásokat az üzemeltetők számára, ami feltehetőleg növeli majd vezeték nélküli szélessávú szolgáltatások területi lefedettségét. A frekvenciakiosztásra vonatkozóan az említett határozat által előírt műszaki szabályok alkalmazása jelentősen növelni fogja a digitális hozadék potenciális gazdasági előnyeit azáltal, hogy új lendületet ad a vezeték nélküli internetszolgáltatások számára.

A 800 MHz-es sávot a legtöbb tagállam eddig földfelszíni televíziós műsorszórásra használta. A határozatban foglalt új szabályok megállapítják a tagállamok analógról digitális műsorszórásra történő áttérése során felszabaduló frekvenciák közel negyedének kiosztására vonatkozó feltételeket. 

A Bizottság jelenleg egy olyan rádióspektrum-politikai programon dolgozik, amely a digitális hozadék egyéb elemeit is figyelembe fogja venni, és egy olyan közös időpontot is kitűzhet, amelyre a 800 MHz-es sávot valamennyi tagállamnak rendelkezésre kell bocsátania.

Az uniós tagállamoknak az analógról a digitális földfelszíni televíziózásra való átállást 2012 végére kell megvalósítaniuk (lásd IP/09/266). Az átállással a rádióspektrum példátlanul nagy hányada szabadul fel, ezt nevezzük digitális hozadéknak. Noha a frekvenciagazdálkodás Európában továbbra is tagállami hatáskörben marad, egyre nagyobb igény merül fel az uniós szintű koordinációra, mivel a vezeték nélküli alkalmazások olyan tömegpiaci szolgáltatások, amelyek gazdasági életképessége a méretgazdaságosságtól és az egységes piac nyújtotta előnyöktől függ (vagyis az eszközöknek és szolgáltatásoknak valamennyi uniós tagállamban működniük kell).

A Bizottság részére készített egyik tanulmány szerzői arra a következtetésre jutottak, hogy a megfelelő uniós koordináció a különálló nemzeti tervekhez képest jelentős mértékben növelné a digitális hozadék potenciális gazdasági hatását (a választott forgatókönyvtől függően 17 és 44 milliárd euró között), és általánosságban pozitív társadalmi hatással járna.

Forrás: Europa.eu

CCO/FPI info